A szellem forradalma

szellem_01A június 4-e napjaiban lezajlott léleklátó hétvége után lassan elérkezünk az abszolút csúcsponthoz. A nap június 21-én 00.34 perckor eléri a nyári napfordulót, a FÉNY-maximumot. Még mindig együttállásban halad a Vénusszal. Egy nappal korábban, június 20-án 14 órakor a hold eléri az Al Nasi állócsillagot, a Nyilas csillagkép – magyarság szimbólum!- nyilának hegyét, a Tejúton. Az ősiségben ezt a csillagot a Teremtő szíveként írták le! Ide ér el a Hold, amikor egzakt szembenállásba kerül a Nimród csillagképben járó Nappal.

Június első napjaiban valami történt. Nagyon komoly belső munka áll mögöttünk! (ld. Léleklátó hétvége c. cikk). A lélek hirtelen, óriási erővel és váratlanul felébredt. Mintha egy mély álom ért volna véget. Megérzett valami nagyon fontosat, ami elkezdett belül dolgozni, valamit, ami nem csak egy fellángolás volt, hanem egy ősi hívó szó, amit erre a hétvégére már végképp nem lehetett elhallgattatni.

Mi is teszi igazán boldoggá a lelket, mi is az az igazán TISZTA és ŐSZINTE minőség, amivel azonosulni tud, ami mellett ki tud állni és közben függőségektől és félelmektől mentesen szabadnak érzi magát? A lélek megérezte ezt és már semmi sem lesz ugyanolyan, mint korábban volt! Megmutatta magát a Tejút!

szellem_02Június 20-a körül – a szabad akarat törvénye alapján – két dolog történhet. A június elején Phőnix madárként újjászületett lélek szellemi szintre viszi az átalakulást, és újjá szüli a szellemet is, tehát FELVÁLLAL-ja a feladatát – vagy úgy dönt, hogy kényelmesebb az eddigi utat követni és visszazuhan a szakállas kiskorúságba.

A csillagok tisztán hozzák az üzenetet. A nap a Nimród csillagkép Betelgeuse állócsillagával áll együtt. Ez Nimród – az első koronázott király – válla. Ez a csillag tartja a Tejutat. Nimród válla, tehát a FELVÁLLALÁSRÓL üzen. A nap szorosan együtt áll továbbra is a szerelmetes, teremtő Vénusszal. Ők ketten pedig szemben állnak a magyarság csillagképének szintén Tejúton álló Al Nasi csillagával. Egy LÉLEKCSALÁD SORSFELADATÁRÓL beszélünk!

És mi is az a bizonyos sorsfeladat? Az, hogy csináljuk meg BELÜL! Önmagunk, a belsőnk megtisztításával az ego teremtette lehúzó minőségektől, mint félelem, hatalomvágy, függőség, harag, agresszió, kegyetlenség, cselszövés, árulás, stb. A MINDENNAPJAINKAT kell felemelnünk a TEJÚT MINŐSÉGÉHEZ. Még ha ehhez első pillantásra nehéznek és fájdalmasnak tűnő döntéseket kell is hoznunk. A lélek már felébredt és már súgja a helyes irányt! Ez a magyar lélekcsalád sorsfeladata. Megélni a mindennapjainkban, a mindenóráinkban, és a mindenperceinkben az őszinte, bölcs, szeretettel teli, egymásra odafigyelő és egymást segítő tüzes minőséget – ez automatikusan sugározza majd kifelé a Fényt és segíti a világban az átrendeződést!

És mindehhez kapjuk iránymutatásként a csillagok alábbi szimbolikáját!

szellem_03~ Nap a Nimród csillagkép Betelgeuse állócsillagán halad át majd eléri Nimród elengedő kezét (elengedem mindazt, ami nem méltó a Tejút minőségéhez) együttállásban a Vénusszal, a Tejúton.
~ A Vénusz már június 17-18-án eléri Nimród elengedő kezét (elengedni, ami nem méltó a Tejúthoz), halad tovább és 20-án már a Tejúton az Ikrek („..Hunor s Magor két Dalia, két egy testvér, Nimród fia..”) lábát – Egy-ség élmény, testvéri, bajtársi szeretet. El kell engednem mindazt, ami nem méltó ehhez a minőséghez!
~ A Hold június 20-án 14 órakor rááll az Al Nasi csillagra (magyarság szimbólum, nyíl hegye a Tejúton) – Isten szíve
~ A Mars továbbra is visszafelé halad, de lassan (június 30-án) eléri a mérleg csillagkép ingáját, eléri a tökéletes belső első egyensúly állapotát, a középpontot. Innen fordul majd direktbe.

És a Fénynégyzet:

~ A Szaturnusz együttállásban a tejútoszlop, Antares csillaggal. (Skorpió csillagkép szívcsillaga) – A szeretet és a szerelem mindent átminősítő ereje! Kb. szeptember közepéig fog itt állni, folyamatosan nyitja majd a szívünket, próbák által!

~ A Neptunusz az egyik legérdekesebb szimbolikát hozza. Június 12-én megállt az égen és retrográdba fordult. Égi irány, a „földi logikával” akár ellentétesen hozza az Unio Mysticat,  az Egy-gyé válást, a kozmikus szeretetet és arra inspirál, hogy ne hagyjuk magunkat a félelmek és hiedelmek által beszippantani  a negatív spirálba, mert a JÖVŐNK A TÉT! Mindazzal, amit MOST teremtünk! (Neptunusz a Vízöntő csillagkép jövő vizében halad)

szellem_04~ A Szaturnusz és a Neptunusz teremtő fényszöge már június 18-án pontos. A Nap ezzel párhuzamosan Nimród koronája felett halad át. Tehát 10 szeresen teremtő időszak! Teremtsük azt, AMIRE VÁGYUNK. Lássuk magunkat abban a szituációban, már mint megvalósult tényt! A próbákkal kapcsolatban pedig – amik biztosan érkezni fognak, hiszen szívügyekben mindenkinek van még mit fejlődnie – felváltva koncentráljunk és meditáljunk! Mindig a szeretet szava lesz a megoldás!

~ A Jupiter együttállásban a felszálló holdcsomóponttal az Oroszlán csillagképében – ÉBREDÉSEK! Mintha egy mély álom ért volna véget. A teljes igazság kerülhet felszínre (poláris a Jupiter!). Június elején a lélek kapcsolódott rá a felszálló holdcsomópontra, most a Merkúr fog! A teljes sorsuralás lehetőségét hozza el! A Pluto egzakt trigon fényszöget vet a Jupiter és a felszálló holdcsomópont együttállására. Óriási erővel! jönnek a felismerések, radikálisan. Megértjük, hogy milyen változásokat kell létrehozzunk ahhoz, hogy uraljuk a sorsunkat.

~ A Merkúr a Bika csillagkép szarvai között halad. Azzal, hogy ez a bolygó is része a fénynégyzetnek újra előtérbe kerül a kommunikáció. A szellem éli most meg a forradalmat. Óriási teremtő erővel, tehát a gondolatainkra, pláne a kimondott szavainkra érdemes nagy figyelmet fordítanunk!!!!

A Fénynégyzet június 19-én délután már szinte teljesen egzaktul feláll és június 22-ig szorosan, de energetikájában tovább is, óriási teremtő erővel hatni fog. (A Szaturnusz Neptun teremtő kvadrát október végéig fennmarad)

szellem_05EGY BEAVATÁS ELŐTT ÁLLUNK! Ez az óriási energetika csak akkor tud beindulni, ha a teremtő négyzet sarkain álló bolygók magas minőségeit meg tudjuk tartani. A legfontosabb ezek közül a Neptunusz, melyet a félelmekkel azonnal negatív spirálba lehet lehúzni és ezzel automatikusan blokkolódik a teljes teremtő négyzet. Ugyanígy kulcs a koncentráció a lényegre, mely a szeretet erejében van!

Az elkövetkező pár nap óriási kegyelem! Nem kisebb dologba, mint a világ teremtésébe enged bepillantást. Isten örömében, szívből teremtette mindazt, ami körülvesz minket! (Minden más csak utána jött.) Azért írták fel az égre nekünk ezt, hogy értsük meg és tanuljunk belőle! Igazán nagyot alkotni csak szívből, hittel, emelkedett lélek-állapotban lehet.

Nem győzöm hangsúlyozni – a szimbolika tele van magyar vonatkozással és királyi szimbólummal: Nimród, Hunor és Magyar, Nyilas csillagkép Al Nasi csillaga, az Oroszlán, mint Pálos szimbólum. Királyságot üzennek nekünk, belül és kívül is. De itt a sorrend döntően fontos. Először belül kell megcsinálni! Hittel, bölcsességgel és szeretettel!

A szakrális földrajz tanai szerint a Földön akkor lesz rend és béke, ha a Kárpát-medencében, a Szent Korona szellemiségében rend, béke és SZERETET van.

Nem kell vérontás és fájdalom az új energetika befogadásához! Annyi kell hozzá, hogy egy maroknyi nép – aminek ez nem mellékesen a sorsfeladata is – elkezdjen ebben mélyen, őszintén és szívből HINNI. Hinni abban, hogy az “átcsesz..m a másik fejét és jót röhögök rajta a háta mögött” világnak egyszer és mindenkorra vége! Hinni abban, hogy Gaia, a Földanya velünk van és minden rezdülésünket, gondolatunkat, kimondott szavunkat és tettünket látja, hallja, érzi. Hinni abban, hogy a gazdasági javak újraelosztása már ÖNKÉNT (!) elkezdődött, a gazdagabbak önként lemondanak javaik egy részéről a szegényebbek javára.

szellem_06A szakrális hierarchia attól működőképes, hogy mindenki tudja hol a helye benne és ott BOLDOGNAK és HÁLÁSNAK érzi magát. Átérzi, hogy a hierarchiában magasabban lenni nem az ego legyezgetésére és hatalmaskodásra ad lehetőséget, hanem ÓRIÁSI FELELŐSSÉGET jelent. Ki mit hozott feladatként, ki mire szerződött.

A HIT-nek és az ebből fakadó TETTEKNEK óriási ereje van. PERCEK ALATT MINDEN, SZÓ SZERINT MINDEN! MEGVÁLTOZHAT.

Ha hiszünk ebben és tudjuk,  hogy óriási teremtő erőt kaptunk a kezünkbe és hogy nem „véletlenül” vagyunk most itt – örömöt, boldogságot és békét hozhatunk az emberi faj életébe!

Szeretettel:
Gáspár Edina