ember_01Korábbi írásaimban használtam az emberségesnek lenni, embertelen illetve az embernek maradni minden körülmények közt kifejezéseket. Ilyenkor mindig valami nagyon jóra, szeretettelire gondoltam, de most úgy éreztem elmeditálok azon mit is jelent embernek lenni.
Hiszem, hogy az ember Isten képmására teremtetett. Hiszem, hogy tisztaszívű Isteni lénnyé emelkedhet, melyet Hórusz képvisel. Az én emberképem ennek tükrében áll.

Duális világunkat szemlélve szeretném megértetni a kedves olvasóval, amit én érzek, ha arra gondolok EMBER.
Nézzük meg, mit értünk érzünk, ha azt mondjuk valakire embertelen. Másként úgy fogalmazzuk szívtelen. Durva, erőszakos, kizsákmányoló, elnyomó, aljas szándékú, gonosz, önző csak ez a néhány jelző álljon most itt. Ezek ellentétpárjai jelzik a dualitás értelmében mindazt, ami emberi! Szeretettel teli, finom, kedves, segítőkész, felemelő, jó szándékú, önzetlen, empatikus, irgalmas.

ember_02Az, hogy valaki emberi testben él egy felemelő lehetőség, hogy valóban EMBERré válhasson. Az ösztöneinknek való élés (evés, ivás, alvás, szex, TV nézés) nem tesz minket emberré. Embernek lenni egy minőség, lelki és szellemi minőség. Egy beavatási ú,t mely az önismeret és felemelkedés útja. Ezen az úton csiszolódunk, és levetjük az önző énünk szokásait és megértjük, hogy mindannyian Isten tökéletes teremtményei vagyunk. Amint ráérzünk erre, elfogadóbbá válunk embertársaink felé, megértjük ők is az útjukat járják, hogy a Hóruszi úton igaz EMBERré váljanak.

ember_03Hétmilliárd embernek hétmilliárd útja van, de mind egy helyre vezet EMBERré válni, Istenre találni. Egyik út sem rosszabb és egyik sem könnyebb. Az igazi tökéletesség a tökéletlenségből kell, hogy megszülessen, a romolhatatlannak a romlandóból kell kinőnie. Ezért bárhol is tart valaki az útján, lehet ő aljas szándékú, tökéletlen, romlott, magában hordozza a magot a tökéletesedés lehetőségét. Bármelyik pillanatban megtörténhet, oly hatás éri melynek következtében a mag megpattan benne és sarjadni kezd.

EMBERnek lenni a tiszta szeretet, mit minden létező iránt érzünk. Hisz Isten képmására teremtettünk, és Ő a tiszta szeretet. Az egyetlen min nem duális. Önmagában tökéletes. Az emberben játszódik le kicsiben a teremtés. Öntudatra ébredünk, figyeljük magunkat, a minket ért hatások alapján tapasztalunk, ismerjük meg Önmagunkat, és ezáltal fejlődünk, tökéletesedünk, míg elérjük a Hóruszi minőséget.

Embernek lenni Isteni…