EGYETLEN TÖRVÉNY VAN – amely meghatározza az egyetemes rendet és a kozmikus egységet, és az egységes mérce által válik működővé.

egyiptomi_01Egyetlen Törvény van, és azt nem emberek alkották.

Egy olyan mindent átfogó, felölelő és magába visszaforgató Alapigazság, mely a Lét hajnalán a Teremtő akaratából párlódott le, és lett a Lét minden történésének nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen kísérője!

Törvényekre szükség van, hiszen ez teszi működővé a rendszert, ettől tudja az egyik fogaskerék, hogy merre forgassa a másikat, ebből alakul ki, hogy hol van a fent és a lent, merre van az előre és merre a hátra.
De a rendszer egyik nélkülözhetetlen sajátossága, hogy Élhetőnek kell lennie az „alkotó elemek” számára, hiszen azok teszik működővé, azok által válik létezővé! Lefordítva ezt az egyénre, az emberre, vagyis magára az egész Emberiségre, olyan törvényeknek, szabályoknak és útmutatásoknak kell, hogy megfeleljünk, melyek teljes összhangban és abszolút analógiában vannak a Teremtő törvényeivel, hiszen csak és kizárólag azok birtokolják a mindent átható tisztaságot, melyet semmilyen önös érdek soha meg nem érintett.

Sokszor beszélünk arról, hogy valamilyen Földi, vagyis emberek által alkotott, törvény, rendelkezés szabály nem jó (mert értelmetlenül lett megalkotva, vagy már idejét múlta, és ezzel alapjaiban sérti az általános alapnormákat), majd szemet hunyunk felette, és csak annyit jegyzünk meg, hogy „Na mindegy, ez van!”.

egyiptomi_02Pedig NEM, nincs olyan, hogy „Ez van”, csak akkor, ha hagyjuk. Eszünkbe sem jut annak lehetősége, mely mindannyiunk tarsolyában ott lakozik, hogy mi, a „kis porszemek” igenis tudunk változtatni a dolgok menetén, csak mernünk kell. És, ha már változtatunk, akkor történjen ez abba az irányba, ahonnan az egész Univerzum léte elindult, térjünk vissza azokhoz a normákhoz, ami nem is olyan bonyolult, ha megtaláltuk a megfelelő forrásokat. Nézzünk túl a jelenleg ránk nehezedő mesterségesen kreált sötét, nehéz fátyolon, lássuk meg az igazság picinyke lángját, kezdjük el azt táplálni és, mint egy automatizmus (ha teszünk érte – mert igen, tenni kell, és ez sokszor kellemetlen és kényelmetlen), önbeteljesítő módon megtörténik a Változás, a Visszarendeződés!

És, hogy mi hatalmaz fel Minket a változtatás jogára? Az az alapvető tény, hogy 1. értünk van a rendszer, 2. Mi alkotjuk, belőlünk áll, vagyis a Mi érdekeinket kell, hogy szolgálja, a Mi érdekünk pedig a teremtés pirkadatához visszanyúló törvények követésén, betartásán és tiszteletén keresztül tud megvalósulni!

Húzzuk ki magunkat, igenis, legyünk büszkék önön valónkra, és egymással vállvetve kövessük az Isteni Rendet!

Horváth László


EGYETLEN TÖRVÉNY VAN – amely meghatározza az egyetemes rendet és a kozmikus egységet, és az egységes mérce által válik működővé.

egyiptomi_03Egyetlen törvény van az Univerzumban, mely mindenek felett áll: Maat törvénye. Az egyiptomiak ma’at szava azt a kozmikus egyensúlyt és isteni harmóniát személyesíti meg, melyet az idők kezdetén hozott létre a Teremtő.  Ez az az erő, amelynek segítségével mozgásban tartja a Kozmoszt, és mely visszatartja a káoszt attól, hogy eluralkodjon a világon. A fogalmat megtestesítő istennő, Maat az, aki elősegíti, hogy az Univerzumban minden a kiegyensúlyozódásra, minden a harmóniára, minden a rendre törekedjen. Rend, harmónia, kiegyensúlyozottság ebben az esetben nem emberi fogalmak, hanem isteni alapelvek.

Az egyiptomi emberek egész életükben arra törekedtek, hogy a Maat törvénye szerint éljék az életüket. Arra törekedtek, hogy a káoszból Rendet teremtsenek – elsősorban önmagukon belül! Tudták, hogy azért fontos mindenkinek a saját életében ezt elérni, mert az kihat az egész Univerzumra. Hiszen, hogyan is mondta Hermész? „Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd”. Alapvető fontosságú volt tehát minden egyiptomi számára a Maat által megtestesített princípiumok tiszteletben tartása, hogy a világ szabályszerű, rendes folyását és így az életet garantálni lehessen.

egyiptomi_04A Maat tehát az a törvény, mely meghatározza az egyetemes rendet, és a kozmikus egységet. S mi az az egységes mérce, ami által mindez működővé válik?

Amikor valaki meghalt, a Kettős Igazság Csarnokában szívét egy olyan mérlegre helyezték, melynek másik serpenyőjében Maat tolla volt. A mérleg egyensúlyi helyzete bizonyította az elhunyt igaz életét; az elhunyt átjutott a túlvilágra, Ozírisz birodalmába, vagyis megistenült. Ám ha a szívet lehúzta az elkövetett bűnök súlya, akkor Ammit, a lélekfaló, felfalta azt.
A mérlegelésnél ott találjuk Anubiszt is, aki a Karma Ura. Ő az, aki tetteinket (a szívünket, mely az egyiptomiak szerint a lélek helye) a mérlegre teszi, és ő az, aki a mérlegelést elvégzi.

A Teremtő teremtményeként, emberi életünk nemcsak egy nagy lehetőség a lélek számára, hanem egyszersmind egy próbatétel. Leszületésünkkor minden ott van bennünk, előző életeink tapasztalatai, emlékei, történései, csak nem emlékszünk rá. Életünk folyamán minden pillanatban döntéseket hozunk, melyek más és más irányt adnak a dolgok folyásának. Ezekkel a döntéseinkkel és cselekedeteinkkel életünk végén el kell számolnunk. Az ember feladata az, hogy felismerje és megértse, hogy élete során hogy minden ok okozattá változik, és minden okozat végül okká változik. E nélkül a megértés nélkül nem tudjuk beteljesíteni a Teremtő akaratát.

Incze Mónika

<- Egyetemes Egyiptomi alapelvek – III.