Skip to Content

Blog Archives

Az Óegyiptomi naptár

Az ókori világ legtökéletesebb naptárát az egyiptomiak alkották meg. Speciálisan képzett papjaik voltak, akiknek feladata volt az idő múlásának számon tartása és az ezzel kapcsolatos feljegyzések készítése…

0 Continue Reading →

Hórusz, a tökéletes ember archetípusa – Edfu

Szó esett már ehelyütt Egyiptom egyik legtitokzatosabb épületéről, a Denderában található, Hathor istennő tiszteletére emelt templomról, melynek ún. testvér temploma a mai Edfu-ban (eredeti nevén Dzseba) található.

0 Continue Reading →

Lásd a Törvényt és Igazságot

Az ősi egyiptomiak nemcsak az őket körülvevő fizikai világ törvényeit ismerték és tisztelték, hanem a spirituális törvényeket is, és egész életüket ennek alávetve élték. Tisztában voltak a világegyetem ciklusai és az ember különböző reinkarnációk révén megvalósuló tanulási folyamatai közötti kapcsolattal.

2 Continue Reading →

Maat, az Igazság istennője

Az óegyiptomi panteon valamennyi istenére igaz, hogy a név mögött nemcsak egy létező lény, entitás rejlik, hanem egyben egy-egy fogalmat is jelölnek. Közülük most Maat istennőről, illetve az általa képviselt szellemiségről szeretnék néhány gondolatot megosztani.

9 Continue Reading →

Kom Ombo temploma – A félelem legyőzésének helye

Ha célunk önmagunk fejlesztése, hogy isteni önvalónkat felszínre hozhassuk magunkban, akkor meg kell tanulnunk uralni egónk kilengéseit, meg kell tanulnunk hatalmat gyakorolni önmagunk felett.
Az egyiptomi papok képzésének az alapja volt a SZEHEM, az önmaguk feletti uralom megszerzése. A szó erőt, valami feletti uralmat jelent, női alakja a SZEHMET, ami egyben Ré leányának, az oroszlánfejű, harcos istennőnek is a neve.

1 Continue Reading →

Mi a mágia és ki mire használja?

A mágia (mag) szó életet jelent. A mágiának ugyanaz a célja, mint az életnek azaz, hogy a legtökéletesebben éljünk. Az élet értelme maga az élet. Egyiptomban a papok felesküdtek a MENAT-ra és arra, hogy tökéletesítik önmagukat azért, hogy a későbbiekben alkalmassá váljanak egy magasabb szint felé vezetni az emberiséget.

0 Continue Reading →

Egyiptom, a mágia és a mágusok fellegvára

A mágia szó életet jelent. Egyiptomban a legnagyobb mágus Ámon Ré volt, a Napisten. Az ő egyik jelképe a sas madár, ami a mágia Alfáját és Omegáját szimbolizálja. Őseink úgy tartották, hogy a Teremtő az Univerzumokban, az Univerzumok a Napokban, a Napok a fizikai síkok lényeiben, az emberekben testesül meg.

2 Continue Reading →

Egyiptomi teremtésmítoszok

Egyiptomban többféle teremtéstörténet létezett, melyek szövegét az ún. Piramisszövegekből ismerjük. Eredetileg minden önálló területnek, nagyobb városnak (Héliopolisz, Hermopolisz, Théba, Memphisz) saját mítosza volt, ezek önállóan, külső hatás nélkül alakultak ki, de szervesen illeszkedtek egymáshoz. Az egyes mítoszok között egység van, harmónia, mindent átszövő kis finom szálak, melyek olyan bonyolulttá, és mégis színessé varázsolják ezeket a történeteket.

4 Continue Reading →

A 30.000 éves terv

Az egyik legnagyszerűbb civilizáció alapítója, Thot félisten, Atlantisz tudását mintegy 30.000 évvel ezelőtt hozta el Egyiptomba. Terve az volt, hogy egy szuperkultúrát hoz létre, elültetve az „égi tudás”, bölcsesség magvait egy új korszakban, egy új, kiválasztott földön. Különböző misztériumiskolákat alapított és hozzájuk kapcsolódó papi rendeket hozott létre, és ezek hivatottak a tudást megőrizni…

1 Continue Reading →

Beavatás II.

Az őstudás birtokában lévő vallások, kultúrák – így az egyiptomi is-, az embert holisztikusan, a test, a lélek, és a szellem hármasságának egységeként szemlélte. Ezeket az alkotóerőket sohasem választották szét, így az egyiptomi papok beavatása is ezen alapult. Beavatták a testet: miután megismerték az élet körvonalait, azt, hogy az élet független a fizikai és érzéki tudástól, olyan próbatételeknek vetették alá magukat, melyekben le kellett győzni félelmüket, a fizikai világ látszat csapdáit, a vizet, a tüzet, az érzéki vágyaikat.

7 Continue Reading →

Beavatás I.

Az Egyiptom misztériumiskolájában élő és tanuló papok célja önmaguk tökéletesítése volt, és hogy ehhez segítségül hívták a csillagok, az Univerzum energiáit is. Gyermekkorban léptek be a templomok kapuján és 21 éven keresztül tanultak. A tanulásnak három szintje volt…

2 Continue Reading →
error: Content is protected !!