Skip to Content

About: Tarr Ildikó

Recent Posts by Tarr Ildikó

Láthatatlan világunk teremtményei

A manók és tündérek társadalmai hihetetlenül színesek és sok rétegűek. Több százezer éve élnek a Földön. Ott voltak Atlantisz, Mu és más civilizációk keletkezésénél és látták pusztulásukat is. Hatalmas ősi tudással rendelkeznek, melyből szívesen osztanának meg a ma emberével is, hogy lássunk, tanuljunk és okuljunk a múlt tapasztalataiból, ezáltal újraformázhassuk a jelenünket és a jövőnket!

4 Continue Reading →

Néith, a harcos Istennő

Néith papjai szerint Ő a világmindenség megmentője, aki azonos a nagy áradattal. Egyetemes teremtő jellegét egy Plutarkhosz által feljegyzett szoborfelirat is kifejezi: „Én vagyok minden, ami lett, ami van, és ami lesz, és leplemet még nem fedte fel még soha senki halandó.” Ezt a kijelentést egyébként Ízisznek is tulajdonítják…

1 Continue Reading →

Uadzset és Nekhbet – Alsó-, és Felső-Egyiptom védelmező Istennői

Az Istennők ősisége és fontossága megkérdőjelezhetetlen, elég, ha csak végig pillantunk Egyiptom templomainak falain és hatalmas oszlopain. Nem találunk egyetlenegy olyan oszlopot sem, ahol ne őket ábrázolnák valamely megjelenési formájukban.

2 Continue Reading →

Az áradó Nílus istene – Szobek

Szobe, a krokodilisten, a pusztító tűz, a víz és az áradó Nílus istene. Kettős természete miatt félték, ugyanakkor mélységesen tisztelték.szobek

3 Continue Reading →

Egyiptom szent energiái – a Naperő

Karnak és Medinet Habu több szempontból is kihagyhatatlan állomása egy egyiptomi zarándoklatnak. Többek között azért, mert csak ebben a két templomban található tömény Naperős energia. A töltődések szempontjából, energetikai szempontból ez a legfontosabb, hiszen ez adja az életet, ez adja a legtöbb energiát a sejteknek, azaz megkoronázza azt a munkát, amelyet az ember a fejlődésébe beletesz.

3 Continue Reading →

Egyiptomi szimbólumok

A szkarabeusz úgy vált az egyiptomiak egyik legszentebb állatává, hogy nagyon sok közös vonása van a Nap útjával és az ember tökéletesedésével. A legendák szerint keletről nyugat irányába hajtja előre galacsinját pontosan úgy, ahogyan a Nap halad az égi útján.

2 Continue Reading →

Napisten(ek) az egyiptomi mitológiában

Nap nélkül nem létezhet élet egyetlen egy bolygón sem. Az élet elengedhetetlen velejárója, az élet megteremtője és emiatt szinte az összes Napvallású, egy istenhitű kultúrában magával a Teremtővel személyesítették meg…

6 Continue Reading →

Anubisz, a Kapuk őre

A Piramisszövegek szerint Anubisz a holtak birodalmának főistene volt…

11 Continue Reading →

Obeliszk, a Nap sugara

Az ősi egyiptomiak mindig tudatosan és célszerűen építkeztek. Legfőbb életcéljuk a fejlődés volt, hogy eggyé válhassanak a lelkükkel, s ezáltal eljuthassanak a Teremtőhöz.

Mire is képes egy obeliszk, hogyan tudja támogatni a fejlődni vágyókat?

0 Continue Reading →

Basztet – a macsakistennő

Az ősi időkben, Egyiptom fénykorában még igazi csillagvárosok működtek, s a földönkívüliek jelenléte még teljesen természetes jelenség volt. Eredetileg Basztet sem macskaistennő volt, hanem mint Baszt, az oroszlán istennő létezett…

16 Continue Reading →

Házi praktika allergia ellen

Extrém bőrallergiáim rákényszerítettek háztartásunk teljes tisztítórészlegének az átalakítására. Így ezt a cikket tiszta szívemből ajánlom ekcémásoknak, egyéb más bőrallergiákban szenvedőknek és természetesen mindenkinek!

0 Continue Reading →

Miért nem szerettünk iskolába járni…?

… avagy miért unatkoztunk a legtöbb órán?

0 Continue Reading →

Miért titkolják előlünk, hogy DNS-ünk 100 %-ban megváltoztatható?

DNS-ünk 10 %-a felelős a fizikai test felépítéséért, viszont a 90 % irányít, ezért nem csak a testünkben zajló káros folyamatokat, betegségeket tudjuk visszájára fordítani, hanem akár a külső megjelenésünkön is változtathatunk!…

0 Continue Reading →

Mire tanít bennünket Szekhmet istennő? – önfejlesztő gyakorlat

„Ne engedjük elmúlni az életünket anélkül, hogy harcolnánk önmagunkért!…”

0 Continue Reading →

Egyiptomi szimbólumok

Az egyiptomiak szimbólumokkal egészítették ki a fejlődési útjukat.

Ezeket a szimbólumokat általában a félistenekhez kötötték, akik nem istenek voltak, mert Isten csak egy volt! A félistenek valahol félúton voltak a Teremtő és az ember között. Ők voltak az útmutatók, az iránymutatók, a tanítók, az élő példái annak, hogy a tökéletesedés állapota elérhető…

16 Continue Reading →

 

Recent Comments by Tarr Ildikó

    No comments by Tarr Ildikó

error: Content is protected !!