EGYETLEN VALÓSÁG LÉTEZIKamelyet ugyanazon dolog végtelen arculatainak ismétlődései alkotnak, és amely ugyanúgy érthető a különböző korszakokban.

alap_01A Valóságot mindig a pillanatnyi tudatszintünk „érettségi” foka határozza meg, ezért egyénenként, időszakonként és aktuális megélésinknek megfelelően változik, változhat.
Nem létezik az Egyetlen, az Abszolút valóság, hiszen ez egy kicsit olyan, mint a hagyma, mikor elkezdjük pucolni, mindegyik héj alatt található egy újabb, egy másik réteg, és tulajdonképpen ez majdnem egy véget nem érő felfedezés. Egyetlen végpontja lehet (ha van ilyen), az pedig az, amikor a megélő eljut a Mindenség forrásához, a Teremtőhöz, ahonnan indul ki és ahová tér vissza minden.
Soha ne keseregjünk azon, hogy a minket körbevevő Világ milyen kis szeletét tudjuk csak megélni valóságként, miközben arra vágyakozunk, hogy több tudatszinttel feljebb kerülhessünk, helyette inkább járjuk a Hóruszi utat, a kiteljesedés, az egyéni indivídum kibontakoztatásának, kibontakozásának útját, mivel ez vezet a tökéletes megvalósuláshoz.

Mikor elindultam ezen az úton, a „motorom” legfőbb hajtóerejét, a célt, az adta, hogy elérjek a Hotep állapotba, vagyis oda, ahol az ember már uralja az érzelmeit, gondolatait, maximális tudatossággal rendelkezik, mivel átlátja a lét összefüggéseit, és egy nyugodt, harmonikus állapotból szemléli a világot. Aztán az út járása során ez átalakult, és helyette megjelent a végcél elérésének vágya helyett az, hogy elkezdtem élvezni magát az Utat, azt, ahogy nap, mint nap keresztülmegyünk bizonyos szituációkon, helyzeteken, melyek egytől egyig mind-mind tanítások. Néhány év távlatából visszatekintve rádöbbentem, hogy nincs véletlen, és nem csak a kauzalitás, az ok-okozati összefüggés állandó véget nem érő jelenléte miatt, hanem, mert a Sors által részemre kiszabott, precízen megtervezett események mérnöki pontossággal követik egymást, szolgálva ezzel az egyéni fejlődésemet, segítve engem, hogy a vállalt életfeladatomat minél tökéletesebben véghez tudjam vinni.

Jelenlegi megélésem a Valósággal kapcsolatban ezen szintekre enged betekintést. Fejlődésem, fejlődésünk előrehaladásával hatolhatunk egyre mélyebbre a hagymahéjak közé, és ezzel egyetemben változik a valóságról alkotott képünk, érthetünk meg összefüggéseket, fejlődhetnek a spirituális képességeink, szó szerint láthatunk olyan dolgokat, amiket eddig nem, vagy éppen értelmezni tudjuk a belső hangunk üzeneteit. Nagyon sok, szinte végtelen formája és arca van a fejlődésnek, de egy dolog biztos, hogy a létünk alappillére a megtapasztalások „begyűjtése”, melyekkel gazdagítjuk a Teremtőt, vagyis a Forrást, Aki választott ki minket magából, adva ezzel lehetőséget mindannyiunk számára a Lét kerekének forgásában való részvételre. Fentről nézve, nüánsznyi eltérésektől eltekintve, mindenki ugyanazon dolgokat, élethelyzeteket, szituációkat éli meg, viszont azt végtelen arculattal tesszük, és mivel a Lélek hallhatatlan, így a folyamatos leszületéseink sorozatával különböző korszakokban tehetjük ezt.

Számtalan megtapasztalás, megélés sorakozik már mindannyiunk mögött, melyek segíthetnek minket utunkon, azon az úton, ahol nemsokára nagyon komoly változások következnek majd be, egy olyan szintű „átváltozás”, mely világkorszakonként csak egyszer adódik. Magunk részéről két dolgot tehetünk, vagy felkészülünk a változásra, és akkor talán könnyebben vissza tudunk rendeződni az alapokhoz, vagy homokba dugjuk a fejünket, azt mondjuk, hogy eddig is minden így volt, ezután is így lesz, és akkor felkészületlenül ér majd minket a mindent megrengető átalakulás.

A segítség abszolút testközelben, kéznél van, hiszen az ősi egyiptomi beavatott papok azt mondták, hogy, aki a 7 Egyetemes Egyiptomi Alapelvet ismeri, érti, magáévá tudja tenni, az együtt tud létezni a Világegyetem rendjével, vagyis azzal a közeggel, ami áthat mindent, és akkor megvalósulhat az abszolút eggyé olvadás, mint, ahogy a hal is tökéletes, elválaszthatatlan és nem utolsó sorban boldog része a tenger vizének…

Horváth László


EGYETLEN VALÓSÁG LÉTEZIKamelyet ugyanazon dolog végtelen arculatainak ismétlődései alkotnak, és amely ugyanúgy érthető a különböző korszakokban.

alap_02Az EGYETLEN VALÓSÁG megismerése a hét alapelv megértésén át vezet.

Mindenek Teremtője egy EGYEDÜLI INTELLIGENCIA, mely minden teremtményében önmagát szeretné megismerni. Világokat teremt, amelyekben EGYETEMES REND uralkodik, mely az idők kezdete óta fennáll, és minden síkon, minden lényre és dologra érvényes. Ezen belül a mi világunkat, a mi Univerzumunkat, áthatja egy KOZMIKUS EGYSÉG, mely mindennek keretet ad. EGYETLEN TÖRVÉNY létezik ebben a rendszerben, mégpedig az, hogy minden a káoszból a rend felé törekszik. Mindent ez határoz meg. Benne minket, emberi lényeket is. Életek sorozata áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megtapasztalásainkon keresztül ezt a törvényt felismerjük és magunkévá tegyük. Minden egyes emberi lény, egy EGYSÉGES MÉRCE alapján mérettetik meg, melyben valójában számot ad a Teremtőnek arról, hogy milyen messze jutott, hol tart ebben a folyamatban.

Mindannyiunk számára EGYETLEN ÚT létezik: az Univerzum fenti törvényének betartása. Ha rálelünk magunkban erre az útra és elkezdünk járni rajta, akkor rájövünk, hogy ez az EGYETLEN VALÓSÁG létezik, más semmi.
Erről szól az életnek nevezett „játék”.

Emberi életünk színpada, a fizikai világ nem más, mint isteni Önvalónk, amely visszahajlik önmagán belülre, hogy szellemként, lélekként és fizikai testként megtapasztalja önmagát. Minden teremtési folyamat isteni mivoltunk kifejeződése. Minden, ami bennünket körülvesz, a mozgásban lévő tudat önkifejezése. Az Univerzum törvényei folyamatok, melyben megmutatkozik a rejtett. Itt valójában minden értünk van. Amíg ezt nem értjük meg, amíg ellenállunk, és nem tudunk együtt, egy ritmusra létezni az Univerzum eme törvényeivel, addig Ízisz fátyla sem lebben fel a szemünk elől. Addig egy látszat valóságban éljük az életünket, gyártjuk a karmáinkat, újra és újra leszületünk. Leszületéseink, melyeket mi különböző életekként élünk meg, minden alkalommal lehetőséget adnak arra, hogy felismerjük ÖNMAG-unkat ebben a körforgásban, és rájöjjünk, miért vagyunk itt. Ha ez megtörténik, akkor mondhatjuk el, hogy megismertük a VALÓSÁG-ot.

A hét alapelv hatalmas erőket jelent, amellyel önmagunk mesterévé válhatunk: hozzáférhetünk képességeinkhez és kibontakoztathatjuk magunkban isteni ÉN-ünket. Ha engedjük magunkban is érvényesülni az Univerzum törvényeit, és teljes mértékben rábízzuk magunkat a felsőbb vezetésre, figyelmünk az élet valódi céljára összpontosul.

„Utazók vagyunk egy kozmikus utazásban – csillagpor, amely a végtelenség örvénylésében kavarog. Az élet örök. Az élet kifejeződései azonban tünékenyek, elsuhanóak, mulandóak.” / Deepak Chopra/

Incze Mónika