dimenzió_01Egy vallomással kezdeném. Amikor harminc évvel ezelőtt, tíz éves koromban elkezdtem asztrológiával foglalkozni még nem tudtam mi is az, amit igazán keresek. Egyszerűen csak a zsigereimben éreztem, hogy a csillagok varázslatos titkokat rejtenek, melyeket megfejteni több, mint kiváltság.

Aztán, amikor négy évvel ezelőtt rátaláltam az asztrozófiára, beköltözött a FÉNY számomra ebbe a tudományba.
A tanulmányaimat több konkrét kérdéssel kezdtem, melyekre választ kerestem, de a legfontosabb mind közül az volt, hogy mikor jön el AZ A KONKRÉT PILLANAT, amikor ténylegesen ébred az a bizonyos magyar tudat, amikor a magyarság rádöbben a valódi sorsfeladatára és ezzel az öntudatára. Itt a Föld nevű bolygón, konkrétan, az anyagban, a mindennapokban. Mert itt a Földön sok fajta népnek sokfajta és nagyon fontos feladata van, nekünk „mindössze csak” annyi a dolgunk, hogy útjára engedjük a FÉNYT.

A választ a kérdésemre az idei év karácsonya adta meg. ELÉRKEZETT AZ IDŐ, elérkezett az a pillanat, amiért IDE születtünk, amiért bevállaltuk ezt a sorsot magunknak.

dimenzió_02A csillagok nem hagytak magunkra minket, embereket most sem. Négy olyan fajsúlyos bolygóállás kíséri utunkat idén karácsonykor, mely talán így együtt soha nem fog többé felsorakozni az égen. Olyan kristálytiszta és egyértelmű üzenettel, mely előtt megint csak fejet hajthatunk.

A Skorpió csillagkép a Nyilas csillagképet „előzi meg” az ekliptikán. Fajsúlyos állomás az égen, nagyon mélyre tud repíteni, mélyen magunkba, hiszen minden munkát először magunkban kell elvégezni. Azt üzeni, hogy vizsgáld meg ember, hol kell változtatnod magadon ahhoz, hogy emelkedni tudj, milyen tulajdonságoddal (harag, féltékenység, irigység, gyűlölet, agresszió, arrogancia) kell leszámolnod ahhoz, hogy ne mérgezd – elsősorban saját magadat, és aztán következő lépésként – a környezetedet. Hiszen senkinek sincs joga ahhoz, hogy a saját meg nem oldott problémái és fel nem oldott blokkjai miatt a környezetét mérgezze!

Ezt a munkát nagyon ajánlatos elvégezni azért, hogy a FÉNY születésébe már tisztábban, önzetlenebbül, toleránsabban tudjunk átlépni!

dimenzió_03Minden évben, a december 21-22-ét megelőző időszakban felhív minket az ég erre az önvizsgálatra. De idén kicsit másképp tette ezt. A Szaturnusz, a küszöb őr december közepén már tág orbisszal beállt a Skorpió csillagkép szívének nevezett Antares csillaghoz. Az ősiségben úgy tartották, hogy a Tejutat, az Istenek világát négy csillag tartja, ezek a Tejút-oszlopok. Mind a négy csillag a tejút galaxison található. Ezek, a Capelle, a Vega, a Szíriusz és az Antares (a skorpió csillagkép szív csillaga).

Az ekliptikán, az égi egyenlítőn is található négy csillag, négy tartóoszlop, melyeket Világ-oszlopoknak neveztek el, ezek a hagyomány szerint az emberi világot tartják a vállukon. Ezek a Fomalhaut, az Aldebaran, a Regulus, és az Antares (a Skorpió csillagkép szív csillaga).

dimenzió_04A csillagos égbolt üzenete szerint az EGYETLEN KÖZVETLEN ÁTJÁRHATÓSÁG az Istenek és az emberek világa között a Skorpió csillagkép középső, szív részénél található Antares csillag. Az idei év karácsonyán, december 19 és 27-e között szoros együttállásban beállt erre a szív csillagra a Szaturnusz. A Szaturnuszról tudjuk, hogy tökéletesíteni akar, megmutatja, hogy azzal a területtel még dolgunk van, fejlődnünk kell, ki kell állnunk a próbát és CSAK AKKOR ENGED TOVÁBB, ha megcsináltuk és jól vizsgáztunk belőle. Hát idén nagyon érdemes lenne jól vizsgáznunk!

dimenzió_05Tisztán mutatják nekünk az irányt. Az egyetlen minőség, amivel véghezvihető a dimenzióváltás az nem más, mint a tiszta, őszinte, elfogadó, megértő és toleráns, feltételek nélküli szeretet. A SZER!
Enélkül a minőség nélkül nem fog működni! Fel kell, hogy ismerjük végre!
Ki kell, hogy bújjunk az álarcaink mögül, ki kell tárulkoznunk és meg kell tudnunk nyitni a szívünket, mert az emberi faj legnagyobb problémája a SZER-ETETLENSÉGBŐL fakad!

Meg kell csinálnunk ELŐSZÖR MAGUNKBAN, aztán a szűkebb környezetünkben és így tovább…
Nem kicsi a feladatunk, nekünk kell útjára bocsájtanunk a FÉNYT. És nyilván a fényt a legmélyebb sötétségben kell elindítani. Hát itt az idő!

dimenzió_06Az angyali seregek beálltak a segítségünkre. December 23-án a Mars elérte a csodálatos fényerővel ragyogó Spica csillagot, az angyali csillagkép kezdő csillagát és együtt áll vele még 24-én is.
Az utóbbi időszakban nagyon sok szó esett a Mars bolygóról. Tudjuk, hogy harcos minőség – magas szinten megélve befelé üzen, elsősorban az önmagunkkal folytatott küzdelmet és önmagunk legyőzését szimbolizálja, alacsony szinten jelöli a külső, külvilágban folytatott harcot, háborút.

Tehát tudjuk, hogy harcos minőség. Harcos angyalokat küldenek az égiek, hogy visszataláljunk az IGAZ ÚTRA, segítenek minket, hogy NE VÁRJUNK TOVÁBB. Most rendezzük a sorainkat, MERT ELÉRKEZETT A TETTEK IDEJE! Nincs több idő szemlélődni, várakozni, TENNI kell!
December 25-én egy varázslatos TELIHOLD is felsorakozott az égen mintegy megkoronázva az égbolt üzenetét. A TEJÚTRÓL ragyog le ránk, az ikrek és a Nimród csillagképeket köti össze. Mindeközben a nap már kilépett a skorpió csillagképből, idén december 22-én hajnalban és elérte a nyilas csillagkép kezdő csillagát, az Al-Nasi csillagot, mely minden évben a fény születésének ünnepe.

dimenzió_07Megint micsoda varázslatos üzenet, és nekünk, magyaroknak szól! Ez a telihold vitte fel igazán nemzeti szintre az idei karácsony fényüzenetét! Az Ikrek, a Nimród és a Nyilas csillagkép is magyarság üzenetet hordoz, ezúttal a hold tejúti minőségével. Újabb szeretet iránymutatás, nekünk, magyaroknak. Közvetlen, teremtői minőségben, hiszen a Tejútról érkezik! ÖSSZEFOGÁS, EGY-SÉG a szeretet erejével – ezt harsogja a Hold női minősége a MAGYARSÁG csillagképéből!

December 24-én és 25-én újabb segítő bolygók álltak csatasorba azért, hogy a csillagok üzenetét tettekre tudjuk fordítani. A Jupiter még az Oroszlán csillagképében jár a (Jupiter bolygó a Nyilas csillagképen keresztül hagyományosan magyarság jelkép). Jelenleg az Oroszlán csillagképében a sorsuralásról üzen, és segíti azt. A Vénusz a Mérleg jövő serpenyőjénél jár, egyensúlyt keresve és találva a világban, bölcsességgel, az emberi kapcsolatok területén. A Merkúr a Nyilas csillagképből gondolati és verbális szinten a kimondott szó által a rendeződést hivatott szimbolizálni. Ők hárman harmonikusan, (szextil és trigon fényszöggel kapcsolódva egymáshoz) segítik az ellentétek feloldását a sorsuralás érdekében, a problémák megbeszélését. A Nyilas beavatói minősége (magyarság üzenet) találkozik a Vénusz női aspektusával, a jupiteri isteni minőség elérése érdekében mely együtt megadja a sorsuralás lehetőségét.

dimenzió_08Mi ez, ha nem Isteni Kegyelem? Ha követjük az útmutatást és meg tudjuk végre nyitni a szívünket, (Antares-Szaturnusz), ha le tudjuk dobni magunkról az álarcunkat, ki tudjuk állni a szeretet sokszor nehéznek tűnő, és munkás próbáját és nyílt szívvel, mások irányában is toleránsan, lendülettel fel tudjuk vállalni azt, amiért ide érkeztünk, akkor megnyílik előttünk az a bizonyos égi kapu. Az angyali seregek folyamatosan mellénk állnak és a Tejút ontja majd ránk az üzeneteit.

Nem vagyunk könnyű helyzetben és nem élünk könnyű időszakot, ennek megfelelően a feladat sem az. Nem is ígérte senki, hogy az lesz. De egy valamit még szeretnék hozzátenni. A magyarságot hagyományosan a Nyilas csillagkép szimbolizálja, mely nyilas a nyilának hegyét a tejútra irányítja. A csillagos déli égbolton a nyilas csillagképe mellett szorosan ott áll a déli korona csillagkép, a Magyarok Szent Koronájának a jelképe (ezért is a kapcsolódás a magyarság és a nyilas csillagkép között.). Mindkettő felett azonban ott magasodik, közvetlenül a Tejúton a Scutum, a Pajzs csillagkép. Tehát védelem alatt állunk!

dimenzió_09Az égi forgatókönyv írók is úgy gondolták, hogy a déli koronát és a Nyilas csillagképét védelem alá helyezik talán pont azért, hogy a magyarság a sorsfeladatát – ha itt az idő – be tudja teljesíteni. Történelmünkre „földi logikával” visszatekintve ennek a népnek már nem is kellene a föld színén lennie. De nem így történt – hála a Mestereknek! Nem akarom a változásokat elbagatellizálni, mert azokra valóban fel kell készülni, csak a FÉLELMET szeretném ezzel és általában mindennel kapcsolatban eloszlatni. A FÉL-ELEM állapotában a tudat nem képes a teremtésre, amire viszont most döntő szükségünk van! Nem csak alkalmazkodnunk kell tudni a kialakult helyzethez, hanem ennél sokkal többet kell tennünk, GONDOLATAINK TEREMTŐ EREJE ÁLTAL befolyással is kell lennünk a folyamatokra a szebb és boldogabb jövő elérése érdekében.(Ez a rendkívül fajsúlyos Szaturnusz-Neptunusz teremtő időszak zajlott november közepétől december közepéig – a közben a világban zajló események dátumát sajnos már ismerjük, nyilván nem volt véletlen az időzítés).

Ne hagyjuk elterelni a figyelmünket és befolyásolni a tudatunkat a félelem állapotával, mert nem tudunk koncentrálni a lényegre!

dimenzió_10A Kárpát-medence védelem alatt áll. A Pajzs csillagkép őrködik felette. A Szent Korona eszmeiségében, ha készen áll a szellemi vezérlet, védelem alatt állunk.

Márpedig én hiszem és vallom, hogy a szellemi vezérlet együtt van, talán még rendezni kell a sorait, talán bizonyos öntudatra ébredési folyamatok még hátra vannak, de EGYÜTT van. És azt, hogy ezt szinte teljes bizonyossággal ki merem mondani, csak a csillagok üzenetén múlik.

Ha nem így lenne, nem kaphattunk volna ezen a karácsonyon, a csillagok által, ilyen fajsúlyos és egyértelműen tiszta, IGAZI DIMENZIÓVÁLTÓ üzenetet!