csomó_6A végtelen csomó az élet kifürkészhetetlen mivoltát jeleníti meg. Egymásba fonódó vonalai a világ ok-okozati összefüggéseire utalnak.  A vonal kezdet- és vég nélküli megjelenítése Buddha végtelen bölcsességét szimbolizálja. Jelenti még a bölcsesség és megvilágosodás elérését, véget nem érő szerencsét és a bölcsesség és együttérzés összefonódását is. A végtelen csomó a természet és az emberi élet örök körforgását szimbolizálja.

csomó_2A kölcsönös függés szimbóluma, ahogy az Univerzumban minden mindennel összefügg. Az ösvényen haladás ideje alatt a bölcsesség és a módszer egyesülését, az üresség és függő keletkezés elválaszthatatlanságát, és végül a megvilágosodást elérve a bölcsesség és a nagyszerű könyörületesség teljes egyesülését jelképezi.

Kínában és Tibetben nagyon gyakori jelkép a végtelen hurok, vagyis a hosszú élet csomója (pan- zhang). A szerencsecsomónak is nevezett végtelen szalagot jelölő pan-zhang jelentése: hosszú zsinór, hosszú tekervény. A buddhizmusnak van nyolc szent jelképe, ezek közül az egyik a pan-zhang.

Egy hindu legenda szerint eredendően Visnu mellkasát ékesítette ez a jel. A végtelen hurok gyakori eleme a kínai díszítőművészetnek. Talizmánként viselőjét segíti, hogy zavartalan, törésektől mentes boldog és hosszú élete lehessen.

csomó_3Ennek a japán talizmánnak a központi ábrája a pan- zhang. A végtelen csomónak ez a speciális, háromfelé ágazó típusa valószínűleg a világ minden kultúrájában megtalálható szakrális hármasságok valamelyikére utal. A csomót körülölelő hatszög pedig a teljességgel és a befejezettséggel azonos hat irányt (a négy égtájat, valamint az alsó és a felső irányt) szimbolizálja.

csomó_4A kelta végtelen csomó

A celtic knots (misztikus csomó, végtelen csomó) szimbolikus értékét nem sikerült teljesen megfejteni, habár néhányan mágikus jogkört tulajdonítanak neki, azonban mások szerint a kelta csomó az örökkévalóságot szimbolizálja, mert a vonalak egy önmagán többször átbújó hurkot képeznek.

csomó_5Hatása: Erővel tölt fel, céltudatossá és legyőzhetetlenné tesz. A mágikus erőket is fel lehet erősíteni vele.

A kelták nagyon sok szimbólumukban alkalmazták a végtelen csomót, fellelhetjük e jelképet a sárkány, a hal, a ló, a madár és a kelta kereszt szimbólumában is.

csomó_7A magyar népművészet is alkalmazta a végtelen csomó motívumát, a ruhák sujtásai ebből a mintából voltak

forrás: Ébren álmodók – Amulettek és Talizmánok