A szkarabeusz – az Élet Bogara

A felkelő (újjászületett) Napisten neve Kheper, vagy Khepri (ejtsd heper vagy hepri). Kheper megjelenési formája a szkarabeusz, vagy szkarabeusz fejjel ábrázolt emberi alak.

szkarabeusz
A szkarabeusz úgy vált az egyiptomiak egyik legszentebb állatává, hogy nagyon sok közös vonása van a Nap útjával és az ember tökéletesedésével. A legendák szerint keletről nyugat irányába hajtja előre galacsinját pontosan úgy, ahogyan a Nap halad az égi útján.
A ganajtúró bogár a galacsinjába helyezi petéit, melyet elás egy gödörben, s a föld alól már a kifejlett bogár mászik elő. Ezt az egyiptomiak úgy látták, hogy a szkarabeusz önmagát teremtette újjá, ahogyan a Nap is minden reggel újjászületve, önmagát újra teremtve megjelenik a horizonton.

szkarabeusz2A szkarabeusz az élet egyik legfontosabb szimbóluma. Az egyiptomiak szerint az életet görgeti maga előtt, ezért kapta az Élet Bogara nevet. Őt tartják a legbölcsebb teremtménynek, akihez az újjászületést és a karmának a letudását, a karmának a megkötését kötötték. Ő a karmát görgeti maga előtt és egyszer csak megszabadul tőle. Az ember, ha igazán akarja és dolgozik önmagán, akkor ő is megértheti karmáját és leteheti. Viszont ha nem, akkor a karma súlya maga alátemetheti az illetőt.
Az ősi kultúrák papjai mindenkoron a fejlődés útját járták. Tudták, hogy csak úgy tudják tökéletesíteni önmagukat, ha önismeretet gyakorolnak, azaz megpróbálják felismerni és megérteni az életükben és a környezetükben zajló eseményeket, hogy egyre jobban átlássák az Élet, a Sors és az Univerzum összefüggéseit. Minden egyes megértés a szívünkben felér egy kisebb újjászületéssel, hiszen onnantól már másképpen látjuk és érzékeljük az eseményeket. Ez a folyamat talán ahhoz hasonlítható a leginkább, mint amikor a vihar elül, és szépen lassan kitisztul előttünk az égbolt, melynek végén megláthatjuk a Napot, a maga teljességében. Így válik a szkarabeusz az élet, a kiteljesedés, a beteljesedés és az újjászületés szimbólumává.

A szkarabeusz tökéletesen megfeleltethető az ember felépítésének. A páncélja 3 részre tagozódik, csakúgy, mint mi: test, lélek, szellem. Hat lába van, nekünk hat érzékszervünk, azaz öt fizikai és a hatodik az elménk, mely feldolgozza az öt érzékszerv által befutott információkat. A szent bogár képes a saját testtömegének akár az 1000-szeresét is megmozdítani. Az ember szintén hatalmas, elképzelhetetlen fizikai és mentális potenciákkal rendelkezik, melyet – ha akarna- ki is használhatna …
A fejlődés is erről szól: a bogár elkezd maga előtt görgetni egy icipici galacsint, mely szép lassan egyre nagyobb és nagyobb lesz. Mi sem egyből futjuk le a fél maratont, hanem ahogyan erősödünk, fokozatosan minden nap emeljük egy icipicit a távot. Itt megemlíthetném az iskolát is, hiszen ahogyan érünk, fejlődünk, úgy tudunk egyre több tudást is magunkévá tenni.

Az egyiptomi karnaki templomban áll egy óriási szkarabeusz szobor, melyet 7-szer körbejárva lehet valamit kívánni, de mind a 7 körnél ugyanazt kell kívánni. Akkor, ha az ember sorsában a kívánság támogatott, akkor a Sors szépen lassan az ő életében ezt le fogja adni. A legendák szerint, aki ezt a szkarabeuszt egyszer az életében 7-szer körbejárja, az biztosan vissza fog még térni Egyiptomba, azon belül is ide, Karnakba.
szkarabeusz3A hatalmas, egy kőből kifaragott szkarabeusz jelenleg Amon-Ré templom körzetében – a szent tóval szemben – egy talapzaton található. Annak idején a régészek III. Amenhotep fáraó halotti temploma alatt találták meg. Milyen érdekes, éppen ő volt Ehnaton édesapja…

Tarr Ildikó