Skip to Content

Blog Archives

Amikor az Istenek még köztünk jártak

Mint ahogyan a különböző kultúrák teremtésmítoszai igen nagy hasonlóságot mutatnak egymással, így mindegyikben megtalálható az a mozzanat is, melyben egy világméretű katasztrófa pusztítja el az emberiséget. A történetek szinte mindegyike azt meséli el, hogy azért mérte Isten ezt a büntetést az emberekre, mert megtelt a föld gonoszsággal, és mert az emberek elfordultak Teremtőjüktől. Vizsgáljuk meg most ezt a történetet az óegyiptomi mitológia szemszögéből.

0 3 Continue Reading →

Maat, az Igazság istennője

Az óegyiptomi panteon valamennyi istenére igaz, hogy a név mögött nemcsak egy létező lény, entitás rejlik, hanem egyben egy-egy fogalmat is jelölnek. Közülük most Maat istennőről, illetve az általa képviselt szellemiségről szeretnék néhány gondolatot megosztani.

9 Continue Reading →

A földi Atlantisz pusztulásának egyik legendája

Régi legendák és mítoszok szerint a csillagok birodalmában is létezett egy Atlantisz, melynek pontos mása volt az Atlanti-óceán közepén elhelyezkedő kontinens, melynek neve Atlantisz volt. Annak idején a kontinensek nem így helyezkedtek el bolygónkon. Atlantisz egyike volt az akkori 12 lakott szigetnek.

2 Continue Reading →

A 30.000 éves terv

Az egyik legnagyszerűbb civilizáció alapítója, Thot félisten, Atlantisz tudását mintegy 30.000 évvel ezelőtt hozta el Egyiptomba. Terve az volt, hogy egy szuperkultúrát hoz létre, elültetve az „égi tudás”, bölcsesség magvait egy új korszakban, egy új, kiválasztott földön. Különböző misztériumiskolákat alapított és hozzájuk kapcsolódó papi rendeket hozott létre, és ezek hivatottak a tudást megőrizni…

1 Continue Reading →

Egy tündöklő civilizáció igaz története

Az ókori Egyiptom története az időtlenség homályába burkolózik, és a mai napig körüllengi valami misztikum. Mi tudunk ennek a csodálatos civilizációnak az eredetéről? Hogyan és mikor kezdődött történetük? Sajnos sok kérdésre a hivatalos egyiptológia sem tudott a mai napig kielégítő választ adni, amivel meg próbálkozik, az csak tovább növeli kételyeinket és további kérdéseket vet fel annak fényében, amit ma az egyiptomiakról tudunk.

0 1 Continue Reading →

Beavatás II.

Az őstudás birtokában lévő vallások, kultúrák – így az egyiptomi is-, az embert holisztikusan, a test, a lélek, és a szellem hármasságának egységeként szemlélte. Ezeket az alkotóerőket sohasem választották szét, így az egyiptomi papok beavatása is ezen alapult. Beavatták a testet: miután megismerték az élet körvonalait, azt, hogy az élet független a fizikai és érzéki tudástól, olyan próbatételeknek vetették alá magukat, melyekben le kellett győzni félelmüket, a fizikai világ látszat csapdáit, a vizet, a tüzet, az érzéki vágyaikat.

7 Continue Reading →

Beavatás I.

Az Egyiptom misztériumiskolájában élő és tanuló papok célja önmaguk tökéletesítése volt, és hogy ehhez segítségül hívták a csillagok, az Univerzum energiáit is. Gyermekkorban léptek be a templomok kapuján és 21 éven keresztül tanultak. A tanulásnak három szintje volt…

2 Continue Reading →
error: Content is protected !!