Mélyen Skorpió Király birodalmában járunk.

Idén március közepe óta (mikor a Mars először érte el a Skorpió ollóját) két bolygón  keresztül üzen folyamatosan a Tejút ezen varázslatos csillagképe: a Mars és a Szaturnusz által. Döntő jelentőségű az üzenete!

Skorpió a halál birodalma, de nem a földi értelemben vett fizikai test halálát jelenti, hanem az egó halálát! Mindazt, amit le kell magunkról választanunk, hogy a Tejút megnyílhasson nekünk. A „legkeményebb” hely az égen, mert itt saját magunkkal kell szembenéznünk.

engedd

Az őrző Szaturnusz és az erő-bolygó Mars tranzitál itt hónapok óta és még hónapokig, különböző bolygóhatásoktól kísérve. A Skorpió csillagkép szíve, Antares körüli tranzitok egészen október végéig hatnak. Miért ez a nagy és hosszú felhajtás az Antares körül? MERT A TÉT ÓRIÁSI! Rendkívüli lehetőségek sorát kapjuk ahhoz, hogy képesek legyünk befogadni azt az új energetikát, mely június 20-a körül, a nagy Fénynégyzet hatása alatt, mint egy varázslatos nyári fuvallat megérkezett hozzánk, a Földre.

Az Antaresről nem lehet és nem is kell érzelmek nélkül írni, hiszen ez a csillag maga a vegytiszta érzelem. Az ősiségben úgy tartották, hogy négy Tejút-oszlop tartja az Istenek világát. Mind a négy a Tejút egy-egy állócsillaga. Ezek: a Vega, a Capella, a Szíriusz és az Antares. Ugyanígy négy Világ-oszlopot is megkülönböztetnek, mely a Földi világot, az emberek világát tartja. Ezek: az Aldebaran, a Fomalhaut, a Regulus és az Antares. Az Antares tehát ez is, az is. Az ősiségben úgy tartották, hogy az egyetlen átjárhatóság az égen az Isteni és az Emberi világ között az Antares csillag. Asztrozófiailag szinte az egész évünk körülötte forog most. Az Égiek gondoskodtak arról, hogy LEHETŐSÉGÜNK legyen a FEJLŐDÉSRE, mely feljebb emelhet az Isteni világhoz. Tehát hónapokig dimenziókapuban vagyunk!

engedd1

Az Antares pedig a Skorpió csillagkép szíve. Itt már nincs helye az álarcoknak. Ide már csak meztelen, őszinte lélekkel engednek belépni. Az egónak itt meg kell halnia ahhoz, hogy a lélek valódi önmaga megmutatkozhasson. És ez az a hely, ahol a léleknek meg is kell mutatnia önmagát. Az Antares által hordozott varázslatos mágia csak annak fog megnyílni, aki mer olyan bátor lenni, hogy megmutassa – saját magát. Hiszen abban a másodpercben, hogy ez megtörténik, lehullanak az álarcok is, és előjön mindaz, amiben a léleknek még fejlődnie kell. De hát pont ez a cél, a FEJLŐDÉS, hiszen mindannyian ezért vagyunk itt! És mindenkinek van fejlődnivalója! A Mars és a Szaturnusz a csillagos égbolt ezen szent helyén pont ezért tranzitál hónapokig. ÉRTÜNK! Ezt nagyon fontos megértenünk. Mert van vele munka. Nem mindig könnyű. A Szaturnusz hozza a próbákat, a tükröket, folyamatosan. A Mars viszont ugyanabban a másodpercben adja is az energiát a megoldáshoz. Háromszor tranzitál(t) a Mars a Skorpió ollójánál. Utoljára most, augusztus 9 és 17-e között. Le kell vágjuk magunkról mindazokat a tulajdonságokat, amelyek nem Fényt közvetítenek, mert azok nem méltóak a Tejút minőségéhez. Lehet, hogy kívül is meg kell tegyük. Lehetnek olyan emberi kapcsolataink, (párkapcsolati, munkahelyi), amelyek már nem fényteremtőek. Ezekre most kitartóan rámutat a Szaturnusz, és a Mars adja az erőt ezek lemetszéséhez. De a sorrend itt nagyon fontos. ELŐSZÖR MINDIG MAGUNKBAN KELL MEGLÁTNUNK A NEM FÉNYTEREMTŐ TULAJDONSÁGOKAT. Ez nem megkerülhető. A nyárutón és őszön ezt feltétlenül tartsuk szem előtt!

Hiszen a TÉT VALÓBAN ÓRIÁSI. Eltűnődök azon, milyen sokszor leírtam már ezt a mondatot. De most ha kell ötször is aláhúzom. Az új energetika megérkezett hozzánk, itt van.  Ami ebben évben zajlik, az felkészítés minderre! Felírták nekünk az égre.

Nagyon sok minden történt, történik idén velünk, körülöttünk, amit akár csak 8-9 hónapja el sem tudtunk képzelni. Tavaly november végén, decemberben már üzenték a csillagok, hogy idén dimenziókapuhoz érünk. Az év nagy része már mögöttünk van. Most már tudjuk, látjuk, hogy mit is jelent ez valójában.  Az égi akarat szerint fejlődnünk kell. Azt kérik tőlünk, hogy fordítsuk a kamerát egy időre önmagunk felé és tartsunk önvizsgálatot. Meztelenítsük le magunkat és merjük megmutatni: a gyengeségeinket, a félelmeinket és vágjuk le kíméletlenül azokat a tulajdonságainkat, amik nem méltóak a Fény minőségéhez. Ehhez most kapunk elég próbát, tükröt a Szaturnusz által, és elég erőt is a Mars által. Hogy aztán, ha elvégeztük belső munkánkat, szinte azonnal a kamerát újra társaink felé fordítsuk. Csak éppen most már más minőségben! Nem minősítve, ítélkezve, rosszindulattal, hanem megértéssel, bölcsen, SZER-ETETTEL. Hiszen ez a kulcs! A szeretet képességünknek kell átalakulnia. Mert A SZERETET A KULCSA AZ ÚJ ENERGETIKÁNAK. Erre kapunk hónapok óta és még jó pár hónapig felkészítést. Tekintsük úgy ezt a munkásabb évet, hogy kulcsot kapunk a kezünkbe ahhoz, ami már visszafordíthatatlanul megérkezett hozzánk. Egy új, magasabb rezgésű energiához! Milyen egyszerűnek hangzik és mégis, milyen nehéz – elsősorban önmagunk miatt! Egy év eleji – az egész évet átfogó elemzést tartalmazó – cikkemből engedjetek meg pár sort idézni:

„…A választás annyira egyszerűnek tűnik, hát ne hagyjuk elbonyolítani!

Választanunk kell a FÉL-ELEM, és a TISZTA SZER-ETET MINDENT ÁTMINŐSÍTŐ EREJE között. NINCS KÖZÉPÚT!

A döntés csak a miénk, és ezzel együtt annak ÓRIÁSI FELELŐSSÉGE is!”

Milyen más most ezeket a sorokat olvasni, mikor már egy két dolgot megéltünk idén… Mégis azt gondolom,  nagyon  is aktuális.

engedd2

A fél-elemmel azt tápláljuk, ami nem Fény. A Szer-etettel pedig azt, ami Fény! Azt akarják az Égiek hogy az Antaresen keresztül idén megtanuljunk tényleg szeretni, mert ez az egyetlen útja a magasabb rezgésű energiának. A szeretet át tudja minősíteni a félelmet – az enyémet, a tiédet, az övét – és akkor az, ami nem Fény, egyre kevésbé kap táplálékot. Ez a kulcs! Ez az égi akarat most itt a Föld lakóira!

Az ANTARES a lüktető szív, a Szer-etet, a Szer-elem, az EGÓ-MENTES CSODA, az az emelkedett lélek-állapot, mely leginkább alkalmas a FÉNY-TEREMTÉSRE. Ezt éljük meg pl. a társunkkal való fizikai egyesülésben, egy alkotásban, stb. Biztosan sokan átéltétek már azt az érzést, amikor repülsz, amikor úgy érzed, hogy az egész világot a kebledre tudnád ölelni, amikor mosolyog a lelked a boldogságtól, amikor úgy érzed, hogy nem történhet semmi baj….

Ebből kaptunk ízelítőt a futball EB kapcsán. Köszönjük a magyar csapatnak! Megmutatták nekünk, azért, hogy ne felejtsük el. Hiszen a magyar lélek ismeri ezt az érzést.  Pont azért ismeri, mert tud Fényt teremteni. Csak meg kell nyitnia a szívét hozzá, el kell felejtenie a félelmeit és fenn kell tudni tartani ezt az emelkedett lélek-állapotot. Júniusban megérkezett hozzánk az új energetika, a nyárutó és az ősz stabilizálja azt!

 Az Antares, a lüktető, dobogó szív-energia, Dobogó-kő! Szívcsakra…, a Föld szív csakrája! A magyar Lélek-családot a sorsfeladatára is készítik az égiek ezekben a hónapokbanengedd3

Mindeközben, a csillagos égbolt másik szegletében szintén készülődik valami… Aktiválódik a Kehely csillagkép, de nem akármilyen erővel…. A kehely (serleg) equatoriális csillagkép a déli égbolton, a szűz csillagkép alatt helyezkedik el. A kehely az inkarnációkon átívelő örök élet italát szimbolizálja, a jézusi vérvonal jelölője! Az egyik legizgalmasabb hely az égen! Az örök tudás és az örök szerelem szimbóluma. Itt áll együtt augusztus végén a Merkúr – a Jupiter – és a Vénusz. Segítség érkezik az égből, hogy ezt az eléggé fajsúlyos antaresi időszakot még nagyobb HITTEL élhessük meg. A kehelyben járó Merkúr-Vénusz-Jupiter együttállás 72°-os, kvintil fényszöggel kapcsolódik az Antares-Szaturnusz-Mars együttálláshoz. Mágikus erővel nyílhat meg most annak az Örök Tudás, aki meg tudja nyitni a szívét Antares oltárán.  Mivel a kehely a duál párok jelölője is az égen (örök szerelem szimbólum!) sokan most találhatják meg „másik felüket”, illetve vehetik azt észre – hiszen meglátásom szerint sokunk mellett, vagy közelében már ott van a duál párunk, csak saját álarcaink és korlátaink miatt nem vesszük őt észre.

Nézzük a konkrét konstellációkat és dátumaikat:

augusztus 4-19 között Mars a Skorpió ollónál halad át: folyamatosan erőt ad ahhoz, hogy levágjuk azt magunkban, ami nem Fény, Szaturnusz eközben az Antaresen áll, állandó próba- helyzetben vagyunk

augusztus 14-szeptember 1: Antares-Mars Szaturnusz együttállás, eközben augusztus 14-19 között a Mars egybenyitja az „ollót” a „szívvel”, az Antaressel. Ebben az időszakban jöhetnek a legfontosabb próbák, amik arra világítanak rá, hogy csak akkor nyílhat meg a szívünk, ha levágtuk magunkról mindazt, ami nem Fény! Ez a két hét mutatja meg leginkább, hogy kiélezett, feszült helyzetekben, mindig a szív szava a megoldás. Itt érthetjük meg igazán, hogy az új energetika végérvényesen megérkezett a Földre. Antares-Mars-Szaturnusz együttállás augusztus 25-26-án egzakt. A mars mélyen az ekliptika alatt halad ekkor, szinte egybeolvad az Antaressel.

augusztus 17-szeptember 4: Merkúr-Vénusz-Jupiter együttállás a Kehely csillagképben, 72°-os, kvintil fényszöggel kapcsolódik az Antares-Szaturnusz-Mars együttálláshoz. Mágikus fényszög-kapcsolódás.  Felszínre hozható az Örök Tudás, az Örök Élet Italának kelyhéből, de csak annak, aki átmegy Antares próbáján, és Fényt teremt. A Merkúr mélyen az ekliptika alatt halad az együttállásban. Ténylegesen megmerítkezik az Örök Élet Italából! Mindennapjainkban a Merkúr-Vénusz-Jupiter együttállás szeretetteljesebb kommunikációt hoz!

április vége – október vége: A Szaturnusz, miközben az antaresi energetikában merítkezik meg, április vége óta egy fél évig tartó!  teremtő fényszögbe lépett a Neptunusszal. Erről a fényszögről már többször írtam, de a fontossága miatt most is megemlítem. Neptunusz a vízöntő jövő vizében jár. Jövő teremtő időszakban vagyunk! A Szaturnusz az Antares csillaggal együttállásban, központi szereplője az idei év égi táncának. És ő az, aki a jövőt teremtő fényszöggel tranzitálja a Neptunt fél évig! Itt mutatkozik meg, hogy ami most zajlik, AMIT MI MOST TESZÜNK, az nem csak a jelenlegi életünket befolyásolja, hanem A JÖVŐNKET ÍRJA! Neptunuszt – a spiritualitás bolygóját, a legsérülékenyebb planétát –  legkönnyebb a félelmekkel alacsony szinten tartani. Megpróbálnak róla gondoskodni, hogy így legyen…. A félelem állapotában a lélek nem képes FÉNY-teremtésre. Az egyetlen dolog, ami a félelmet transzformálni tudja az A SZERETET! Minden nap felkelhetünk azzal a döntéssel, hogy Fényt fogunk teremteni. Mert most működik, konkrétan, az anyagban!

MI ÍRJUK A JÖVŐNKET!

Fenti elemzés az általános, mindenkire ható energetikát, az elérhető célt próbálja közvetíteni. Az oda vezető út azonban egyéni, mindenki születési képletéből olvasható ki. A tranzitok radix születési képletre vetített fényszögei és házhelyzete adja meg hozzá a kulcsot és a megoldási módot.

Egy személyes megjegyzéssel szeretném zárni ezt az írást. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megélhetem ezt a csodálatos és felemelő időszakot ITT és MOST, mert nagy varázslat zajlik!

És hálásan köszönöm, hogy írhatok Nektek, akik ezeket a sorokat olvassátok…!

Szeretettel: Gáspár Edina