ünnep_01A mai rohanó világunkban nagyon kevés tényleg fontos dologra fordítunk megfelelő mennyiségű időt, így sajnos az ünnepekre is igaz ez. Természetesen ahány ember annyi prioritási sorrend létezik, mely meghatározza azt, hogy életünkben mi számít fontosnak és mi nem. Időről időre érdemes felülvizsgálnunk, hogy az általunk felállított hierarchia ténylegesen azt az értékrendet képviseli, amit mi megélni, követni vagy akár gyermekeinknek továbbadni kívánunk.

Amennyiben arra a következtetésre jutunk, hogy továbbra is jó a „sorrend”, akkor nincs más hátra, minthogy megéljük azt, vagyis kezdjük el megint felszínre hozni azokat az értékeket, amiket a mára már sajnos rég elfelejtett ősi kultúrák kivétel nélkül mind tiszteltek és gyakoroltak, hiszen tudták, hogy a szürke hétköznapok monotóniája pont az ünnepekkel törhető meg, ami majd újabb lendületet ad az életünk különböző területein.

ünnep_02Tehát ünnepelni nem csak azért érdemes, mert megemlékezünk valakiről, akit szeretünk, vagy, mert újra éljük a régebben megtörtént eseményeket, melyek jó érzéssel töltenek el, hanem azért is, mert ezzel kihangsúlyozzuk bizonyos dolgok, tettek vagy akár személyek fontosságát.

Régen Egyiptomban az ünnepségek voltak azok az események, ahol a köznép is egy kicsit ellazulhatott, kiléphetett a már jól megszokott munkanapok folyamából, és valami teljesen mást csinálhatott, mint a szokásos hétköznapokon. De van ennél egy sokkal fontosabb tényező is, mégpedig az, hogy ezen alkalmakkor volt lehetősége mindenkinek leróni tiszteletét azon Segítők irányába, akik építették fel egész Egyiptomot. Szinte minden falvéset és leírás arról tanúskodik, hogy földönkívüli entitások, Félistenek segítségével jött létre ez a társadalom, a maga kultúrájával, mindent átfogó és igazságos közigazgatásával, és a vele együtt megszülető, a mai napig utánozhatatlan építményeivel. Bátran kijelentetjük, hogy az akkori rendszer még most is példaképe lehet bármelyik „modernnek” mondott társadalmi rendszernek.

Igen, a szó önmagában is tartalmazza a „megoldást”, vagyis, hogy REND-SZER, ami nem más, mint a Rend Szeretete. Egy olyan stabil, mindent átfogó alap, fundamentum, mely Egyiptomban több ezer éven át kiállta az idő próbáját, és igazolta, hogy a megfelelő struktúra kiépítése, és az azt „üzemeltető”, szigorúan szabályozott, leírt és betartott formulák azok, melyek biztonságot nyújtanak az emberiség életének minden területén, egyben szolgálják a fejlődést, azt a princípiumot, melyre építették fel egész Egyiptom működését.

égHa az ünnepeket már ezzel a szemmel nézzük, vagyis, hogy a mögöttes tartalma az, hogy az emberiség újra és újra emlékeztesse magát azokra az alapigazságokra melyek az Univerzum ősi törvényeiből származtatottak, akkor megértjük, hogy van egy jóval magasztosabb értelem, ideológia az ünnepek mögött. Tudván ezt már nem is csodálkozunk el azon, hogy miért is volt az ókori Egyiptomban szinte minden héten ünnep, tudtára adva ezzel az egész Világnak, hogy „Igen, Mi tiszteljük, betartjuk és követjük az Élet alaptörvényeit, együtt működünk és hűek vagyunk az univerzum létét megalkotó szabályokhoz, melyek hatnak át mindent a Világegyetemben!”.

Ünnepeljünk, emlékezzünk és folyamatosan tartsuk nyilván azokat a fontos alapelveket, melyek határozzák meg az Életről alkotott képünket, azt, hogy mit tartunk fontosnak, igaznak, mik a valódi értékek, és, hogy a jelen utunk hová vezet! Legyünk a saját sorsunk formálói, tudatos alkotói!