szilamur_01A Teremtő tudja a legjobban, mi miért történik. Világunkban és az összes létező világban, azok összes síkján és dimenziójában, az események folyamát szemléli és az összes lény, mint a nagy egész sejtjeinek tapasztalatát éli át egyszerre.

Tudomása minden teremtményére kiterjed. Felfoghatatlan tudatosság, mely egyszerre teremt és gyarapszik, épül és építkezik, rombol és pusztít. Fraktális csodái jelenítik meg Thot tanításait. Az „ahogy fent, úgy lent” üzenete nyilvánvalóvá, élővé válik, amint Ízisz fátyla lehull, semmivé lesz az útkereső szeme előtt. A tiszta lehetségesség mezejének ragyogó fényszálai fonódnak össze és hozzák létre – isteni kezek által – a Lét lenyűgöző pompájában és végtelen árnyalatában megjelenő, formátlan és formába öntött megnyilatkozását. Kultúrák emelkednek fel s példaként virágoznak, amíg minden tapasztalatot megszereztek, megélték minden lehetőségét az adott létformának. Továbblépnek a következő szintre, helyet biztosítva az univerzális, spirituális evolúció következő generációjának, ebben a végeláthatatlan körforgásban.

szilamur_03Ebben az isteni csodában – melyet a Lét körforgásának nevezünk – kezdődött történetünk sok-sok évezreddel ezelőtt Gaián, azaz a mi jelenlegi otthonunkként szolgáló Föld nevű bolygón.

Atlantiszon járunk. A sziget gyűrűkből épült fel, koncentrikus körök alkották, ahol minden gyűrű befelé haladva egyre magasabb beavatotti szintet jelölt. Szilamur a város neve, mely a tizenkét gyűrűből a harmadikon helyezkedett el. Gyönyörű kilátást biztosított az óceánra. A végtelen víztükör felől érkező fuvallatok simogatják a reggeli nap fényében szinte elevennek látszó, mesterien felépített épületeket. Mai szemnek szinte ismeretlen színek és formák tükrözik az itt élők belső világát, lelki gazdagságát.

Ők tudták, hogy az egymásra épülő tanítások és a különböző csoportok különböző létsíkokra való rálátása biztosíthatja Atlantiszban az egyensúlyt és a mindennapok fejlődést elősegítő harmóniáját. A különböző szintek papjai, beavatottjai egymással összefogva, egymásra utalva tudtak csak fejlődni és ellátni feladataikat. Ez az egymásrautaltság kitűnő alapot adott a rendszer tökéletes, harmonikus működésének.

Élt ott egy magas rangú mester, egy tanító mágus, a nagy visszatérő, kit Ahaia-nak hívtak és hívnak a mai napig. Ő a fejlődő lelkek segítője, ki szívén viseli sorsukat s a Teremtő akaratát a MENAT négy tartópillérére emelkedve hűen képviseli.

szilamur_04Hatalmas tudása és számunkra elképzelhetetlen képességei lehetővé tették, hogy olvasva az idők jeleiből, rájöjjön, népének ezen a szigeten és planétán már nem sok ideje van hátra. Ezért munkához látott. Tudta, hogy a sziget Gaia erejének hatására el fog süllyedni, de a tudás, a rengeteg bölcsesség és tapasztalat nem merülhet hullámsírba a szigettel együtt. Látta, hogy a módszereik melyek a spirituális fejlődést célozták meg és annak rendkívül jó eszközei voltak, gondos kezek által széthordva a bolygón, különböző helyeken és kultúrákban elültetve magokként, kikelhetnek és tovább hordozhatják az iránymutatásokat a felemelkedett lét állapotának eléréséhez. Az alkímia, a mágia, a szertartások tudománya mind-mind ezt a célt szolgálták a természet, az élő környezet megerőszakolása nélkül, harmóniában a bolygónkkal.

Ahaia társaival és tanítványaival Szilamurban őrizte a tudást, mely az emberekben égő isteni tűzzel kapcsolatos. Az Élettel, annak alapjaival, a teremtéssel összefüggő információk mind itt voltak összegyűjtve egy hatalmas templomban, mint könyvtárban, kristály és különleges fémlemezeken.

szilamur_05Megszületett a terv, a mesterek Thottal és tanítványaival megegyezésre jutottak. A tudás nagy része, a mai Afrika Nílus menti területein lesz telepítve. Az ott élő nép alkalmasnak találtatott az égi energiák befogadására. Elkezdődött hát Egyiptom megtermékenyítése és előkészítése, hogy önálló, virágzó hatalommá emelkedhessen.

Ahaia megpihenni készült, elengedni több száz évig használt testét. Beteljesítve küldetését, hogy visszatérjen a „formátlanba”, onnan segítve a tökéletessé válás rögös, de csodálatos útján haladó fejlődő lelkeket, a következő testet öltéséig.

szilamur_06Még egy feladat! – szólott egy hang legbelül… Ekkor már tudta, még valamit itt kell hagynia. Egy arany fényben úszó szimbólum, egy különleges forma töltötte be elméjét. Töltsd fel tartalommal, tedd élővé! – folytatta a hang. Ahaia hozzálátott, minden tudását felhasználva kezdett dolgozni a szimbólumon. Az elemek engedelmeskedtek akaratának, így a földi és égi energiák mind megtalálják az utat az amuletthez, mely már ragyogó aranyból, fizikai formájában pompázott kezei között. Segítő angyalok áldását kapta meg, hogy segítse viselője Élethez fűződő gyökereinek megerősödését. Hogy segítse a fejlődni vágyót életútja megtalálásában, valamint abban, hogy összetalálkozzon azokkal a lelkekkel, akik ismerősek számára, akikkel dolga van. Hogy rányíljon a szeme a számára fontos felismerésekre. Bármivel is kerüljön kapcsolatba élete folyamán, abban megtalálja a számára fontos spirituális üzenetet, azt az információt, ami Őt előrébb viheti. Avató amulett vált belőle, mely időnként égi erőket csatornázva beavatásokat végez viselőjén. Neve : a „Hatalom és felemelkedés szimbóluma”.

Hatalom önmagunk felett. Felismerjük árnyék énünket mely eddig nagy részben irányította életünket és fokozatosan átvesszük az irányítást. Igazából felemelkedünk egy olyan szintre ahol intuíciónk segítségével mindig a lehető legjobb irányba kormányozhatjuk életünk hajóját. Ezekben a dolgokban számíthatunk változásra az amulett használatával.

Ez az eszköz most rejtve lesz az avatatlanok szeme elől – szólott Ahaia. Megkapják a földiek, ha ismét a sötétség uralkodik és nagy szükség lesz az égi erők segítségére. Mikor a helyzet kilátástalannak tűnik, hogy: „AKI KERESI A FÉNYT, AZ MEG IS TALÁLJA. MINT EGY FÁKLYA, S HOGY AKI ŐT LÁTJA, AZ UTAT SZINTÉN MEGTALÁLJA…”

szilamur_02Olvasó! Hogyan hangolódhatsz Sorsfeladatodra? Hogyan válhatsz a nagy rendszer szerves részévé? Szabad akaratoddal elindulhatsz megfejteni a titkokat, megismerni a léted alapjait képző szabályokat, melyekkel már meglovagolhatod a Lét hullámait és már nem kell az árral szemben úsznod.

Ezek a gondolatok és a vágy a felfedezésre indítottak el engem is a befelé vezető úton, évekkel ezelőtt. Rengeteg könyvvel és előadással próbáltam csillapítani szomjúságomat, melyet az ezotériával, a spiritualitással kapcsolatban éreztem. Megértettem, hogy a rengeteg információ eleinte csak káoszhoz vezetett az elmémben és, hogy a filozófiát feltétlenül be kell építenem életembe és gyakorlati módszereket alkalmazni, hogy minél közelebb jussak felszínes énem, az egóm által rejtett felsőbb énemhez, a Lelkemhez.

Előadásokon, tanítókon, könyveken keresztül vezetett az utam. Egy jó ismerősöm hatására elolvasva Száraz György két könyvét: A fejlődő lélek útja és a Beszélgetés a kristálykoponyákkal című köteteket, döntöttem el, hogy meglátogatom Őket. Horváth Zoltánnal folytatott első konzultációm és első találkozásom Kemettel, azaz Egyiptom szent földjével meghatározó momentumai voltak jelen életemnek. Az otthon, a hazaérkezés megnyugtató érzete kerített hatalmába és nyomott pecsétet elkövetkezendő és hátralevő életemre.

szilamur_07 Jöhet a kérdés: – És ezekhez, hogyan kapcsolódik Ahaia és Szilamur? Horváth Zoltán tanítványaként a folyamatos töltődéseknek és önfejlesztő gyakorlatoknak köszönhetően aurám, energetikai- és idegrendszerem alkalmassá tett arra, hogy egy nagy segítő entitás csatornájává váljak. Megtiszteltetésnek és egy nagy felelősségteljes feladatnak érzem ezt a „találkozást”, valamint lehetőségnek a további fejlődésemhez.

Ahaia egy tűznél való töltődésünk alkalmával jelentkezett először. Egyszerre egy ellenállhatatlan késztetés jelent meg bennem, hogy papírt és tollat ragadjak. Nem értettem, mert a gondolatok még nem jelentek meg az elmémben, csak tudtam, hogy valami „jönni” fog. Ahogy a tollam hegye megérintette a papírt a gondolatok áramlani, a toll mozogni kezdett a kezemben. Ahogy az üzenet végére értünk, első olvasásra egy egyszerű, de mély értelmű gondolatsor kezdett kibontakozni előttem:

„Az Élet egyetlen pillanata sem kevésbé fontos, mint bármelyik másik.
A pillanat magában hordozza az örökkévalóságot.
Ha tudsz a pillanatban létezni, megtapasztalhatod a Mindenséget.
A tudás nem a tanuláson alapszik, hanem a Forrásból táplálja a lelked
szikráját, mely a Fényben született és annak örök része, az EGYSÉG!

Tudd, hogy aki vagy, az a Minden!

Korlátaiddal a létet zárod falak közé!
Ha lebontod: Istent teszed benned önmagává!

Ahaia

Ez volt tehát az első találkozásunk, ahol még nem voltam tisztában vele, ki is az, akitől ez a gondolatsor származik, ezért kicsit értetlenül álltam az eset előtt.
Következő alkalommal az gízai nagy piramisban, egyiptomi spirituális zarándoklatunk első állomásán, a királykamrában a szarkofág mellett, meditációban töltődtünk a hely magas rezgésű energiáiból társaimmal, mikor szemeim előtt megjelent egy ismerős, bár eddig soha nem látott szimbólum. Arany fényben úszott be lelki szemeim elé. Mintha fizikai szemeimmel láttam volna, annyira éles volt a kép. Egyelőre nem tudtam mit kezdjek az információval.

Képe viszont beégett az elmémbe, így könnyűszerrel le tudtam rajzolni mikor elhagytuk a monumentális építményt. Horváth Zoli segítségét kértem a beazonosításához és másnap reggelre meg is érkezett a válasz…
Ahaia azóta is jelentkezik időközönként, érkezése előtt egyértelmű fizikai tüneteket produkálva nálam. Gyors légzés és egy emelkedett állapot jelentkezik, ekkor már tudom, hogy közlendője van, vagy épp akkor érzi alkalmasnak fizikai testemet a befogadásra.

szilamur_08Azóta megtudtam, hogy valamiféle közöm van a szimbólumhoz és az én energiáim teszik teljessé és alkalmassá feladatainak ellátásához (nem tudom egyelőre az okát), tehát az általam elkészített medál használható funkciójának betöltéséhez. (gondolhatnánk, hogy ez egy egyszerű reklámfogás, de nem erről van szó) Horváth Zoltán végzi el az utolsó simításokat, ahol is használójára hangolja a medált és így teszi élővé és teljessé azt a gyümölcsöző kapcsolatot, ami medál és használója és természetesen Ahaia között létrejön.

Elkészítettem az amulettet, majd több mint egy éven át használtam és teszteltem. A közös munka és meditáció hatására rendkívül jó hatásait tapasztalhattam meg. Rájöttem, ha figyelmemet ráhelyezem, tudatom kitágul és rendkívül befogadó lesz. Emellett a Föld védelmező energiáit élvezhetem viselésével.

szilamur_09Ahaia szól:

„Nehéz időket éltek, Gyermekeim. Nehéz, de elkerülhetetlen változások elé néztek. A két pólus és a dualitás jellemzi életeteket. Ha „felülről” szemlélitek az eseményeket, rájöhettek, hogy a jó és a rossz, ahogy Ti nevezitek, nem létezik. Mindannyian egy irányba haladtok és minden tapasztalatotok látszólagos. Rossznak élitek meg az eseményeket, de szükségszerűek és később ez majd Ti is látni fogjátok. Nem mindegy, hogy dobál a víz a folyóban, és közben össze-vissza törnek a sziklák, vagy megtanulsz az árral úszni és élvezni a lehetőségeket. Sok eszközt birtokoltok már, hogy ezt megtanuljátok, ezek egyike a Szilamur pecsét. Ha az üzenete eljut hozzád és megérintett, élj vele. Vagy csak rajzold le és szólíts engem. Ha megjelenik benned az elhatározás és hajlandó is vagy tenni magadért én is segítek. Emelkedj hát fel gyermekem, mi itt érted vagyunk és fogjuk a kezed!”

A segítséget neked kell kérned, és ha kéred meg is kapod. Akkor viszont élj vele! Mert:

„Ha Isten felajánlja a szemét, hogy azzal láss, javaslom, fogadd el.
Ha Isten felajánlja a fülét, hogy azzal hallj, javaslom, élj vele.
Ha Isten felajánlja a szívét, hogy azzal érezz, javaslom, ne habozz, mert azt kívánja, ráébredj: EGYEK VAGYTOK!”

AHAIA