egy_01Az, aki fejlődni szeretne, nemcsak a gyakorlatban tud tenni magáért, a megértéshez a filozófiára is szükség van. Mi magunk, az Ébredezők csapatának tagjai is foglalkozunk az egyiptomi papok által ránk hagyományozott tanításokkal, melyekhez párosulnak azután a gyakorlatok, a töltődések. A kettő elválaszthatatlan egymástól.
Ketten a csapatból, Horváth László és jómagam, Incze Mónika, úgy gondoltuk, hogy előveszünk egy igen régi tanítást, és megnézzük, ki hogyan értelmezi azt.

Cikksorozatunkban két különböző nézőpontból közelítjük meg ugyanazon elveket, így látszólag két különböző véleményt, gondolatot olvashattok, de valójában, mindkettő ugyanarról szól. Elképzelhető, hogy Te, Kedves Olvasó, pedig éppen majd egy harmadik szemszögből fogod magadban értelmezni ezeket a tanításokat, de mindannyiunk véleményének szintézise ugyanaz lesz.

Fogadjátok hát szeretettel ezt a kis „eszmefuttatást”!


egy_02Az ősi egyiptomiak képesek voltak a mágia segítségével, különböző technikákkal és életfilozófiával ráhangolódni a transzcendentális síkokra és onnan igazságokat lehozni. Keresők voltak, akik civilizációjukat az atlantiszi kultúra folytatásaként, a félistenek segítségével tudták naggyá tenni; a fejlődésükhöz tőlük kaptak segítséget. Ám nem csak technikai segítséget kaptak, hanem egyfajta szemléletet, egyfajta filozófiai támogatást is, hogy a keresésük ne céltalan legyen, hanem legyenek bizonyos „mankók”, amelyeknek a segítségével jó irányba fordíthatják a fejlődésüket. Képesek voltak olyan törvényeket és olyan filozófiát kialakítani, amellyel képesek voltak bizonyítani a világ valódi működését és megközelíteni Teremtőjüket, az egyetlen Istent.

Ehhez hét alapelvük volt, melyet igen fiatalon elsajátították és ennek mentén igyekeztek élni az életüket. Ezek a következők:

LÉTEZIK EGY EGYETEMES RENDamelyben minden lény, minden ok és minden idő sajátos küldetést tölt be.
LÉTEZIK EGY KOZMIKUS EGYSÉGahol minden egy, és ahogyan fent úgy lent is, és a megmérhető annak a kivetülése, ami nem az.
LÉTEZIK EGY EGYSÉGES MÉRCEamelyben minden más egy ábrázolása a lényeknek és a dolgoknak, az idők pedig pusztán ezen mérték többszöröseinek és hányadosainak a képviselői.
EGYETLEN TÖRVÉNY VANamely meghatározza az egyetemes rendet és a kozmikus egységet, és az egységes mérce által válik működővé.
LÉTEZIK EGY EGYEDÜLI INTELLIGENCIAamely mindent felölel, megért és áthat az egyéni intelligenciák által, amelyek csupán annak kivetülései, ami maga ez az intelligencia.
EGYETLEN ÚT LÉTEZIKami az engedelmesség a Törvény iránt, amely az egyetemes rendet uralja és meghatározza a vele levő részek egységét.
EGYETLEN VALÓSÁG LÉTEZIKamelyet ugyanazon dolog végtelen arculatainak ismétlődései alkotnak, és amely ugyanúgy érthető a különböző korszakokban.


„Létezik a REND, mely hat át mindent az Univerzumban, élőt és élettelent, mely mindennek a megalkotója, működtetője és fenntartója. REND alapján és RENDszerben állnak össze a galaxisok, jönnek létre a Naprendszerek és csillagképek, forognak a bolygók, egymástól lévő távolságuk, méretük és összetételük is egy meghatározott Isteni formula szerint lett megalkotva.
Az emberiség, mint a Földbolygót benépesítő faj, küldetéssel, vagyis okkal, a kauzalitás által meghatározott feladattal rendelkezik, melyet „be kell”, hogy töltsön. Ez a feladat a Teremtő által rászabott fejlődési út bejárása által tud megvalósulni. Ha ezt az utat követjük, akkor végrehajtjuk azt, amiért teremtve lettünk itt a háromdimenziós világban, felhasználva az idő által nyújtott és csakis itt érvényes lehetőségek tárházát.
Mi emberek, alkossunk, teremtsünk és valósítsuk meg az igazi fejlődést, a Hóruszi Utat, melynek bejárása során meg kell találnunk, hogy a valóságban mi az ami „emel” minket, ami előre visz, ami az Egyetemes Rend szabályai által fogantatott. Nehéz az út, hiszen nagyon sok erő azon fáradozik, hogy elveszítsük mi is az Igaz, mi is a Helyes, és a Valódi Érték, és helyette ködös vágyakat, ábrándokat és hiúságunkat kihasználva ködképeket lebegtetnek folyamatosan elénk, és ösztökélnek arra, hogy ezen vágyainkat valósítsuk meg, csak ezeknek éljünk, miközben őket éltetjük minden egyes lépésünkkel. Majd mikor a rendszer már olyannyira kiforrott, hogy ezt észre sem vesszük, akkor jön a következő lépés, mikor önként dugjuk fejünket a rabigába, engedve ezzel a mindennapos, mindórás befolyásolásuknak (reklámok, hirdetések, stb.).

Helyette inkább álljunk fel a „térdelő helyzetünkből”, az így kialakult magasabb nézőpontunkból nézzünk körbe, kezdjünk el tisztán látni, és megtalálni azokat az Igazi Értékeket, melyek megvalósítása valóban célt jelenthet életünknek, amit tényleg viszünk tovább magunkkal inkarnációs körforgásunk során, és aminek tényleg van Értéke!
ÉBREDJÜNK, keressük azokat a forrásokat, ahol a valós tudás rejtezik, és ha megtaláltuk, a szívünk mélyén tudni fogjuk, hogy ”Igen ez az!”, akkor pedig nincs más dolgunk, mint követni a Teremtő iránymutatásait, és ezáltal hagyhatunk maradandó, valóban Tiszta nyomot az Életben, hogy az utánunk következő generációk már egy Igazabb Világban élhessenek!”

Horváth László


LÉTEZIK EGY EGYETEMES RENDamelyben minden lény, minden ok, és minden idő sajátos küldetést tölt be.

egy_03Ez az egyetemes Rend annak az Univerzumnak az alappillére, melyben élünk, és amelynek működése bizonyos törvényeken alapul. Ilyen az adok-kapok törvénye, a karma, avagy az ok-okozat törvénye, a tiszta lehetségesség törvénye, stb.

A nagy egészben minden teremtett dolog betölt egy küldetést. Minden teremtett dolog létezésének oka van, sőt ennek az oknak is oka van. Ezek működése által jut a Teremtő információhoz saját magáról, így éli meg saját magát. Hiszen megnyilvánulásának eredeti szándéka az, hogy megtapasztalhassa önmagát. Amíg önmagában EGY-ként létezett, feszültségmentes állapotban volt. Mivel nem nyilvánult meg, így nem volt képe, fogalma önmagáról.

Ahhoz, hogy a Teremtő megtapasztalhassa önnön valóját, meg kellett nyilvánulnia, vagyis ki kellett lépnie a meg nem nyilvánult állapotból a megnyilvánult létbe. Ez a folyamat maga a teremtés, melynek során létrejött a tér és az idő. Az általunk ismert fizikai világ, s benne a Teremtő minden teremtménye pedig e két kritérium alapján létezik, és működik.

A Teremtő küldetése, hogy REND-et teremtsen a KÁOSZ-ban. Mindezt pedig teremtményei által érheti el, akik, és amelyek az ő küldetése érdekében léteznek és „működnek”. Így tölt be tehát minden lény, minden ok és idő egy sajátos küldetést ebben a rend (szer)ben.
Az ember is ezzel a célra született le. Létezésünk egyetlen oka az, hogy beteljesítsük az EGY akaratát, hogy rajtunk keresztül megvalósulhassanak az égi ideák.

Sőt! Mi magunk is tudunk teremteni, ám ehhez befogadóvá kell válnunk, alázattal el kell fogadnunk azt, hogy az ég irányít.

„A Teremtő mérhetetlen erejének odaadó követésében és befogadásában rejlik a pozitív valóság.”

Incze Mónika