basztet_01Az ősi időkben, Egyiptom fénykorában még igazi csillagvárosok működtek, s a földönkívüliek jelenléte még teljesen természetes jelenség volt. Eredetileg Basztet sem macskaistennő volt, hanem mint Baszt, az oroszlán istennő létezett. Mikor a földönkívüliek elhagyták Egyiptomot, s az ország vezetését a fáraók és a papság kezére bízták, onnantól az oroszlánistennő veszített vérszomjasságából és az Újbirodalom idejére már macskává változott. Innentől macskafejű nőként vagy fekete macskaként ábrázolták, mert macskaáldozatokat mutattak be neki. Kultuszának központja a deltabeli Per-Basztetben (Basztet háza), görögül Bubasztiszban volt, ma Tell el-Baszta.

A XXII. dinasztia (a Bubasztidok korában, i.e. 10-8 sz.) uralkodása idején virágzott a kultusza. Érdekesség, hogy templomában 300.000 mumifikált macskát találtak. Legkorábban a II. dinasztia-kori kővázákon jelenik meg, ezeken oroszlán-fejű nőként ábrázolták. Az istennő ikonográfiája később megváltozott, a Középbirodalomtól a macskával is társították és az Újbirodalom után gyakran macskafejű nőként ábrázolták. Megjelenhet nőalakban, macska- illetve oroszlánfejű-nőként, vagy macska és oroszlán formájában. Fején nem mindig visel fejéket, ha igen, akkor az lehet napkorong, a fehér-korona, vagy az ureusz kígyó. Macskafejű nőként az egyik kezében szisztrumot, a másikban a Menatot tartja. Egyiptom görög-római korszakában oroszlánfejű kígyóként is ábrázolták.

basztet_02Az oroszlán istennő eredeti neve Baszt, ami felfalót jelent. Oroszlánként ábrázolták, csak úgy, mint egy másik istennőt, Szekhmetet. Azonban ők két teljesen különböző istenségek voltak! Egyetlen egy közös bennük, az édesapjuk, hiszen mind ketten lányai. Míg Baszt a béke istennője volt, addig Szekhmet a legharcosabb istennő volt.

A Napisten lányaként az egyik feladata volt Ré és a fáraók védelme a betegségektől és a negatív szellemektől, ezért ő a Nap gyógyító erejét is jelképezi. A napbárka egyik állandó utasa. Személyének fontosságát jelzi, hogy Gizában, a Szfinx mellett található völgytemplom homlokzatán csak két istennő nevét jegyezték fel: Hathorét, aki Dél-Egyiptomot, és Basztetét, aki Észak-Egyiptomot képviselte. A Piramis-szövegekben megjelenik veszélyes természete, ám gyengéd oldala is megmutatkozik, hiszen ő a király anyja és dajkája.

Ő a Láng Úrnője és Ré szeme. Ő a napfény hozója Ezt egy későbbi cikkemben fogom bővebben kifejteni, hiszen a Napistennek 2 szeme volt…

basztet_03Általában Ré napisten lányának, vagy nővérének tartották, bizonyos inkarnációjában pedig a házastársának tekintették. Minden istenségnek két arculata van: az egyik a pozitív, a másik a negatív oldala. Baszt a béke istennője volt, ám szükség esetén erélyesen tartatta be az isteni törvényeket. Ő volt Ptah (a Napisten egy másik megnyilvánulási formájának) felesége és Mahesz anyja. Mahesz a mészárlás istene, és az ő feladata volt az Univerzális Rend fenntartása és a rendbontók megbüntetése. Viszont egy másik legenda szerint ő volt a sakálfejű Anubisz anyja és nem pedig Nephtüsz

Basztet nevének jelentése: illatszeres korsó. A macska istennő a termékenység, a szerelem és a szexualitás Istennője, és azokat a női tulajdonságokat jelenítette meg, amelyeket a szimbolikája is mutat: nőiesség, csábítás, hízelkedés.

basztet_04Szent állata a macska, akivel Basztet papnői napvarázslást végeztek. A szertartás elején az istenség titkos nevét és különböző varázs formulákat recitáltak, ezáltal megidéztek egy szoláris szellemet, akihez kérdéseket idéztek saját életükkel kapcsolatban. A szellem az előkészített áldozati és idéző rítusokat követően szó szerint a Napból bontakozott ki, mint egy foltból kibomló árny.

Az összes papság szükségesnek tartotta Basztet jóindulatának elnyerését. Ők még tudták, hogy Basztet jóvoltából árad számos csillagkapun keresztül az Egyiptomi templomokba a kozmikus energia. Az ő jóvoltából nyíltak meg az egyiptomi templomokban a kozmikus intelligencia ősforrásai. Ennek köszönhetően újra áradni kezdtek a templomokban a spirituális energiák.

basztet_05A macskákat több okból kifolyólag is szentnek tekintették. Egyrészt a rágcsálók komoly problémákat tudtak okozni a gabonaraktárakban, másrészt a macskák a rágcsálókon kívül a kígyókat is megölték. Emiatt gazdáik gyakran arany ékszerekkel díszítették a macskákat, megengedték nekik, hogy a gazdájuk tányérjából egyenek, és ha elpusztultak, az egész család meggyászolta őket.

A macska szimbólum az egyik legősibb amulett is. Egyrészt oltalmazta az embereket a betegségektől és a rossz szellemektől, ezért a ház minden egyes szobájában tartottak egy Basztet szobrot. Másrészt a macska az egyik legszaporább állat, így termékenységi szimbólummá is vált. Egy démotikus álmoskönyv szerint, a macskával álmodó nő sok gyermeket fog szülni. A várandós édesanyák Basztet istennő oltalma alatt álltak.

basztet_06Az ősi Egyiptomban Újévkor, vagyis a Nílus áradásának kezdetekor, macskaszobrokat készítettek, amelyre a jókívánságaikat és szerencsét hozó eseményeket írták fel. Az újévi szertartásokon sólyom-, keselyű- és macskaszobrokat függesztettek a fáraó nyakába.
Neve újévi edényeken szerepel, és az óegyiptomi naptár öt kiegészítő napjával hozzák összefüggésbe, illetve kapcsolatban áll azokkal.

Basztet tiszteletére minden évben május 21-én táncos ünnepségeket tartottak.