Skip to Content

Category Archives: Egyiptom

Egyiptomban jártunk… – 2. rész

Asszuán:
– Kalabsa templom
– Philae templom
– Elephantine sziget

0 Continue Reading →

Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében – 3. rész

A Tarot-ban az egyik kép összefügg a másikkal, mágikus módszerek kapcsolják őket össze, melyek a számok logikáján alapulnak. Vagyis, ha megtanuljuk az Univerzum törvényeit és annak alávetve magunkat éljük az életünket, akkor megszületik bennünk a harmónia és a szeretet. Ez által a Teremtő meg tudja valósítani terveit…

0 Continue Reading →

Egyiptomban jártunk… – 1.rész

Kairó:
– Szakkara – lépcsős piramis
– Szerapeum
– Szfinx
– Nagy Piramis…

0 Continue Reading →

Mire tanít bennünket Szekhmet istennő? – önfejlesztő gyakorlat

„Ne engedjük elmúlni az életünket anélkül, hogy harcolnánk önmagunkért!…”

0 Continue Reading →

Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében – 2. rész

Miután a tanítvány valóban megértette az első három lap jelentését, csak akkor léphetett tovább az úton, melyen elindult, csak akkor tanulmányozhatta tovább a Tarot képeit, az ember beavatási útjának szimbólumait…

0 Continue Reading →

Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében 1.

Az Egyiptom misztériumiskoláiban tanuló papok a tudást egyrészt a templomok falain ma is megtalálható hieroglifek, másrészt a Tarot lapok képeinek megértésén keresztül szerezték meg. Nem véletlen, hogy mindent a szimbolika nyelvén tanultak és értettek meg, hiszen a képi nyelv az, ami közvetlenül kommunikál a lélekkel…

0 Continue Reading →

A denderai Zodiákusról

Egyiptom egyik legszebb templomában, a denderai Hathor templomban, az Ozirisz kápolnák egyikének mennyezetén található a világhírű Zodiákus…

0 0 Continue Reading →

Egy egyiptomi írnok bölcsessége – Gondolatébresztő

Az Újbirodalom idején, a nagy Ramszesz-ek korának vége felé, Közép-Egyiptomban, Abüdosz tartományban élt egy írnok, Ka-Naht fia, Amenemope.

Amenemope ebben a zűrzavaros korban is igyekezett munkáját a lehető legalaposabban végezni. Thot tanítványaként, a templomokat látogatva és a hieroglif írás művészetét gyakorolva elhatározta, hogy tapasztalatait átadja az utókornak, harcolva a gonoszság és becstelenség ellen…

0 2 Continue Reading →

Luxor – az ösztönök megismerésének helye

A mai Luxor és környéke volt az Újbirodalom fővárosa, a tündöklő Théba.

Mi általában az esti órákban szoktuk meglátogatni a templomot, melynek kisugárzása ebben a napszakban jobban kifejti hatását. A luxor templom simogatóan lágy energiáit szinte minden ide látogató érzi, és lelke is érzi a késztetést: később is vissza-vissza vágyódik ide…

0 0 Continue Reading →

A mágia gyakorlata az ókori Egyiptomban III.

Az egyiptomi varázspapiruszok szövegéből tudjuk, hogy mágia gyakorlata szorosan összefügg a különböző amulettek, talizmánok használatával. Ezek olyan, védelmül szolgáló apró tárgyak, melyeket szinte mindegyik ősi nép használt, hogy megvédjék mind az élő, mind pedig a halott testet a baljós behatásoktól, a látható és nem látható ellenségektől…

0 0 Continue Reading →

A mágia gyakorlata az ókori Egyiptomban II.

Az egyiptomi mágia igen nagy hatalmat tulajdonított az ún. „ráolvasásnak” is. A varázsigék önmagukban is képesek voltak hatni, az egyiptomiak „helyes beszédnek” nevezték a titkos igék használatát…

0 0 Continue Reading →

A mágia gyakorlata az ókori Egyiptomban I.

Egyiptom neve mindörökre összefonódott a mágia fogalmával, mely tudást szintén Thot hozott el erre a földre Atlantiszról. A mágia nem abban az értelemben jelent varázslást, mint ahogyan ma azt értjük, ez az élet tudománya, az ember teljességének keresése: a testi-, lelki-, szellemi tökéletesség megvalósításának tudománya…

0 0 Continue Reading →

Az Aranykor

Minden ősi „tudó” nép legendáiban, mítoszaiban szó esik az Aranykorról. A legendák szerint valamikor régen, a teremtés hajnalán az emberiség tökéletes boldogságban élte életét itt a Földön…

0 5 Continue Reading →

Egyiptom gyöngyszeme – Philae

Messze délen Egyiptomban, Núbia kietlen sziklái között, Philae apró kis szigetén fekszik Ízisz temploma, ahogyan sokan ma nevezik: Egyiptom gyöngye, az ország egyik legszebb látnivalója…

0 1 Continue Reading →

Az egyiptomi hieroglifek rejtélye

Egyiptom a csodák földje. Szépsége, valamint az a misztikum, mely a földnek ezt a szegletét körüllengi, évszázadokon keresztül mágnesként vonzotta a nagy utazókat, bölcseket, filozófusokat, s turisták millióit napjainkban is. Mindenki mindenkoron próbálta megfejteni a titkot, melyet ez a szent hely őriz.
De vajon tényleg kijelenthetjük–e bátran, hogy ma már mindent tudunk egy kultúráról, melynek valójában még a nyelvét sem sikerült pontosan megfejtenünk?

0 1 Continue Reading →
error: Content is protected !!