Skip to Content

Blog

Önmagunk fejlesztése ~ Félig tele a poharad vagy félig üres?

Hogyan érzed magad a bőrödben? Milyennek látod a körülötted lévő világot? Működnek az emberi kapcsolataid? Jóban vagy magaddal? Vagy esetleg utálsz magad körül mindent és mindenkit, soha semmi nem sikerül, és különben is, hagyjalak békén én is?

Most dőlj hátra, és adj nekem 5 percet…

2 Continue Reading →

A végtelen csomó szimbólum

A végtelen csomó az élet kifürkészhetetlen mivoltát jeleníti meg. Egymásba fonódó vonalai a világ ok-okozati összefüggéseire utalnak…

7 Continue Reading →

Bevándorló tanítóink

Nem hiszek a rosszban, a gonoszban. Az ember által negatív jelzőkkel illetett dolgok, események, emberek szükségszerűen vannak életünkben, tanítanak, tükröznek minket, általuk ismerjük meg önmagunkat.
De mit taníthatnak nekünk, magyaroknak és az európai embereknek a bevándorlók…?

0 Continue Reading →

Az idők jelei

Miután az idők jeleiből olvasva előre látták a birodalom sorsát, Egyiptom utolsó papjait csupán egyetlen kérdés foglalkoztatta: miként őrizzék meg az utókor számára azt a fantasztikus tudásanyagot, melyet Atlantisz hagyott rájuk örökül, és miként adják tovább a beavatások hagyományát és az ősök gondolkodását…?

0 Continue Reading →

A Szabály létezésének szabályszerűsége!

A mindennapi életünk során, lépten-nyomon szabályok garmadával találkozunk, melyek leggyakrabban tonnás teherként nehezednek ránk, de néha előfordul az is, hogy éppen felszabadítanak, könnyeddé tesznek, mert jogot adnak valamihez, valami kecsegtetőnek az eléréséhez…

0 Continue Reading →

Megdöbbentő pálos hagyaték – A budaszentlőrinci Pálos kolostor

“…megdöbbentő összefüggések bontakoztak ki számomra, melyek érthetőbbé tették a Magyarság, azon belül a Pálos rend, illetőleg Egyiptom igenis nagyon szoros kapcsolatát…”

3 Continue Reading →

Ipuwer, a próféta

Ipuwer valóban próféta volt; látta előre e sötét kor beköszöntét, s leírta, milyen zűrzavarba süllyed majd az ország…

0 Continue Reading →

Omm Sety – avagy egy óegyiptomi papnő reinkarnációjának története

Néhány évvel ezelőtt, egyik egyiptomi utam során, amikor éppen Abüdoszban jártam, a templomhoz felvezető út mellett egy árus a kezembe nyomott egy angol nyelvű könyvet. Amikor belekezdtem az olvasásába, nem tudtam letenni.

Így ismerkedtem meg Dorothy Eady, azaz Omm Sety nem mindennapi történetével…

0 Continue Reading →

Ptahhotep intelmei

Ptahhotep 110 éves (!) korában a Ptahhotep vezír intelmei c. művében foglalta össze hosszú életének tapasztalatait.

„Nem kicsiség, amit megalkottam e földön, 110 évet birtokoltam a fáraó kegyéből, kitüntetésem több volt elődeimnél. A fáraó javára a Maatnak szolgáltam holtomig.”

9 Continue Reading →

Hatalom és felemelkedés, avagy Szilamur ajándéka

Atlantiszon járunk. A sziget gyűrűkből épült fel, koncentrikus körök alkották, ahol minden gyűrű befelé haladva egyre magasabb beavatotti szintet jelölt.

Szilamur a város neve, mely a tizenkét gyűrűből a harmadikon helyezkedett el…

0 Continue Reading →

Főnix a tűzmadár, mint szimbólum

A Főnix a Nap jelképe. Visszatérése a megújulást, a feltámadást, az átváltozást, a megerősödést szimbolizálta…

25 Continue Reading →

Az ókori Egyiptom újkori felfedezői – V.

1936 után – a régiségekre vonatkozó törvények megszigorodása, a II. világháború kitörése, az egyiptomi forradalom és a szuezi válság miatt – nehéz idők jártak az egyiptológusokra…

0 Continue Reading →

Napisten(ek) az egyiptomi mitológiában

Nap nélkül nem létezhet élet egyetlen egy bolygón sem. Az élet elengedhetetlen velejárója, az élet megteremtője és emiatt szinte az összes Napvallású, egy istenhitű kultúrában magával a Teremtővel személyesítették meg…

6 Continue Reading →

Anubisz, a Kapuk őre

A Piramisszövegek szerint Anubisz a holtak birodalmának főistene volt…

11 Continue Reading →

Obeliszk, a Nap sugara

Az ősi egyiptomiak mindig tudatosan és célszerűen építkeztek. Legfőbb életcéljuk a fejlődés volt, hogy eggyé válhassanak a lelkükkel, s ezáltal eljuthassanak a Teremtőhöz.

Mire is képes egy obeliszk, hogyan tudja támogatni a fejlődni vágyókat?

0 Continue Reading →
error: Content is protected !!