LÉTEZIK EGY EGYEDÜLI INTELLIGENCIAamely mindet felölel, megért és áthat az egyéni intelligenciák által, amelyek csupán annak kivetülései, ami maga ez az intelligencia.

alap_01„IQ+EQ=SQ!?

Intelligencia! A mai „modern” világunkban mindennél fontosabbnak tartják az intelligenciát, annak is a bal agyféltekés megnyilvánulását, vagyis a logikát, a realitást, a beszélt és írott nyelv kifejeződését, a számolási képességet, és az elvont, tudományos fogalmak elsajátítását! Ezek a kompetenciák igaz fontosak, de sorrendiségében közel sem szabadna, hogy ennyi „for”-ral előzzék meg a jobb agyfélteke nyújtotta képességeket, vagyis az intuíciót, a megérzéseket, a Nagy Egészre történő ráhangolódás képességét.

Tudományos, technikai világunk óriási erővel és dominanciával sorakoztatja fel a bal agyféltekés gondolkodáshoz kapcsolódó tevékenységek tárházát (melyeket már a csecsemőkortól adagol adekvát, kimért lépésekkel), miközben tudatosan elnyomja a jobb agyfélteke mozgásterületét azzal, hogy szinte semmilyen formában nem ad teret neki!

Pedig, a minket körbevevő TÉR megismeréséhez többségében az intuitív képességeinkre kell, hogy hagyatkozzunk, hiszen ezek lesznek azok a kapuk, ahol nyílni képes a tudatunk, és fogja tudni magába fogadni azokat a létező (ámbár sokunk által meg nem tapasztaltnak vélt) szubsztanciákat, melyek a Teremtő intelligenciájának kiterjedései!

Ez az intelligencia egyedüli, áthat és éltet mindent, majd tagozódik piciny alkotóelemekre, vagyis az egyéni intelligenciákra. Amennyiben a „kis darabkákat” vegytisztán tudnánk tartani, vagyis egó- mentesen tudnánk megélni a mindennapjainkat, akkor éreznénk igazán, hogy valójában egyek vagyunk a Teremtővel, és elcsodálkoznánk azon, hogy mennyi minden vesz minket körbe. Láthatnánk a sokszínű Világegyetem csodálatosan kirajzolódó mintázatát, értenénk a cselekedeteink hozadékát, vagyis előre és tudatosan tudnánk írni a karmánkat, és végre beismernénk magunknak, hogy mindenért, ami az életünkben történik, mi vagyunk a felelősök, minden a mi döntéseinkből keletkezett, keletkezik. Megértenénk, hogy ártás helyett miért célravezetőbb, hasznosabb, mi több egyszerűbb másoknak segíteni, hiszen ezzel magunknak segítünk, és, ha az is tudatosulna, hogy tulajdonképpen ebből következően valahol Ő, ÉN vagyok, akkor a Világ elindulna abba az irányba, ahova nemsokára el is fog, csak sajnos nem önszántából, hanem bizonyos előre betervezett, időszerű kényszerítő körülmények hatására.

„Előzzük meg korunkat!”

Legyünk tudatos pozitív tevők, mindvégig szem előtt tartva azon meggyőződésünket, hogy mivel belőlünk indul ki minden és ide is tér vissza, olyan cselekedeteket vigyünk végbe, melyek előre, az Egyetemes Rend felé mozdítanak el, tiszteletben tartva az Egyetlen Törvényt, mely az Egységes Mérce által alkotja meg a Kozmikus Egységet!

Horváth László


LÉTEZIK EGY EGYEDÜLI INTELLIGENCIAamely mindet felölel, megért és áthat az egyéni intelligenciák által, amelyek csupán annak kivetülései, ami maga ez az intelligencia.

alap_02Ez a mindent átfogó, és mindenben ott rejlő intelligencia maga a Teremtő.

A teremtés egésze – beleértve az összes létrejöhető tapasztalattal – az Abszolútumból származik, amely valójában a puszta Létnek egy állapota, mely határtalan és egyedülálló. Ez a végtelen lehetőségek tárháza, egy önmagában teljes és önmagát irányító állapot. A teremtés bármely megnyilvánulása ebből emelkedik ki és ide tér vissza.

Az Abszolútum alaptermészetében egy mozdulat nélküli vibrálás, a Tiszta Intelligenciának, a Tiszta Tudatnak a hullámzása. Így tehát a Teremtő maga nem egy személy, hanem a teremtés egésze mögött látensen meghúzódó Tiszta Intelligencia, mely a teremtés aktusában megjeleníti önmagát, vagyis: Végtelen Intelligenciáját összpontosítva, Intelligens Energiává válik, és felosztja Önmagát kisebb részekre, amelyek ismételten megtapasztalják önmagukat teremtőkként.

Mivel a Teremtő minden teremtményében benne van, intelligenciája MINDENT áthat. Azaz, tudata megegyezik teremtményei tudatának összességével. Akkor is, ha a teremtés folyamatában minden egyes teremtmény teremtőként a Tudat eggyel alacsonyabb fokán áll, mint az őt teremtő intelligencia. Minden egyes teremtési szinten valamelyest torzul az Eredeti Gondolat (a Logosz, az Ige), de ez is a Végtelen Intelligencia által programozott folyamat, hiszen csakis így tudja önnönmagát minden formában és minden tudatszinten megtapasztalni.

Az emberi ÉLET-nek nevezett „játék” célja is ez: belépni a Teremtés folyamatába, harmonizálni a polaritásokat, hogy végül felismerjük magunkat, mint Teremtőt, és tudatunk visszatérjen a Végtelen Intelligencia óceánjába!

Incze Mónika