pálos_01Kedves Olvasó!

Az alábbi sorokat olvasva egy tisztább képet kaphatsz arról, hogy kik is voltak a pálosok, és milyen szerepük volt népünk életében.

A Pálos Rend egy beavatási rend, az egyetlen ősi magyar alapítású szerzetesrend, akiket hivatalosan is elfogadott Róma. Ezt az akkori király érte el a Vatikánnál, mivel nagyon fontos volt a magyarság számára és a királynak magának is a Pálosok működése.

A pálos rend valódi szerzetesi köteléktől független volt, ők nagyon sok mindenben nem hasonlítottak sem a nagy Egyházra, sem pedig a többi ugyanilyen, remeteségben élő rendre.

A Pálos rend kialakulás Boldog Özséb nevéhez kötődik.

pálos_02Ő volt az, aki elvonult egy időre egy barlangba 6 társával együtt és egy látomást élt meg, ezt értelmezhetjük úgy is, hogy akkor kapott engedélyt arra, hogy kicsit látványosabban is megnyilvánuljon és belenyúljon a magyarság sorsába. Mivel a királyokat is beavatták a Tudásba, innentől számítva egy darabig a mindenkori Király védelme alatt állott a Pálos Rend.

Özséb volt az első, akinek a hatására templomot építettek. Látomását követően 1205 körül, miután Özséb összegyűjtötte a remetéket, felépítette a fő kolostort a Szent Kereszt tiszteletére. Talán valahol Pilisszántó közelében állhatott ez a kolostor, amit a mai napig nem sikerült megtalálni, viszont ebben a térségben folyamatosan kerülnek elő napjainkban is érdekes dolgok: véset kövek sumér szimbólumokkal, titkos alagút rendszerek, a Szent Kő vagy más nevén Keresztes Kő.

pálos_03A pilisben található remetéket összefogó rendnek a gyökerei visszavezethetők Thébába, ahol 60 évig remetéskedett a Pálos Rend védőszentjeként ismert Remete Szent Pál. (innentől kezdve már nem lesz kérdéses, hogy Egyiptommal van-e kapcsolata a magyaroknak). Ő hozzájutott az egyiptomi misztériumiskoláknak, illetve a szempapoknak a tudásához, és az egyik tanítványán és remetetársán keresztül eljuttatta a tudást Magyarországra.

pálos_04A Pálosokat nem is tekinthetnénk remetének, mert valójában érintkeztek az emberekkel: gyógyítottak járványok, betegségek idején, szüléseknél segédkeztek, tanították az embereket. Az emberek bizonyos időszakokban elmehettek hozzájuk, ezek általában napfordulóknál, napéjegyenlőségeknél voltak, és olyankor különös szertartásokban részesítették őket. Nyilván beszéltek is az emberekkel, sőt kereskedtek is, merthogy állatokat tartottak, azokból készítettek különböző termékeket (sajtot, túrót, vajat stb.) ezeket árulták, illetve elcserélték más élelmiszerekre és egyéb dolgokra; kosarakat készítettek, fa szobrokat faragtak. Ők tulajdonképpen a közösség részét képeztek, róluk lehetett tudni. Mégis miért mondták őket remete rendnek? Mert lakni viszont távol laktak az emberektől, nagyon sok esetben az emberek azt sem tudták, hogy hol laknak a Pálosok. Az emberek csak azt látták, hogy elindult az erdőbe egy pálos, majd egyszer csak nyoma veszett. Ők olyan utakat ismertek, olyan földalatti átjárókat, olyan csapásokat, amelyeket még az ott élő emberek sem; egyszerűen nem tudták, hogy hol közlekednek a Pálosok (ahogy a mesében említik, olyan utakon jártak, ahol még a madár sem jár). Barlangokban éltek, illetve barlangok közelébe építették fel a kolostoraikat.

pálos_07Ezek a barlangok a Föld neuralgikus pontjain helyezkedtek el, vagyis olyan helyeken ahol bizonyos energetikai csomópontok keresztezték egymást, ahol a Földnek az idegrendszere, vagy annak az „érző” központjai vannak (a táltosok ezeket energia kapuknak nevezték). Ezeken a helyeken őrizték a titkos tudást, illetve végezték a beavatásokat.

A pálosoknak csak olyan templomuk volt (ami Magyarországon ismert és látogatható rom), amelynek a közvetlen közelében van egy barlang, ezek főleg a Pilis területén található szakrális helyek. Egyébként nagyon érdekes, de az ősi tudást megöröklő népek mindegyikére igaz volt az, hogy barlangokba ment. Például Egyiptomban is hatalmas piramisokat építettek, nagyon-nagy méretekkel, magasságokkal és terekkel, de a legféltettebben őrzött kamra (ahol a titkok-titka megtalálható) az a Piramis alatt van, 108 méter mélyen egy sziklába vájt barlang (a Lelkek kútja).

pálos_06A gízai fennsík alatt egy hatalmas nagy tér van, amely szintén ilyen barlangrendszerekből áll. De például Dél-, és Közép Amerikában is hatalmas barlangrendszerek vannak a piramisok és a templomok közelében.

A Pálosok elődei a táltosok és a sámánok voltak. Amikor (a kereszténység nevében) elkezdték üldözni a táltosokat és a sámánokat, abban az időben már létezett a Pálos Rend, akkoriban őket még Hollósoknak hívták. Nevezték őket Ős Tudóknak, nevezték őket Őrzőknek, Ős Szerzeteseknek, később meg nevezték őket Pálosoknak. Ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafenn az Égben az angyalok szférájában láttak.

pálos_05Ténykedésük már a honfoglalás időszakába is visszanyúlik, amikor a honfoglalók beérkeznek a Kárpát Medencébe és birtokba veszik azt a területet, amit Anonymus Attila Király városának nevez – itt a Pilisről van szó -, akkor ezek az ős szerzetesek (a krónikában is így maradtak meg) a régóta nem működtetett barlang szentélyeket újra felkeresték és a titkaikat felkutatták. Egy elhagyatott és elfeledett bölcsesség nyomában indultak el és ez a Pálosok küldetésének legfontosabb vonulata, ez az a vonulat, amely a legmélyebb értelme az ő küldetésüknek: a tudásnak a fenntartása, megmentése, birtoklása, hordozása, hogy egyszer egyesüljön újra ez a tudás, amikor eljön az emberiség életében az az időszak, hogy újra olyan fejlett lehet, mint annak idején az Atlantiszi nép volt. Ez egy olyan mélység, ami nincsen a szó-szoros értelmében időhöz kötve; olyan hagyomány, amely az örökkévalósághoz kötődik, vagy ahogyan a régi atyák mondták: ők az örökkévaló tudás útjain jártak.

pálos_08S hogy mennyire voltak hatékonyak a Pálosok, arról nagyon sok dolog tanúskodik, rengeteg csoda fűződik a nevükhöz. A Pálosokat arról lehet felismerni a középkorban, hogy haláluk esetén nem hagytak maguk után olyan holttestet, amit az enyészet ki tudott volna kezdeni, mert a barlangok mélyén valódi beavatás történt. A Pálos valóban megismerte a halált, szembe nézett a halállal, felrepült a lelke az égbe, és az égi erőkkel felvértezve jött vissza a Földre, az égi testet visszahozza a földi testébe és ezért a holtteste romlatlan marad. És itt is párhuzamot lehet vonni az egyiptomiakkal, akiknél a fontosabb beavatottaknak, fáraóknak, főpapoknak, befolyásos egyiptomi vezetőknek a testét mumifikálták (nem lett az enyészeté), és a testeket szintén barlangokba vitték. A fáraók sírjai a Királyok Völgyében vannak, sziklába vájt barlangokban, tehát emberkéz által kialakított barlangokba tartják ezeket a testeket ugyanúgy, mint a pálosoknál. Az ősi tudás birtokában ők ezeket a testeket megőrizték, ugyanabból a célból, mint az egyiptomiak is: hittek a reinkarnációban, tudták, hogy van újraszületés, van körforgás, és a halál után az ember lelke átmegy egy másik síkra ahonnan visszahívható, ha a testet sikerül épségben megőrizni.

pálos_09Ha valaki felvételt akart nyerni a pálosokhoz, mielőtt elkezdhetett tanulni, 1 évre be kellett költöznie egy barlangba. Ezeknek a barlangoknak mindegyikébe egy közös dolog volt: egy hatalmas nagy kő szarkofág (ahogy ez a Piramisban is megvolt) ami egy kádszerű képződmény volt, amit nem temetkezéshez, hanem beavatásokhoz használtak (ott fókuszálódtak az energiák, ott volt a csomópont).

Nagyon komoly beavatási szertartásaik voltak, használták a csillagoknak és a földnek az erejét, ismerték a természeti erőket, tudták, hogy azokat hogyan kell kiaknázni, tudták, hogy milyen energiákból kell töltekezni, ahhoz hogy a testük (mai szóval élve) szuper állapotba kerüljön, hogy ők képesek legyenek kilépni a testükből és tudati utazásokat tenni az asztrál térben, és onnan olyan információkat lehozni, amivel fejleszthetik magukat illetve hatással lehetnek a magyarság sorsára.

pálos_10Tehát ők a csillagok energiáját használták a szertartásokhoz, a gyógyításhoz, illetve saját maguk fejlesztéséhez. Minél magasabbá vált a rezgésszámuk a sok energia hatására, annál érzékenyebbé váltak, annál jobban fejlődtek a képességeik és annál közelebb kerültek, ahhoz az állapothoz, amely állapotot elérve képesek voltak elhagyni a testüket és asztrális utazásokat tenni. Ez történt Egyiptomban is, a thébaiak tudását megörökölve, a Pálosok ezt folytatták is Magyarországon, csak itt nem épített hegyek (Piramisok) segítségével, hanem a természeti adottságoknál fogva, a hegyeink, dombjaink barlangrendszereit használták a töltődésre.

pálos_11A rend szimbólumában szerepel két oroszlán, mivel a pálosok dolga addig őrizni a tudást, amíg az összes többi ősivel nem lehet egyesíteni, ennek időpontja pedig az oroszlán csillagképbe való belépés lesz. Azért van két oroszlán, mert az egyik a múlt, a másik meg a jövő, tehát a pálosok küldetése az egyik oroszlán csillagképben tartózkodástól a másik oroszlán csillagképbe érkezésig tart. Van a címerben egy holló is, ami Mátyás Királyhoz köthető, azért mert ő is beavatott pálos volt. A Hunyadi vár is tele van pálos szimbólumokkal. A holló azért is fontos madár, mert magához veszi a tudást és elrejti.

pálos_12A pálosok magukra vállalták a magyarságnak a sorsát (a karmánkat) és együtt éltek, együtt lélegeztek a magyarsággal, ők olyan tudást birtokoltak, olyan képességeik voltak, amelyeknek a segítségével képesek voltak befolyásolni a sorsunkat, illetve a magyarság életének az alakulását.

Nem véletlenül terjedt el a mondás:

„VAN PÁLOS REND, VAN MAGYARORSZÁG!”

Forrás: Horváth Zoltán tanítása