Skip to Content

Category Archives: Egyiptom

Obeliszk, a Nap sugara

Az ősi egyiptomiak mindig tudatosan és célszerűen építkeztek. Legfőbb életcéljuk a fejlődés volt, hogy eggyé válhassanak a lelkükkel, s ezáltal eljuthassanak a Teremtőhöz.

Mire is képes egy obeliszk, hogyan tudja támogatni a fejlődni vágyókat?

0 Continue Reading →

Az ókori Egyiptom újkori felfedezői – IV.

Életre kel egy majdnem elfeledett ifjú fáraó emléke…

0 Continue Reading →

Az ókori Egyiptom újkori felfedezői – III.

“Az ország gazdaságát az angolok irányították, a kultúráért pedig (jog, oktatás és régészet) a franciák feleltek. A koncessziós jogok odaítéléséről a franciák döntöttek, de a briteknek is beleszólása volt abba, hogy ki kezdhessen ásatásba Egyiptom földjén…”

Az egyiptológia ezen időszaka rengeteg felbecsülhetetlen lelettel gazdagította a világ múzeumait és nem utolsó sorban a tehetősek magángyűjteményeit…

0 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – VII.

EGYETLEN VALÓSÁG LÉTEZIK – amelyet ugyanazon dolog végtelen arculatainak ismétlődései alkotnak, és amely ugyanúgy érthető a különböző korszakokban.

0 Continue Reading →

Az ókori Egyiptom újkori felfedezői – II.

Az első valódi régész színre lép… ~ François Auguste Ferdinand Mariette

0 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – VI.

EGYETLEN ÚT LÉTEZIK – ami az engedelmesség a törvény iránt, amely az egyetemes rendet uralja és meghatározza a vele lévő részek egységét.

2 Continue Reading →

Az ókori Egyiptom újkori felfedezői – I.

Egyiptom felfedezése az új kor számára az 1700-as évek végére datálható. Napóleon expedíciójával, illetve a Description megjelenésével lobbant lángra a reneszánsz kíváncsiság szikrája Egyiptom iránt. Akadt egy-két híres régész, kutató és tudós, akiknek az érdeme elvitathatatlan Egyiptom titkainak feltárásában.

Ez a cikksorozat róluk emlékezik meg, s közülük elsőként essék szó egy elszánt olaszról, aki rengeteg felfedezéssel gazdagította Egyiptomról alkotott elképzeléseinket.

Egy olasz kalandor Egyiptomban ~ Giovanni Batista Belzoni

0 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – V.

LÉTEZIK EGY EGYEDÜLI INTELLIGENCIA – amely mindet felölel, megért és áthat az egyéni intelligenciák által, amelyek csupán annak kivetülései, ami maga ez az intelligencia.

0 Continue Reading →

Amenhotep, Hapu fia – Egyiptom bölcse

Amenhotep, eredeti nevén Hui, III. Thotmesz fáraó uralkodásának vége felé született Alsó-Egyiptomban, valahol a Nílus-delta vidékén.
Híre eljutott az akkori fáraó, III. Amenhotep fülébe is, aki elhatározta, hogy kiragadja e bölcset vidéki nyugalmából, és rendkívüli megbízatásokkal teszi próbára kivételes képességeit…

0 Continue Reading →

Basztet – a macsakistennő

Az ősi időkben, Egyiptom fénykorában még igazi csillagvárosok működtek, s a földönkívüliek jelenléte még teljesen természetes jelenség volt. Eredetileg Basztet sem macskaistennő volt, hanem mint Baszt, az oroszlán istennő létezett…

17 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – IV.

EGYETLEN TÖRVÉNY VAN – amely meghatározza az egyetemes rendet és a kozmikus egységet, és az egységes mérce által válik működővé.

0 Continue Reading →

A hatalom mestere – I. Széthi

I.Széthi kivételes jellem volt, erős, határozott, becsületes ember.
15 éves uralkodása során hatékonyan használta fel Széth isten erejét; nem a pusztításra, hanem olyan királyság felépítésére, amely egyszerre volt szellemi és világi, s amely az egyiptomi civilizáció egyik legfényesebb korszaka…

2 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – III.

LÉTEZIK EGY EGYSÉGES MÉRCE – amelyben minden más egy ábrázolása a lényeknek és a dolgoknak, az idők pedig pusztán ezen mérték többszöröseinek és hányadosainak a képviselői…

0 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – II.

LÉTEZIK EGY KOZMIKUS EGYSÉG – ahol minden egy, és ahogyan fent úgy lent is, és a megmérhető annak a kivetülése, ami nem az…

0 Continue Reading →

Egyetemes Egyiptomi Alapelvek – I.

Az, aki fejlődni szeretne, nemcsak a gyakorlatban tud tenni magáért, a megértéshez a filozófiára is szükség van.

Cikksorozatunkban két különböző nézőpontból közelítjük meg ugyanazon elveket, így látszólag két különböző véleményt, gondolatot olvashattok, de valójában, mindkettő ugyanarról szól…

0 Continue Reading →
error: Content is protected !!