Skip to Content

Category Archives: Druida-Kelta Szimbólumok

A végtelen csomó szimbólum

A végtelen csomó az élet kifürkészhetetlen mivoltát jeleníti meg. Egymásba fonódó vonalai a világ ok-okozati összefüggéseire utalnak…

12 Continue Reading →

A Kelta Világfa és a szent fák kultusza

A kelták legendáiban a fák az emberek ősei…

6 Continue Reading →

A kelta és a magyar csodaszarvas…

A szarvas fontos szerepet töltött be a kelta nép életében. Úgy gondolták, ezek az állatok a tündérek teremtényei, és képesek elvezetni más világokba, mert ismerik az oda vezető utat…

2 Continue Reading →

Kelták és druidák – az első világpolgárok és papjaik

Ha az ősi tudást birtokló kultúrákról beszélünk, feltétlenül meg kell, hogy említsük a keltákat. Mit tudunk erről a szintén ősi eredetű népről? Kik voltak, honnan jöttek, és mit képviseltek ők, illetve papjaik abban az időben, amikor kultúrájuk virágkorát élte e földön?

4 Continue Reading →

A kelta Holló szimbólum

A holló lélekvivő madár, amely a két világ – az élők és a holtak világa – között képes haladni, érintve ezek határait…

7 Continue Reading →

A kelta Kutya szimbólum

A kutya az alvilági istenek és a halottak kísérője a kelta mitológiában. Szinte mindenhol a halállal, a lélek vezetésével állt kapcsolatban. Ő volt a hírnök a különböző világok között…

2 Continue Reading →

A kelta Lazac – az átváltozás és a csodák szimbóluma

Sok történettel találkozhatunk a druidák állattá válásáról, ami nem idegen más kultúrák mágusainak, boszorkányainak gyakorlatától sem.

A kelták szerint a lazac a legöregebb teremtmények egyike…

0 Continue Reading →

A kelta Hold amulett és a Claddagh gyűrű, …

…mint szerelmi szimbólumok

5 Continue Reading →

A kelta kereszt és a napkerék

A kelta kereszt és a Napkerék, az ösztönző erő, a megérzés és a koncentráció szimbóluma…

4 Continue Reading →

A kelta fehér ló

A druidák Napszimbóluma a ló volt. Misztikus jelentősége leginkább a fehér lónak volt, ami fontos szerepet játszott a királyválasztásnál. Fehérsége folytán a tudás és a bölcsesség szimbóluma…

4 Continue Reading →

Szimbólumok – Kelta és egyiptomi kígyó szimbólumok

A druidák a földenergiát kígyóként ábrázolták, ennek kozmikus megfelelője a szárnyas kígyó, vagyis a sárkány…

4 Continue Reading →

A kelta sárkány

A mitológiákban és a mesékben a sárkányok a negatív szereplők, a mágia és a szimbólumok világában viszont épp ellenkezőleg: ők képviselik a Bölcsességet és a Védelmet…

9 Continue Reading →

Druida szimbólumok 2.

A spirál

A szimbólumok nem egyszerűen csak jelek, hanem szent pecsétek, amelyek különböző erőket szimbolizálnak…

3 Continue Reading →

Druida szimbólumok

A druidák tudása is Atlantiszról származik, nagy valószínűséggel Thot félisten hozta el hozzájuk is az őstudás egyik szeletét. Thot annak idején leszületett Atlantiszra, ahol végigjárta az összes iskolát, majd Atlantisz elsüllyesztése után szétszórta az atlantiszi tudást a Földön. Így születtek meg a különböző piramisépítő és más napkeresztény kultúrák.

4 Continue Reading →
error: Content is protected !!