Skip to Content

Category Archives: Egyiptom

A fáraó labirintusa

A hawarai piramis a maga nemében remekmű, egy olyan kor alkotása, amikor az anyag által nyújtott biztonságot leleménnyel, szellemes építészeti megoldásokkal kellett pótolni. Az előtte álló „labirintus” pedig nem valamiféle csapda volt, hanem olyan szentélyek hosszú sora, amelyek egyaránt a fáraó lelkének újjászületését és az istenek társaságában töltött vég nélküli ünneplését szolgálták.

3 Continue Reading →

Néith, a harcos Istennő

Néith papjai szerint Ő a világmindenség megmentője, aki azonos a nagy áradattal. Egyetemes teremtő jellegét egy Plutarkhosz által feljegyzett szoborfelirat is kifejezi: „Én vagyok minden, ami lett, ami van, és ami lesz, és leplemet még nem fedte fel még soha senki halandó.” Ezt a kijelentést egyébként Ízisznek is tulajdonítják…

1 Continue Reading →

Uadzset és Nekhbet – Alsó-, és Felső-Egyiptom védelmező Istennői

Az Istennők ősisége és fontossága megkérdőjelezhetetlen, elég, ha csak végig pillantunk Egyiptom templomainak falain és hatalmas oszlopain. Nem találunk egyetlenegy olyan oszlopot sem, ahol ne őket ábrázolnák valamely megjelenési formájukban.

1 Continue Reading →

Az áradó Nílus istene – Szobek

Szobe, a krokodilisten, a pusztító tűz, a víz és az áradó Nílus istene. Kettős természete miatt félték, ugyanakkor mélységesen tisztelték.szobek

2 Continue Reading →

Egyiptom szent energiái – a Naperő

Karnak és Medinet Habu több szempontból is kihagyhatatlan állomása egy egyiptomi zarándoklatnak. Többek között azért, mert csak ebben a két templomban található tömény Naperős energia. A töltődések szempontjából, energetikai szempontból ez a legfontosabb, hiszen ez adja az életet, ez adja a legtöbb energiát a sejteknek, azaz megkoronázza azt a munkát, amelyet az ember a fejlődésébe beletesz.

3 Continue Reading →

A beszélő piramis

Amikor életemben először Egyiptomban jártam, engem is magával ragadott piramisainak szépsége, monumentalitása, titokzatossága és kisugárzása. Ám volt köztük egy, amely nem a nagyságával nyűgözött le, hanem mindazzal, amit belül láttam, tapasztaltam…

1 Continue Reading →

A varázslók szigete

Messze délen, a Csendes-óceán délkeleti részén fekszik egy sziget, melyet a bennszülöttek ősidők óta a „Világ Köldöke” és az „Égbe Tekintő Szem” néven emlegetnek, s amelyet mi ma a Húsvét-szigetként ismerünk…

1 Continue Reading →

Az Égi Misztérium tanítómesterei

Már az „Első Időben”, évezredekkel az első fáraódinasztia megjelenése előtt megjelent Egyiptomban bizonyos félisteni lények titokzatos csoportja, akiket „Semszu Hor”-nak, azaz Hórusz követőinek hívtak. A mítoszok szerint ők voltak Héliopolisz alapítói, „az égi misztérium tanítómesterei”…

1 Continue Reading →

Úton a halhatatlanság felé

„Az emberek halandó istenek, és az istenek halhatatlan emberek.”

Van-e emberi létünknek bármiféle célja, s ha igen, vajon mi az? Vagy netán tökéletesen céltalanul tartózkodunk itt? Működik-e benne valamiféle értelem, vagy teljességgel értelmetlen? Az emberi élet fenséges, vagy inkább nevetségesen jelentéktelen…?

3 Continue Reading →

Az örökkévalóság házai

Az ókori Egyiptom templomai a világ legnagyobb és legdöbbenetesebb vallási műemlékei közé tartoznak. Ezek a csodálatos, grandiózus épületek egyszerre jelentették az istenek lakhelyét, Egyiptom és a Világegyetem leképezését, az istentisztelet színterét, iskolát, könyvtárat, kincstárat és a REND szigetét a káosz kozmikus óceánjában…

1 Continue Reading →

Kilépés a Fénybe 3.

~ Halotti rítusok és szertartások

1 Continue Reading →

Kilépés a Fénybe ~ Az Egyiptomi Halottak Könyve – II.

A Kilépés a Fénybe könyvének első fejezete a csodálatos nyugaton tündöklő Alvilágba történő belépés és kilépés dicsőítése és magasztalása.

0 Continue Reading →

Kilépés a Fénybe ~ Az Egyiptomi Halottak Könyve – I.

Pert-em-Heru, vagyis: Kilépés a Fénybe. Ez az eredeti címe annak a vallási szöveggyűjteménynek, melyet ma az Egyiptomi Halottak Könyve néven ismerünk, s amely csupán egy részét képezi annak a tanításnak, melyet Thot mintegy 50.000 évvel ezelőtt írt le…

3 Continue Reading →

Abu Szimbel – ahol a fény egyesül a sötétséggel

Még tisztán emlékszem a bennem kavargó élményekre, mikor 2001-ben, az első egyiptomi utam során először tettem látogatást az Asszuántól mintegy 250 km-nyire délre található Abu Szimbelbe, és először pillantottam meg a Nagy Ramszesz által itt emelt templomokat…

0 Continue Reading →

Alexandrosz, a fáraó – Nagy Sándor Egyiptomban

A görög származású Nagy Sándor igen érdekes és figyelemreméltó alakja a történelemnek. Már a születése körüli mítosz is misztikussá teszi alakját…

0 Continue Reading →
error: Content is protected !!