…a világról, az emberi tudatról

napi_01A világmindenség 100%-ban rezgés, ebből 95% energia és információ és a maradék 5% az maga a LÉT, amely különböző síkokból áll.

A maradék 5 %-ot mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Bolygók, csillagok, a Földről nézve növények, állatok, emberek, tárgyak.

Tudományos tény, hogy ha a világ összes tengerpartjáról az összes homokszemet összeadnánk és megszámolnánk, nincs annyi, mint ahány nap (!) található az Univerzumban. Gondoljuk csak el, hogy minden napnak van naprendszere, körülötte bolygók keringenek, holdak és ez mind belefér abba az 5 %-ba. Micsoda gigászi dolog ez, miféle szerevező erő az, amely ezt az egészet áthatja és működteti!

napi_04Aki nem foglalkozik ezotériával, vagy hasonló elnevezésű ám egyre népszerűbb témákkal, az is érezheti, hogy amit világszemléletével átlát vajmi kevés és nevezhető valódi tudásnak. Ezért képesnek kell lennünk tudatunkat rugalmasan tartani. Életünk megköveteli, hogy beszűküljünk a napi problémákba, a politika, a gazdaság, a magánélet kérdés- és megoldásköreibe, de ismernünk kell a kapukat, amelyeken át ezekből kiléphetünk.
Fiatalon még könnyű a dolgunk, ám a hippi élet nem ad tartós és pontos ismereteket. Lelkünk mégis vágyik rá, hogy tapasztaljon, fejlődjön, nyisson az újra. Ismert példa erre Láma Ole Nydhal, aki a hippi-korszak végén egy ütött kopott Volkswagen kisbusszal jutott el feleségével Tibetbe, hogy újabb tapasztalatokat szerezzenek a tudat megismerésében. Soha nem titkolta a hippi-korszakban szerzett kábítószeres tapasztalatait.

Tibetben megismert meditáció, a különböző lelki és szellemi gyakorlatok, a magas rangú lámák beavatásai segítették ahhoz, hogy ma már teljes jogú tanítója legyen a Gyémánt Út buddhizmusnak a nyugati emberek világában. Ezt csak arra hoztam fel példának, hogy honnan indult a történet, és a tudat hová tud eljutni. Ha akar egyáltalán valahová eljutni és nyilván mindenki hordoz magában egy bizonyos fejlettséget, lehetőséget a képességek kibontakoztatására. Minden embernek vannak képességei! Ezeket ki lehet fejleszteni illetve felszínre lehet hozni különböző technikákkal. Hálás dolog az, ha idáig eljutunk az életutunkon. Mindenkinek más az útja ezért érdemes keresni azt melyik a sajátunk. A megvilágosodás nem egy elérhetetlen állapot, mindössze annyit jelent, hogy birtokába kerülünk az erre az életünkre magunkkal hozott képességeinknek. Ez még nem a mindentudás állapota. Ma is élő és hiteles megvilágosodott tanító Eckhart Tolle, aki éveket töltött el parkokban, padokon ücsörögve világi dolgait maga mögött hagyva és egyszerűen a belső csendes megfigyelő vezette el a Most-ba, abba az egységes állapotba, amit magához ölelt és eggyé vált vele. Arra tanítja azokat, akik előadásaira elmennek, hogy legbelül már mindenki egységes és megvilágosodott, de erre rá kell ébredjen! Minden más a forma szintjei és játékai. Ezért érdemes néha elvonulni, átgondolni és átérezni dolgainkat és mindemellett az életünkben jól érezni magunkat.

napi_03Ma már olyan világot élünk, ahol sok információ és lehetőség elérhető. Érdemes tájékozódni, elindulni az úton, hogy izgalomba és megnyugvásba hozzuk életünket egyszerre. Csak néhányat említek: tibeti hangtálas meditáció, vezetett meditáció, csendben létezés, izzasztó kunyhó, transzlégzés, zene és tánc, sport, hot jóga, mandalafestés és egyéb kreatív dolgok, melyek mind arra hivatottak, hogy tudatunk kilépjen a megszokottból és új megvilágításba tegye mindennapi érzés és gondolatvilágunkat. Hogy rájöjjünk arra, mi végre ember az ember és hol van a helye a saját életében és hova tovább a Teremtésben.

Bízzunk saját magunkban annyira, hogy merünk segítséget kérni olyan valakitől, akit hitelesnek érzünk. A tanítók köztünk járnak.