om_01Az OM minden mantra kezdete és forrása. Gyakran mormolják meditálás közben, mivel ismételgetése lenyugtatja az elmét, a testet energiával tölti fel, segít kiszakadni az érzékek világából, erősíti az elmélyülést. Mint univerzális szimbólum, vizuális formában is alkalmazzák (úgy, hogy elképzelik például valamelyik csakrájuk előtt, és ezzel tisztítják azt a területet).

om_02A hinduizmus jelképe: az “Om” három hangból áll, ezek az “A”, “U”, és “M”. Indiában szent szónak számít, mint a Bibliában az Ámen. Az OM hangsor az Univerzum alaprezgése, egyetemes mantra. A tökéletességet, magát az isteni igazságot jeleníti meg. Zengetése tisztítja a tudatunkat, az atmoszférát, és a 3. szem csakránkat.

om_03Amulettként is hordható:

Hasonlóan a kereszt szimbólumhoz, viselőjének védelmet ad a negatív hatások ellen, segíti a lélek harmóniájának megtartását, védelmező mágikus szimbólum.

om_04Om (Aum): ősi indiai, tibeti jelkép, a buddhizmusból ered, de más vallásokban is jelen van. A legszentebb mágikus hang, minden mantra közül a leghatalmasabb, mely megvilágosodáshoz, a legfelsőbb létezővel való egyesüléshez vezet.

Az Aum hangot képező három betű utal az Isten hármasságra (apa, anya, gyermek) (teremtő: Brahmá; fenntartó: Visnu; pusztító: Síva) és az életfa három világára (alvilág, földi világ, égi világ).

om_05Megtestesíti az Univerzum alapesszenciáját, a 3 kötőerő (radzsasz, tamasz, szattwa) minőségét. A három kötőerő a tisztaság, az eltévelyedés és a tompaság tulajdonságait testesíti meg. A kötőerők megmutatják, hogy mennyire érzékeny az ember elméje, mennyire képes észrevenni az igazságot, és a tetteiben mennyire tud az igaz úton maradni.

om_06A jóság kötőereje (szattva gúna):
Az elme (szellem) és a szattva gúna viszonya: természete szerint az elme szattvikus, igaz, és a valóságot mutatja. A negatív gondolatok és érzelmek viszont elsötétítik. A szattva az isteni természet. Az elme belsővé tételét, a tudat befelé fordulását, a fej és szív egyesülését eredményezi.

A szenvedély kötőereje (radzsasz gúna):
A radzsasz jelentése: folt, füst. Eltévelyedést, kavarodást káoszt hoz létre az elmében, hatására kifelé fordul az ember és elvész a külvilág illúziójában. A radzsasz a vágyak által feltüzelt elme, ilyenkor gondolkodásunk zavarossá válik, a fantázia világában bolyongunk céltévesztetten. A radzsaszhoz kapcsolódik: a makacsság, a düh, a hatalomvágy, a manipuláció, az ingerhajszolás, a szórakozás és az ego. Túlzott mértékben haragos természetet okoz.

om_07A tudatlanság kötőereje (tamasz gúna):
A tamasz jelentése: nehézség, letargia. Sötét, tompa, érzékelésképtelen állapot jellemzi. Akkor tapasztalható, amikor a félelem vagy a tudatlanság köde borítja el az elmét. A tamasz lustává, aluszékonnyá, figyelmetlenné teszi az embert, érzéketlenséghez és a mentális tevékenység hiányához vezet. Kihozza az emberből a szolgalelkű vagy állati természetet.

forrás: boldogság és gazdagság – Kötőerők és azok hatásai – védikus szemlélet
éljünk tudatosan – Szimbólumok jelentése