magyar_01Minden nép igaz történelme a mondáiban, népmeséiben, regéiben és krónikáiban van megírva. Gyermekkoromban nagyon szeretem a magyar népmeséket, de felnőtt fejjel sokkal többet értek belőlük, mint gyermekként. Akkor szép mesének tűntek, melynek végén a jó elnyeri méltó jutalmát.
Most már látom, nagy tanítások vannak bennük és rengeteg misztikum, szimbólum. Ha megnézzük népmeséinket, azok az igazmondásról, igazságosságról, önzetlenségről, szerénységről tanúskodnak. Többnyire az egyszerű parasztlegény nyeri el a királylány kezét és a fele királyságot. A szólásainkban, közmondásainkban is gyakran utaló szimbolikák vannak. Például a „Józan paraszti ésszel” lehet könnyen megoldani dolgokat.

magyar_02Mindez az ország fejétől indult. Mátyás királyunk igazságos volt. A róla szóló népmesékben megismerhetjük, mikén leckézteti meg vagy jutalmazza az arra érdeleseket. Királyaink égi királyok voltak, igazi beavatottak. Ők tudták a Törvényt és az Igazságot, mely az Ég Törvénye és Igazsága, nem pedig az emberé. Így hát az Ő népük felé, a magyarság felé ezt képviselték, ezt árasztották. A nép tisztaszívű, igazmondó, eszes észjárású, a jót és igazat szolgáló, az Eget a Földel összekötő király uralkodása alatt. Az égig érő fa és paszuly is ezt a magasabb szférákkal való összekötöttséget szimbolizálja.

A népmeséinkben a vándor este bárhová is érkezett meg, mindig befogadták éjszakára, vacsorával és fekhellyel kínálták. A teremtés számai szintén kihallatszanak meséinkből. A három a hét a tizenkettő. A három fiú vagy leánygyermek, háromfejű sárkány, a heted hét országra szóló lakodalom, tizenkét fejű sárkány. A szenthármasság, hét szféra, és az élet ciklusainak szimbólumai. És három a magyar igazság, és hét vezérünk volt, akik visszavezették a népet ide a Kárpát-medencébe, az őshazába.

magyar_03Ne azonosuljunk azzal, amit mostanság mi magunk is mondunk a magyarokról, hogy pesszimisták, inkább örülünk a más kárának, mint saját hasznunknak vagy, hogy nincs összefogás köztünk. Nézzünk vissza, nézzük meg népmeséinket, krónikáinkat, mert azok a hiteles történelmünket és nemzetképünket mutatják. Értsük meg, hogy történelmünk aljas szándékú átírásával egész népünkre súlyos hatást gyakoroltak minden szinten! El lett ferdítve az egymáshoz fűződő testvéri szeretetünk, mely Nagyjaink idejében még megvolt.
Most jött el az idő, hogy felébredjünk végre, és felismerjük egymásban testvéreinket, és újra úgy élhessünk, ahogy arról a népmeséink szólnak. Tisztaszívű, igazmondó, a jót és igazat szolgálóként. Éljünk úgy, mint a mesében. A Sors újra felkarolja ezt a Nemzetet és újra összeköt minket az Éggel.

Isten áldása rajtunk!