Skip to Content

Blog

Néith, a harcos Istennő

Néith papjai szerint Ő a világmindenség megmentője, aki azonos a nagy áradattal. Egyetemes teremtő jellegét egy Plutarkhosz által feljegyzett szoborfelirat is kifejezi: „Én vagyok minden, ami lett, ami van, és ami lesz, és leplemet még nem fedte fel még soha senki halandó.” Ezt a kijelentést egyébként Ízisznek is tulajdonítják…

1 Continue Reading →

A Mars évének margójára….

Nem, mert az Univerzum hordozza a nagy igazságokat, nem pedig mi, emberek. Amikor mi elhisszük magunkról, hogy valamit „hű de nagyon jól tudunk”, és „nekünk mindig igazunk van, punktum”, akkor nagyon nem jó úton járunk

2 Continue Reading →

Uadzset és Nekhbet – Alsó-, és Felső-Egyiptom védelmező Istennői

Az Istennők ősisége és fontossága megkérdőjelezhetetlen, elég, ha csak végig pillantunk Egyiptom templomainak falain és hatalmas oszlopain. Nem találunk egyetlenegy olyan oszlopot sem, ahol ne őket ábrázolnák valamely megjelenési formájukban.

2 Continue Reading →

Az áradó Nílus istene – Szobek

Szobe, a krokodilisten, a pusztító tűz, a víz és az áradó Nílus istene. Kettős természete miatt félték, ugyanakkor mélységesen tisztelték.szobek

3 Continue Reading →

Egyiptom szent energiái – a Naperő

Karnak és Medinet Habu több szempontból is kihagyhatatlan állomása egy egyiptomi zarándoklatnak. Többek között azért, mert csak ebben a két templomban található tömény Naperős energia. A töltődések szempontjából, energetikai szempontból ez a legfontosabb, hiszen ez adja az életet, ez adja a legtöbb energiát a sejteknek, azaz megkoronázza azt a munkát, amelyet az ember a fejlődésébe beletesz.

3 Continue Reading →

Kedves Olvasóink, Nézőink, Ébredező társaink!

az Ébredezők csapatának székhelyén nemrég elkészült egy, a Kom Ombo-i templomban található beavató medence mintájára épített szent eszköz, melyben tradicionális egyiptomi beavató-, és tisztító szertartásokat tartunk.

2 Continue Reading →

Egyiptomi szimbólumok

A szkarabeusz úgy vált az egyiptomiak egyik legszentebb állatává, hogy nagyon sok közös vonása van a Nap útjával és az ember tökéletesedésével. A legendák szerint keletről nyugat irányába hajtja előre galacsinját pontosan úgy, ahogyan a Nap halad az égi útján.

2 Continue Reading →

ENGEDD MEGHALNI…. – AZ EGÓT!

Idén március közepe óta (mikor a Mars először érte el a Skorpió ollóját) két bolygón keresztül üzen folyamatosan a Tejút ezen varázslatos csillagképe: a Mars és a Szaturnusz által. Döntő jelentőségű az üzenete!

1 Continue Reading →

A Balaton-felvidék Árpád-kori „meglepetései”

„Kis” hazánkban számos gyönyörű hely létezik, melyek bejárására szinte egy élet is kevés lenne. Idén tavasszal, régi emlékeim felidézésekor, ismét „szembe találkoztam” a Balaton felvidékkel, és meglepődve akadt meg a szemem egy mondaton:
„A Ma­gyarországon található több mint 200 templom- és kolostorrom közül 41 található csak itt, ezen a „zsebkendőnyi területen!”.

1 Continue Reading →

Te „kit” választanál…?

Minden ember alapvető természete a fejlődni vágyás, és ennek tévirányú kihasználása, az anyagi javakban történő kielégítés, kielégülés!

0 Continue Reading →

2016 a „Lelki Duatlon” éve

2016-ban a Sors a Mars színeibe öltözve megmutatja számunkra, hogy mi az a két nagyon fontos fejlesztendő terület, amivel most, az idén megbirkózhatunk!

HIT és ERŐ!

0 Continue Reading →

A Szent Hármasság rejtett titka

A cím elolvasása után sokan valami nagyon titokzatos dolog leleplezésére gondolhatnak, és tulajdonképpen igazuk van. Nem másról, mint a Test – Lélek – Szellem szent hármasságával kapcsolatos előlünk nagyon is jól eltitkolt alaptéziséről szeretném lerántani a leplet…

2 Continue Reading →

Isten-ember, istentelen-embertelen

Mindenki akar valamit, keres valamit és észre sem veszi, hogy hamis, mások által keltett vágyakat kerget…

1 Continue Reading →

Enigmák – 2016.07.01.

Téma: Őseink titkai

0 Continue Reading →

A strucc esete a barlangi vakgőtével

Sok ember, nagyon sok módon próbál meg fejlődni, végez el különféle személyiségfejlesztő tanfolyamokat (melyek többsége egyébként nagyon jó és hasznos, de általában nem 100%-ban személyspecifikus), miközben észre sem vesszük, hogy ott van a megoldás az orrunk előtt…!

0 Continue Reading →
error: Content is protected !!