ERŐ_01A Fény oldalán munkálkodóknak rengeteg erőre, hitre és kitartásra van szükségük, ahhoz hogy utukról el ne térüljenek. A világban most a hitetlenség, félelem, kiszolgáltatottság, megosztottság és az erőtlenség jellemzi az emberek tömegeit. Ebből a tömegből kell kiemelkedni, és példaként elől járni.

Világunk a Teremtő alkotása, és Ő nyilvánul meg minden teremtményen keresztül a legalacsonyabb rezgésszintűtől a leghatalmasabb Arkangyalig. Minden az Isteni Terv szerint, az Isteni Rendben, a Teremtőben működik. Ez a régi idők tanítása tudásunk alapja, és ezen tudásunk szolgálja az alapot a hitünkhöz, melyet belső fényünk táplál. A világban történő események is az Isteni Terv részei. Egy hajszál sem hullik le a földre a Teremtő tudta nélkül. Így szemléljük hát a világban zajló eseményeket. Az Isteni Fény, mely ragyog, lényünk belsejében ébreszti a bennünk rejlő Magot, mely sarjadni kezdett. Ez az Isteni Fény vezesse gondolatainkat, érzéseinket, cselekedeteinket. Ne legyen bennünk félelem és kétség. Hitünk legyen az Isteni Tervben való Hit, mely magába foglalja az Isteni Gondviselést is. Minden úgy történik, ahogy történnie kell.

erő_02Ne emberben higgyük, mert ehhez feltételeket társítunk, ez az egónk hamis illúziója. Hitünk az Isteni Terv tökéletességében van. És ez a Hit ad erőt és kitartást, hogy tegyük a dolgunkat, azt, amit a Teremtő a Tervében ránk bízott. Ez egy feladat, melyet elvállaltunk leszületésünk előtt, ezért jöttünk ide. Minden tudásunk és képességünk megvan ahhoz, hogy ezt véghez is vigyük. És mindannyian pontosan azt tesszük, és azt fogjuk tenni, amit kell, és akkor amikor kell. Senkiben ne legyen a kételynek a legkisebb szikrája sem. Erősítsük magunkban a tudatot, hogy az események láncolata a legtökéletesebb Terv szerint halad, és a jelen pillanat történései is ezt szolgálják, pontosan úgy, ahogy lennie kell, és ébresztik azokat az erőket bennünk és a világban is, amiket kell.

erő_03Ezt megértve világosodhat ki számunkra, hogy nem emberek háborúja folyik, mert mi mind egyek vagyunk Istenből, hanem az erők összecsapása ez, a teremtményeken keresztül. Lássuk meg mindenkiben az Istent, és tudatosítsuk, hogy a másik ember is én vagyok. Nézzük magasabb szintről a folyamatokat, hogy segíteni tudjuk mindenkinek, akár annak is, aki most háborús övezetből menekül.

Ne tartsunk attól, hogy ellopja kultúránkat, vallásunkat, hazánkat. Az Isteni Gondviselés teszi a dolgát, a Terv halad az útján. A Fény oldalán munkálkodóknak, fénnyel a szívükben kell gondolkodni, és cselekedni. Ez szolgál minket, ez szolgálja a világot. A másoktól való elfordulás, félelem alapú önigazolások gyártása nem a fényt szolgálja, a sötétséget növeli a világban és magunkban is. Mindannyiunknak rá kell ébresztenie önmagát, társait, környezetét, hogy miként táplálhatja a fényt valamilyen formában. Segítő jócselekedet vagy imádság formájában.

erő_04Fókuszunkat Hitünk erősítésére fordítsuk most, melynek megingathatatlannak kell lennie. Higgyünk az Isteni Terv tökéletességében, és ezáltal higgyünk önmagunkban, hisz Isten nem hibázik, mindenki olyan feladatot kapott, amit el is fog végezni, legyen az bármi és mindig úgy, ahogy kell. Így tudunk megbízni minden társunkban is, hisz a Teremtő senkivel kapcsolatban nem tévedett.

Ez a Teremtőbe és az Isteni Tervbe vetett Hit ad kellő erőt, és ez ad kellő kitartást is a Fény útján.