pálos_01Mikor először jártam ezen a helyen, már akkor nagyon megfogott, éreztem, hogy többről van szó, mint egy egyszerű elhagyott kolostor romról! Mivel felkeltette kíváncsiságomat utána néztem, és megdöbbentő összefüggések bontakoztak ki számomra, melyek érthetőbbé tették a Magyarság, azon belül a Pálos rend, illetőleg Egyiptom igenis nagyon szoros kapcsolatát, ekkor értettem meg például, hogy egy magyar alapítású (az egyetlen magyar alapítású) szerzetesrend zászlajában mit keres egy pálmafa és két oroszlán…………de lássuk a részleteket!

A kolostor múltja az 1290-as évekig nyúlik vissza, ahonnan származik az első írásos emlék, mikor ezen a helyen egy kápolna létesült, melyet egy remete gondjaira bíztak. 1301-ben Lőrinc barát, a rend akkori vezetője megkezdte a János hegy és a Hárs-hegy nyergében a kolostor építését (stratégiailag jó elhelyezkedésű, védhető hely), melyet Szent Lőrinc oltalmába ajánlottak, innen kapta a nevét a hely, először Szentlőrinc, majd Budaszentlőrinc lett.

A Pálos rend, mint említettem, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amely viszont nem maradt meg az ország határain belül, hanem nemzetközi renddé vált. Alapítója Boldog Özséb, esztergomi kanonok, aki a Pilis remetéit először a Pilisszentkereszten épített kolostorba egyesítette. Pilisszentkereszten ma is megtalálhatóak ennek a kolostornak a romjai, melyet (kicsit kezdetleges módon, valószínűleg pénz hiányában) igyekeznek fa „házacskákkal” megvédeni az időjárás viszontagságaitól, pedig ez a hely is sokkal többet érdemelne, kiváltképp, hogy valamilyen szinten a Budaszentlőrinci kolostor elődje, mondhatnánk anya-kolostora.

Kérdésként mindig felmerül, hogy mi a különbség kolostor és monostor között?

pálos_03A Pálosok a monostorokat részesítették előnyben, melyeket a nagyvárosi élettől elvonult, csendes helyeken építettek fel, jellemző volt rájuk az egyszerűség, a letisztultság, a megjelenített szimbólumoknak pedig mindig energetikai háttere is volt, tehát nem csak a szemet kápráztatta el szépségével, hanem komoly hangoló és energetizáló hatásai is voltak (vannak). Többnyire saját magukat látták el, állatokat tenyésztettek, növényeket termesztettek, mint egy önellátó gazdálkodásban élték életüket. A monostorokat klastromoknak is hívták, és itt is érdekes kapcsolat fedezhető fel például a Klastrompusztával, és minden olyan hellyel, melynek a nevében szerepel a klastrom.

A kolostorokat hívják rendházaknak is, melyeket általában a városok, falvak központjába, a nagyvilági élet csomópontjaiba építettek, mind kívül, mind belül erősen szofisztikált, cizellált épületek, mindig az egyház nagyságát, gazdagságát és erejét hivatott hirdetni, mindezt úgy, hogy az oda belépő lehetőség szerint csak egy kicsiny pontnak érezze magát, aki eredettől elrendelve (születésétől fogva) bűnös lélek.

pálos_02Visszatérve a budaszentlőrinci kolostorra, 1308-ban a rend főkolostorává lett, és ezt a szerepet fennállásáig mindvégig betöltötte. 1381-ben zarándokhellyé vált, mikor itt temették újra Remete Szent Pál (a fennmaradt írások szerint) spontán mumifikálódott, romlatlan testét. A Pálos rend róla kapta a nevét (itt is felüti a fejét Egyiptom és a magyarság kapcsolata, a Régiségben nem véletlenül Egyiptomba nyúltak vissza, hiszen tudták, hogy mi az igazi forrás, és, hogy nagyon komoly kapcsolat van a két nép között)!

Remete Szent Pál, más néven a Thébai Remete, 227-228-ban született Egyiptomban, gazdag szülők gyermekeként, majd 16 évesen szülei meghaltak, húga férjhez ment, sógora pedig életére és vagyonára tört, ezért Alsó-Théba egyik rejtett barlangjába menekült, ahol élt élete végéig. Tisztavizű forrás, és pálmafa volt a közelében, melyek táplálták testét, ruháját pedig pálmalevelekből készítette. A monda szerint időnként egy fekete holló is megjelent barlangjánál csőrében egy fél cipóval, hogy a Teremtő étellel lássa el őt.
Théba egyébként a mai Luxor és Karnak területe Egyiptomban, mely mindig is nagyon komoly szerepet töltött be az emberiség fejlődésében, a Hórusszá válás folyamatában.

pálos_04Remete Szent Antal 90 évesen egyszer meglátogatta Remete Szent Pált, mert üzenetet kapott Istentől, hogy nem ő a legidősebb, és legszentebb remete, hanem Pál, ezért több napi zarándoklás után felkereste őt. Miután találkoztak éjszakákat virrasztottak együtt, imádkoztak, elmélkedtek, beszélgettek. Pál megkérte Antalt, hogy hozza el neki az alexandriai Szent Atanáz püspök köpenyét, melynek Antal eleget is tett. Útközben visszafelé érezte, hogy Pál meghalt, látta eltávozó lelkét angyalok kíséretében, így nagy sietve folytatta útját. Mikor megérkezett, Pált holtan találta térdelő testhelyzetben, karjait az égnek emelve. Remete Szent Pál 341-ben, 113 évesen halt meg. Ráterítette a köpenyt, pálmaruháját pedig a legrangosabb ünnepeken mindig felvette Pál tiszteletére. A legenda szerint a szent testét pedig eltemette abba a mélyedésbe, amelyet két, váratlanul megjelenő oroszlán kapart ki.

Ekkor állt össze a kép, hogy az eredeti Pálos címerben miért található meg a pálmafa, a két oroszlán, és a fekete holló!

pálos_05Ha már holló, akkor viszont meg kell említenünk, hogy a XV. században Zsigmond király, és később Mátyás király is nagy szeretettel tartózkodott ebben a kolostorban, Mátyás pedig személyesen is nagyon sok időt töltött itt, és tanult a beavatott pálos szerzetesektől. Címerében nem véletlenül szerepelt a holló, bár itt már nem cipót, hanem gyűrűt tart a csőrében, aminek szimbolikus jelentése a hatalom, de egy olyan hatalom, mely legitim, vagyis igazi szakrális beavatottságot is jelent. Mátyás király Fekete Seregének zászlajában is megtalálható a két oroszlán, mint szimbólum, ami egyébként a mai uralkodó családok szinte mindegyikére jellemző, hogy zászlaikban, címereiken mindig feltüntetik a liliom mellett, hiszen az erőt, a hatalmat, az uralkodást szimbolizálja.

Remete Szent Pál romlatlan testét 1169-ben Konstantinápolyba szállították, majd 1381-ben került a budaszentlőrinci Pálos kolostorba, és így lett zarándok hely a kolostor.

Említésre érdemes még az a tény, hogy a Pálos kolostorok mellett soha nem találtak temetőt, legalábbis olyat, melybe a szerzeteseket temették volna. A legenda szerint a Pilisben található a Koporsó-hegy, ahol várakoznak a már meghalt beavatott Pálos szerzetesek romlatlan testei, és amikor eljön a magyarság ideje, akkor „újraéledve” általuk ismét erőre kapva fog felemelkedni Nemzetünk! A Régiségben a Pálos rend erejétől tették függővé a Magyarság erejét! Érdekes, hogy a pálosi romlatlan testek története nagyon hasonlatos az egyiptomi mumifikáció miértjére, hiszen annak is az volt a lényege, hogy azok a nagyszabású Lelkek, akikre időszakonként Egyiptomnak nagy szüksége volt, visszahívhatóak legyenek. Ne kelljen több évtizedet várni, míg újra születnek, éveken keresztül felcseperednek, majd több tíz év elteltével tudatukra ébrednek, hanem egy viszonylag rövid (ámde bár a mágia csúcsát jelentő) procedúra eredményeként materializálhatóak legyenek, és el tudják látni a reájuk testált feladatot!
1403-ban fejeződött be a kolostor építése.

pálos_06Magyar Pálos Rend tagja volt Báthory László (kb. 1420–1484) aki, hogy munkájának szentelhesse minden idejét, felköltözött a zárda melletti hegyen található rejtélyes, és róla elnevezett Báthory-barlangba, ahol lefordította a Szentírást. A legenda szerint a mai napig létezik egy földalatti összeköttetés, alagút, a barlang és a kolostor között!
1526 – mohácsi csata: a törökök 10 napig ostromolták a kolostort, majd mindent a földdel tettek egyenlővé, a Pálosok a megmaradt ereklyéket, szent iratokat kimentették és külhonba szállították.

1847-ben kezdtek hozzá a hely feltárásához, majd 1930-as, 1960-as években folytatták, és végül 1985-ben kezdődött meg komolyan a rommező állagmegóvása. A XIX. – XX. században a kövek nagy részét felhasználták a környékbeli házak építésekor (mint azt tette Kairóban is az arab lakosság, mikor az Egyiptomi piramisok burkoló, fedő köveit távolították el otthonuk építéséhez)!

A magyarság és Egyiptom kapcsolata a múltból indul, és a közeljövőbe vezet, mely már erősen a megvalósulás szakaszában tart, hamarosan eljön az idő, amikor csodálatos virágként kibontva szirmait mutatja meg a Világnak, hogy hol is van a Magyarság igazi helye, és mi is a valós szerepe az emberiség történelmében!