Mítoszok és legendák

uni_01Az első részben bemutattam az unikornist, hogy milyen varázslatos lény. A Tisztaság, a fény, a bölcsesség, a gyorsaság, a harmónia és a spirituális egység jelképe.
Mivel számos nép tisztelte és csodálta e misztikus teremtményt, így tengernyi legenda született róla, ebből merítek néhányat.

Indiában úgy tartják, hogy az egyszarvú teste lóé, lábai elefánté, a farka vaddisznóé, a feje szarvasé, melyen egy három méteres szarv látható.
A tuluk, a dravidák egyik csoportja, az ő hiedelmük szerint ezen a mitikus állaton lovagoltak a nagy hősök, a félistenek, de a félistennek tartott Bermeru Daiva szekerét is egyszarvúak húzzák.  Ez a ma az ország középső és déli részén ősi nép az árják előtt uralták India nagy részét és ősi műveltségük beszivárgott a szanszkritba is.

uni_02Az egyszarvúról szóló legrégebbi irodalmi források a védikus hagyományban lelhetők fel. Az Atharva-Véda himnuszának egyik verse egy egyszarvú antilopról szól, aki meggyógyítja romlott emberi természetünket. Ember- és állatfeletti mérete és ereje, megtermékenyítő, de egyidejűleg pusztító hatalma miatt a védikus hagyomány Indra és Varuna istenségekkel azonosítja. Indrát a Rigvéda néha egyszarvú ló formájában írja le, ő győzi le az őssárkányt, ezzel a rend princípiumát viszi győzelemre a káosszal szemben. Az egyszarvú vadszamár feltehetőleg régebbi hagyományokban vihar- és felhőisten lehetett. Erre utal az üvöltéshez kapcsolt megtermékenyülés, és egyben pusztulás motívuma.

Az iráni szent szövegekben bukkanhatunk az egyszarvú egyik legősibb változataira. A Bundahisn az egyszarvút a “Jó Teremtés” állatai közt, mint szent vadállatot, egyben, mint vallásos imádatuk tárgyát említi. A mondák szerint Ahriman kígyói megmérgezik a vizeket. Ekkor a tavak, folyók partján várakozó állatokon Ahura Mazdá (perzsa isten, a Teremtő) úgy segít, hogy elküldi háromlábú vadszamarát, amely egyetlen szarvának érintésével megtisztítja a mérgezett vizeket.

uni_03Ez a mitikus állat nem eszik füvet csak lelki táplálékon él, teljességgel igaz lény. A háromlábú vadszamárnak szürke szőre van, és a szarva üreges, akárha aranyból volna. Szarvával legyőzi és meghiúsítja a gonosz minden ármánykodását. Amikor ez a hegynagyságú egyszarvú vadszamár elüvölti magát, attól minden vízi nőstény megtermékenyül, de a szülés előtt álló ártalmas teremtmények elvetélnek. De emellett a termékenység, a nemzőerő, a teremtés és újrateremtés, a gyógyítás eszköze és megszemélyesítője, és ezzel ősi jelképi rokonságot fedezhetünk fel közte és az Életfa között. A 3-as szám a három lábra utalva az isteni teljesség, a totalitás száma. Utal arra, hogy az egyszarvú a levegőnek, a földnek és a vizeknek is az ura. A fehérség a tisztaság és a szellemi természet jelképe, az arany pedig azé a létállapoté, ahová minden teremtménynek el kell jutnia.

A kínaiak szerint az egyszarvú a négy szent állat egyike a sárkány, a főnix és a teknősbéka mellett. (Róluk is olvashatsz előző cikkeimben). Az egyszarvú a szárazföldi állatok vezetője, a főnix a madarak királya, a sárkány pedig a vízi állatoké.

uni_04E mitikus lény a sárkány, a ló és az oroszlán kereszteződése: hátsó lábai ragadozó madáré, mellső lábai nagymacskáé, testét pikkelyek borítják, kígyófejét egyetlen felfelé meredő, tűhegyes szarv díszíti. A kínai egyszarvú a sárkányok leszármazottja. Egyszarvú állat Kínában nagyon sok volt. Állítólag a Ming dinasztiában (14-17. sz.) élték virágkorukat, amikor csaknem 20 fajt tartottak számon. A Ming dinasztia idején két szarvval ábrázolták e mitikus lényt. Volt köztük vad és harcos természetű, szelíd jóindulatú, és rejtőzködő, bölcs, aki meg tudta mondani ki bűnös, ki ártatlan.

Nagyon sok fajtájuk létezett, (ezek közül felsorolok néhányat, akikről megemlékeznek a krónikák: Qilin, kioh twan, poh, hiai chai, Too Jou Shen, xie zhi, bai ze, xie niu.) köztük volt a híres Kilin (qilin), a keleti egyszarvúak legnemesebb fajtája. De ő is már leszármazottja egy archaikus sárkány-egyszarvúnak. Ez utóbbi is hasonló jelentéseket hordoz magában, mint az egyszarvú vadszamár. A kínai mondás a Kilint a négy szent és intelligens állat közé sorolja, és sokszor a négy égtáj közül a Fehér Tigrist helyettesíti, ezzel a levegőt és az őszt jelképezi. A Kilin teste a szarvaséra hasonlít, patái lópaták, farka az ökörére emlékeztet. Hátát ötszínű, hasát barna vagy sárga szőrzet, egyetlen szarvát irha borítja, vagy élő húsból van. Más hagyomány szerint maga a szarv pompázik az öt szent színben. Hátát pikkelyek is fedhetik.

uni_05Az egyszarvú az erő, a hatalom szimbóluma, ugyanakkor a tisztaságot, a fényt, és a pompát is jelképezi. Már az ősi Kína területén is megtaláljuk ezeket a morális kategóriákat az egyszarvúban megtestesülve, mely, mint császári jelkép (a császárnőnek pedig a főnix volt a szimbóluma), a császári értékeket szimbolizálja. Amikor ezek megjelennek a világban, kedvező előjelként megjelenik az ezeket hordozó szimbolikus élőlény, az egyszarvú is.

uni_06A Kilin nagy uralkodók és bölcsek születését vagy halálát jelzi. Nevében a hím és a nőstény megjelölésére használt szavak összegződnek, mert a Ki a férfinem, a Lin a nőnem jelölője, tehát kétnemű állat. Származását titok fedi. A Föld középpontjából szökken elő, megjelenése azonban kiszámíthatatlan. Halhatatlan vagy nagyon hosszú életű legalább 1000 évig élt, így megtestesítette a tudást és a bölcsességet is. Nagyon gyors és erős állat, lehetetlen volt elfogni. Az állatok királya, még senki sem ölt meg vagy fogott el egyet sem. A Kilinnek kifejlett érzéke van az igazság és a hamisság megkülönböztetéséhez, nem lép rá semmilyen élőlényre. Úgy tartották az egyszarvúak képes eldönteni ki a jó és ki a gonosz, ezért a Han időszakban a bíró széke mögé a falra egyszarvút festettek. A jóságra és a harcra is kész béke szeretet jelképe. A Kilin ereje szellemi természetű. Magánya nem vadságának, hanem méltóságának jele. A Kilin szentéletű bölcsek alakjában is megjelenhet, és mint ilyen isteni tanok hordozójaként tisztelendő. Léte az emberiség üdvösségét szolgálja. A legmagasabb rendű erők képviselője, melyeket patái, koponyája és homlokéke testesít meg. Ezek szaturnikus jellegre is utalnak.

uni_07A hagyomány szerint a Kilin megjelent a Sárga Császár kertjében, Konfucius anyjának és magának Konfuciusnak is. 22 évszázaddal Krisztus születése előtt Sun császár egyik bírájának volt egy egyszarvú kecskéje, akit mindig elhoztak a tárgyalásokra, mert békén hagyta az ártatlanokat, viszont megdöfködte a bűnösöket. Még ma is sok helyütt Kínában egyszarvú ábrákkal díszítik a bölcsőket, abban a reményben, hogy gyermekük híres és áldott lesz.
Távol-Keleten, az ősz derekán tartott ünnepkör keretében nagyra becsült népünnepély az egyszarvú tánca. A Hn-shu krónikában például a csilin nevű állat, vagyis az egyszarvú a hunok mitikus állata volt.

Dzsingisz kán a 13. században India meghódítására készült, amikor egyik előőrse egy szarvashoz hasonló, de egyszarvú, zöld szőrű állatot pillantott meg. A jelenés azt üzente, hogy forduljanak meg és térjenek haza. Általa az ég azt kívánta tudtukra adni, hogy elege van az embervér ontásából. A kán erre letett hódító terveiről és hazatért.

uni_08Németországban az egyszarvút Einhornnak hívják. Máriát a vallásukban egyszarvúnak tekintették a tisztasága, szűziessége miatt. A Harz hegységében van egy barlang melynek neve Einhornhohlen. A név egy mitikus történetből ered, miszerint a barlangban élt egy idős gyógyító asszony, akihez sokan jártak gyógyulni. Ez nem tetszett a papoknak és boszorkánynak kiáltották ki. Egy papot és több katonát küldtek fel a hegyre, hogy fogják el, de mikor odaértek, akkor a nőt egy egyszarvú a hátára vette és elmenekítette. A nehéz fegyverzetű katonák lemaradtak, de a pap beérte őket, ekkor az asszony egy jelet rajzolt a levegőbe, melynek hatására a pap eltűnt csak a ruhái maradtak ott, ettől kezdve nevezik a barlangot Einhornhohlennek.

uni_09A makedón király III. Alexandrosz, aki Nagy Sándor néven vált híressé, kapott az egyiptomi fáraótól egy egyszarvút, Buchephalost, aki csak gazdájának engedte meg, hogy a hátára üljön. Nemes tulajdonságait az állat magától Pégaszosztól örökölte.

Egy delphoi jóslat szerint:  „Bukephaloszt, a lovat, melynek vállai közül ökörfej nő ki, egyedül az tudja megülni, aki egykoron majd a világ ura lesz.” Mely beteljesült, mert ennek a ménnek segítségével nyerte nagy győzelmeit. Mikor Indiában halálos sebet szerzett (a Hüdaszpész menti csatában) és meghalt, sírja fölé várost emeltetett, melynek neve Bukephalia lett.

Sok művészt megihletett ez a mitikus ló, pl. F. Schommert, aki megfestette Buchephalos megszelídítését, ahogy Alexandrosz küzd a két lábon ágaskodó gyönyörű fekete ménnel.

uni_11A tengeri ló
(Sea horse, Haima, Hippocampus )

Nemcsak kínai, hanem európai, kelta, iszlám, görög, föníciai és etruszk mitológiában is megtalálhatjuk a halfarkú egyszarvút. Feje és mellső lábai lóé, hátsó része halfarokban végződik, testét pikkelyek vagy teknőpáncél borítja, ezzel erősen a víz elemet képviseli.

Ezeknek a mesés kétéltűeknek, két csoportja van. A tenger lovai és tó vagy folyók lovai. Ezeket sellőlónak nevezik. A tengeri ló hasonít egy unikornisra, de a mellső lábuktól a hátsó részük halfarokban végződik. A tengeri lovak vagy a tenger csatalovai, képviselik a párát, a holdbéli hatalmat, termékenységet és káoszt. Egy legenda szerint Poseidon szekerét húzzák. Az ősi káoszt, vagy erőit jelképezik a sellőlovak, és Poseidon a tengerek istene irányítja őket szigonyával.

uni_12Zakariyya al- Qaswini így írja le a sellőlovakat: „Olyanok, mint a szárazföldi lovak, de hátsó lábaik helyet hosszú hal farkuk van, és színük fényesen csillog, mellső lábaikon a paták, hasadtak. Ezek az egyszarvú teremtmények a tengerben éltek, de a felszínre merészkedtek teliholdkor, hogy párosodjanak, ennek a frigynek a gyümölcse, gyönyörű volt, egy aprócska csikó, mely ezüstösen csillog, akár a teliholdas éjszaka.”

uni_13A kelta legendák szerint egyszerre csak egy tengeri ló létezik a földön, és hitük szerint mágikus lény. Egyszerre hím és nőstény, midőn ideje lejár egyetlen tojást rak, majd elpusztul és abból új tengeri ló születik. A tengeri ló szimbólumát, kelta tengeristenekkel, és az alakváltoztatás hitével kapcsolták össze. A druidák tanítása szerint: kövesd az isteneket, légy erős, bátor, és ne tégy rosszat. Aki ilyen amulettet hord impulzív és karizmatikus egyéniséggé válik, tehetsége megnyilvánul.

A föníciaiak által alapított mysiai Lampaszkusz városának pénzein szárnyas tengeri ló volt.

uni_14A Trevi kútban (Róma) szárnyas Hippocampusok, tengeri paripák húzzák Neptunusz (Poszeidón) szekerét.

A Kelpie egy rosszindulatú kelta vizitündér (vízi démon), talán az ő példája a leghíresebb. Skóciában minden tóhoz kapcsolódik egy legenda arról, hogy egy mitikus lény él a vizükben. Mivel ezek a lények alakváltók, ezért leggyakrabban ló, vagy fiatal férfi képét öltik magukra és így csalják tőrbe a gyanútlan utazókat. Amikor a Kelpie ló alakban jelenik meg, szeme nagyszerű csatalóé, szemében lakozik a sötétség és a vadon. Ez különbözteti meg egy szokásos ló nézésétől, és van még egy különbség, hogy mindig víz csorog a sörényéből. Egy tó vagy folyó partján várakozik, teljes felszerelésben, amíg egy lány vagy egy gyerek arra nem téved, mikor a gyanútlan idegen felül a hátára, a Kelpie beleugrik a vízbe, hogy lovasa megfulladjon, majd barlangjában megeszi.

uni_15Egyesek le tudták győzni e vízi fenevadat, mégpedig úgy, hogy egy trükkös csellel levették róla kantárját, és a sajátjukat rakták a helyébe. Ekkor a Kelpie egy szelíd lóvá válik, és minden parancsát teljesíti legyőzőjének.
A másik alak, amit a Kelpie előszeretettel ölt magára, az a jóképű férfi álcája, amivel nőket csalogat magához, a történet vége azonban ugyanaz, mint az előbb. A becserkészett hölgy a tengerbe vész és a szörny táplálékává válik. Azonban itt is találunk egy jellegzetes ismertetőjegyet: a tengerparton sétáló, megnyerő ifjú hajában hínár szálak láthatóak.
A világ legnagyobb Kelpie-je állítólag Loch Ness-ben, Skóciában van. Ő egy tengeri kígyónak álcázza magát.

uni_16Egy másik skót vizidémon volt az Ech-Ushakya. Ez egy aranyos ló volt, vagy póni. A vízparton várt egy gyanútlan személyre, aki felülne a hátára. Az volt az utolsó tett amit, az áldozat végrehajtott, mivel az Ech-Ushkya nem engedte, hogy leszálljon róla. Az emberevő csak egy darabkát hagyott az áldozata testéből, hogy megmutassa az embereknek mi történt.

forrás:
Márkó Zsuzsa – Az Egyszarvú
Terez: Sellőlovak
Legendavadász: Kelta szörnyek – Kelpie