bevándorló_01„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek;
és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.” /Jézus/

Korábbi írásaimból kiolvasható, hogy nem hiszek a rosszban, a gonoszban. Az ember által negatív jelzőkkel illetett dolgok, események, emberek szükségszerűen vannak életünkben, tanítanak, tükröznek minket, általuk ismerjük meg önmagunkat.
De mit taníthatnak nekünk, magyaroknak és az európai embereknek a bevándorlók?

Európa egy egység. Nem csak, mint Unió, hanem egy kontinens is, és hasonló (Ázsiától, Afrikától eltérő) elveket, törvényeket, kultúrákat mutat, persze a nemzeteknek megvannak benne a maguk sajátosságai. Mint európai egység, nézzük meg a bevándorló kérdést.

bevándorló_02Mit mutathat ez a tükör?
Induljunk ki abból és higgyük el, mindig azt mutatja, ami addig is jelen volt, csak mi nem akartuk meglátni.
Erőszakolnak-e meg nőket, gyerekeket nap, mint nap, akár családon belül is?
Ölnek-e meg embereket a társadalom különböző szintjein, ha az önös érdekek vagy az erőszakos jellem úgy kívánják?
Valóban különb az európai ember a bevándorlóknál?

Sok minden van elkendőzve, eldugva az épületek falai mögé. És sok mindenről tudunk, és mégsem teszünk semmit. Sok fej van a homokba dugva, de most mindenki kénytelen felnézni onnan. Nem marad semmi sem titokban, elkendőzve a világ elől. A világnak meg kell tisztulnia, de ehhez előbb felszínre fog jönni minden szenny, hogy szembe nézzünk vele. Csak attól tudunk megszabadulni, amivel szembenézünk, amit megismerünk, és meglátjuk az igazságot.

bevándorló_03A családok szétzúzása két generáció alatt „világsikert” ért el. Nem volt olyan rég, mikor három generáció még együtt tudott élni. A hatalmi rendszer által szándékosan, szisztematikusan felépített, embereket egymástól eltávolító titkos hadviselés következményeként alig van kommunikáció a családokban, mindenki valamilyen elektromos kütyüt néz, nyomkod, vagy játszik vele. A nemzeteket a pártokkal, focicsapatokkal, identitásszavazásokkal, stb. osztják meg. Sorra került a nagyobb egység szétzüllesztése? Most Európa van soron?

A faji kérdés is nagyon fontos. Európa a II. Világháborúban óriási bűnt követett el a népirtással. Abba most nem mennék bele, hogy ki irányította, és mi volt a szándéka titkon. Minden nemzet önszántából vagy kényszerből „asszisztált” hozzá. Minden országban összegyűjtötték a sárga csillaggal megjelölt nem kívánatosnak ÍTÉLT embereket. Óriási karmát írt ezzel az emberiség, hogy hagyta ezt a borzalmat.

bevándorló_04Ember embernek farkasa.

Most újra egy kontinens méretű faji kérdéssel állunk szemben? Megismételjük azt a hibát, mit eleink elkövettek? Belefér még egy népirtás az emberiség karmájába? Vagy esetleg felnyílnak a szemek, túllátunk a manipuláción és javítunk, oldunk karmánkon? Van egyáltalán megoldás a bevándorló kérdésre? Kell egyáltalán megoldást keresni? Vagy nézzük meg, mit tanít nekünk ez a helyzet és az emberek? Aztán ha megtanultuk a tanításokat, a tanítók továbbállnak? Mit tudunk mi tenni az egyén szintjén? A kérdésekre megvannak a válaszok. Szeretném, ha mindenki megkeresné ezeket a válaszokat magában, családi, baráti körben beszélgetve.

bevándorló_05Felismertük, hogy ami most Európában történik ez is egy manipuláció része.
Ne foglaljunk állást egyik oldalon se.
Felismertük, hogy megosztottak vagyunk.
Ismerjük fel, hogy megosztva egyenként gyengék vagyunk.
Erősítsük meg újra gyökereinket, a családokat!
Lássuk meg, hogy aki másik pártra, csapatra, stb. teszi le a voksát ugyanúgy reménykedik valamiben mint mi, keresi a jó sorsát, mint mi, és valójában egyikünk se tudja, csak reméli jó lóra tett.
Érezzük meg, hogy mindenki a testvérünk!
Így lesz egységes és erős nemzetünk!
Nem kell többet félnünk senki ember fiától!
Isten, ki maga a Mindenség, az Egység, ismét felkarol minket, ha egységes Nemzetté válunk újra!

áldásKirályaink idejében az Ég vezetett minket, és csak Égi vezetettség által lehet lélekszintű döntéseket hozni, és jó irányba vezetni a sors hajóját.

Kérjük Istent, segítsen nekünk egységes, erős Nemzetet kovácsolni a széthúzásból.

És kérjük Istent, nyissa fel a szemeket, hogy az emberek meglássák az igazságot!

Én hiszek az összefogásban, egységben. És hiszem, hogy így jó sorsot kovácsolhatunk családjainknak, nemzetünknek, Európának és az egész világnak!

Áldás

Áldás a Földre s minden itt élőre,
Áldás az Istenre a Teremtőre.
Áldás minden segítőre, mennyeire, s földire,
Áldás kísérje munkájukat s örök létüket.
Áldás sárgára, feketére, fehérre,
Áldás az összefogásra, egységre.
Áldás a föld minden népére,
Áldás a közös felemelkedésre.
Áldás gyermekre, felnőttre, vénre.
Áldás az egész Földkerekségre.