Skip to Content

Category Archives: Egyiptom

Egyiptomiak tér- és időképe

Az ősi egyiptomiak igen fejlett ismeretekkel rendelkeztek mind a tudományok, mind az őket körülvevő világ tekintetében, így pontos elképzelésük volt arról is, hogy mit jelent a tér és az idő fogalma ebben a három dimenziós világban. Ennek megértéséhez figyelembe kell venni, hogy ők komplex rendszerben gondolkodtak: tudtak róla, hogy nem csak fizikai világ, ún. megnyilvánult lét van, hanem a meg nem nyilvánult létben is létezik egy világ, ezt nevezték ők túlvilágnak.

0 Continue Reading →

A 30.000 éves terv

Az egyik legnagyszerűbb civilizáció alapítója, Thot félisten, Atlantisz tudását mintegy 30.000 évvel ezelőtt hozta el Egyiptomba. Terve az volt, hogy egy szuperkultúrát hoz létre, elültetve az „égi tudás”, bölcsesség magvait egy új korszakban, egy új, kiválasztott földön. Különböző misztériumiskolákat alapított és hozzájuk kapcsolódó papi rendeket hozott létre, és ezek hivatottak a tudást megőrizni…

1 Continue Reading →

Beavatás II.

Az őstudás birtokában lévő vallások, kultúrák – így az egyiptomi is-, az embert holisztikusan, a test, a lélek, és a szellem hármasságának egységeként szemlélte. Ezeket az alkotóerőket sohasem választották szét, így az egyiptomi papok beavatása is ezen alapult. Beavatták a testet: miután megismerték az élet körvonalait, azt, hogy az élet független a fizikai és érzéki tudástól, olyan próbatételeknek vetették alá magukat, melyekben le kellett győzni félelmüket, a fizikai világ látszat csapdáit, a vizet, a tüzet, az érzéki vágyaikat.

7 Continue Reading →

Beavatás I.

Az Egyiptom misztériumiskolájában élő és tanuló papok célja önmaguk tökéletesítése volt, és hogy ehhez segítségül hívták a csillagok, az Univerzum energiáit is. Gyermekkorban léptek be a templomok kapuján és 21 éven keresztül tanultak. A tanulásnak három szintje volt…

2 Continue Reading →
error: Content is protected !!