holló_11A madarak a mitológiákban általában az égi eredetre utalnak, ők az összekötők az isteni és az emberi szféra között.
A holló lélekvivő madár, amely a két világ – az élők és a holtak világa – között képes haladni, érintve ezek határait. A holló sok nép körében baljóslatúnak számított, az ördöggel és általában a szerencsétlenségekkel kapcsolták össze. (A moldvai csángók néha az ördögöt is „hollu”-nak nevezik. A holló szóban a halál, a hulla szavak jól érzékelhetően benne rejlenek.) A történetekben a boszorkányok segítőiként, familiárisaként van jelen. Lélekvivő madár, aki a világok között közvetít.

A Brit szigeteken a hollók szimbolikus jelentőséggel bírtak mind a kelták, mind az írek számára. A walesi mitológiában a hollókat Brannal, egy istennel azonosították, kinek nevét is „Holló”-ként fordították. A Mabinogion szerint, hogy a Brit szigeteket fenyegető inváziót elkerüljék, Bran fejét – mint bűvös ereklyét – elásták a londoni Fehér Hegyen. Az ír mitológiában Morrigan, a hollóalakú istennő a háború és a pusztítás istennője.

hollo_02A holló a kelták mitológiájában Callatin boszorkánylányainak állataként szerepel. Callatin az ír mitológiában, a fomoiri nép druida papjaként keserítette a Tuatha nép életét. Tizenhét évig tanulta a mágia mesterségét és hetvenhét fiúgyermeke mellett, akik szintén ezt a mesterséget űzték, volt három félszemű leánya is. Mikor a népes família Cú Chulainn (másik nevén Cullan kutyája) ellen harcolt, elveszítették a csatában bal karjukat és jobb lábukat, de mérgezett lándzsájukkal így is komoly ellenfélnek számítottak. Végül Fergus szúrta le a boszorkánymestert, hogy megmentse barátját, Cullan kutyáját.
Miután a varázslók csatában nem tudták legyőzni az ulsteri hőst, csellel próbálkoztak. A három boszorkány megfőzött egy kutyát az út mellett, amerre Cú Chulainn elhaladt. Mikor a férfi odaért melléjük, az asszonyok megkínálták a hússal, és “Cullan kutyája” elfogadta, mert kötötte egy geise, mely szerint nem mehetett el olyan tűzhely mellett, melyen főtt valami, anélkül, hogy meg ne kóstolta volna az ételt. Egy másik geis azonban arra figyelmeztette, ne egyen a névrokonából, amit az első szabály által megszegni kényszerült. Amint Cú Chulainn elvette az asszonyoktól a húsdarabot, rögtön érzéketlenné vált a karja és a válla, így hűséges segítőjének, Laeg-nek kellett tovább vezetnie a harcikocsit, hogy megmentse urát a biztos haláltól. Egy másik változat szerint a három némber holló képében csalta Muirthemné mezejére a hőst, hogy ott elveszejtsék.

holló_05A holló nem minden mitológiában vészjósló madár. A görög mitológiában ez a lény Apollón isten küldötte. A nyugati parton élő észak-amerikai bennszülöttek istenként tisztelték, a Tlingit és Haida hagyományok szerint a Holló egyszerre Szélhámos és Teremtő isten. A korják nép úgy tartja, a Nagy Holló rendezte el a világot, és ők tőle származnak. Az észak-ázsiai mítoszok szerint ez az állat vág csőrével lyukat az ég sátrán, hogy beáradhasson a nap fénye. Ő lopja el az égitesteket az emberek számára, és ő tanítja őket a párosodásra is.

Kínában a Nap legkedveltebb jelképe a háromlábú holló. A három láb a kelő, a delelő, és a lenyugvó napot szimbolizálja. Egy legenda szerint, egyszer tíz holló elviselhetetlen hőséget terjesztett mindaddig, amíg egy íjász kilencet le nem lőtt közülük. Vörös Holló jelképezi a Csou-dinasztia királyait, akik napkirálynak tartották magukat.
A vízözön után a holló volt az első állat, akit Noé kiküldött, nézze meg, van e már kikötésre alkalmas szárazföld.
A hollómadár „égi” állat, és mint ilyen a felső régiókhoz tartozik. Onnan hoz üzenetet és oda is tér vissza. (Mint hírvivő madár – a csőrében egy levelet tartva a Magyar Posta jelképe is volt.)

hollo_04Két holló, Hugin és Munin (Gondolat és Emlékezet) segíti a germán főistent, Odint is. Minden nap hajnalban útra kelnek, hogy körberepülve a földet híreket gyűjtsenek Odinnak, estére visszaérvén rátelepszenek a vállára, és a fülébe suttogják, amit megtudtak. Hugin a „gondolkodó”, Munin pedig az „emlékező”. E hollóknak köszönhetően nevezték később Odint holló-istennek is. A főistennek volt két farkasa is Geri és Frekei (Falánk, és Mohó). A Farkas és a holló a halállal és a háborúval kapcsolatos szimbólumok, ők azok az állatok, akik a harc után megtisztítják a csatateret a holtaktól. Mikor közeleg a világvége, Odin ereje egyre gyengül, s a két madár örökre elvész valahol.

Idézet az Edda (Óészaki mitológiai és hősi énekek), Grímnir-énekből:
„Elme és Emlékezet
nap, mint nap felderíti
a földi tájakat;
aggódom, nem tér majd
vissza egyszer az Elme,
bár Emlékezetért
szívem még szorongóbb.”

hollo_05A holló táplálta Illés prófétát, Remete Szent Pált, Remete Szent Antalt is. Nem véletlen az sem, hogy Szent Benedeknek is a holló visz táplálékot. Ezt örökíti meg a pálos kolostor záróköve, ahol a holló ételt visz Remete Szent Pálnak.

És az sem véletlen, hogy Szent Benedek napját március 21-én ünneplik, amikor a Fény győzedelmeskedik a sötétség felett, ez a kozmikus ősvallás nap-éjegyenlőség ünnepe.
Remete Szent Pál legendája szerint a keresztényüldözés elől a pusztába menekült Pál mindennapi tápláléka egy fél cipó volt, amit Isten rendelésére egy holló hozott el neki. A holló így vált a pálosok egyik jelvényévé.

hollo1A Pilis belsejéből indult a Pálos Rend, amelynek vezérlő kalauza, irányítója és szent madara a holló, mely madár Hunyadi Mátyás címerében és nevében ugyancsak megmutatkozik. Hollós (Corvin) Mátyás királynak a hollója igazságkereső és igazságfenntartó, csőrében az örökkévalóság és az igazság gyűrűjével.

hollo_07Mátyás híres Fekete Serege, a hollónak fekete ruháját viselte magán, mellén a hollós címerrel. Itt a holló szimbólum nem mást jelent, mint az élet és a halál ura.

Születés és halál, misztikum és varázslat madara. Alakváltozás és teremtés fűződik hozzá, valamint a spirituális erő szimbóluma.

Akinek az életében megjelenik a holló, az illető varázslatra számíthat: sőt, az életében valahol már működik a varázserő. A holló tehát arról ad hírt, hogy az illető saját élete varázslójává vagy boszorkányává válhat.

hollo_08Azt mutatja meg: hogyan kell belépni a sötétbe és kihozni onnan a világosságot – a bensőnkbe tett utazásokkal egyre több fényt felszínre hozni – ez nem más, mint a teremtés. Arra is figyelmeztet, hogy aki a sötétséget el akarja kerülni, az a fényt sem látja meg. A mondottak mellett még a változások, megfordulás, visszafordulás szimbólumaként is kapcsolódik szorosan a karmához (sorskerékhez). Ezt az is jól érzékelteti, hogy a Szaturnusz, a karma bolygó által uralt jegynek, a Baknak, s persze magának a Szaturnusznak is állata. Átfogó látásmódra tanít, arra, hogyan viszonyuljunk a keletkezés és elmúlás nagy kérdéseihez. Rámutat a feloldatlan árnyoldalra, amiben ha rendet rakunk, azzal aktiváljuk gyógyító erőnket. Segít magunkra találni.

holló_10A dolgok mögé lát és információit sem teljesen evilági forrásokból szerzi.

Milyen kérdéseket sugall a holló, amikor valamilyen formában megjelenik az életünkben? Túl sokat foglalkozunk-e azzal, hogy a világnak mi a véleménye rólunk? Saját utunkat követjük-e, vagy más mintáknak akarunk megfelelni? A kozmikus törvényeket képesek vagyunk-e felismerni és magunkévá tenni? Mit akarunk elkerülni az életünkben? Félünk-e az árnyéktól (saját mélységeinktől, a haláltól)? Hajlandók vagyunk-e kísérletezni? Képesek vagyunk-e a rugalmas változásra? El tudjuk-e jó szívvel engedni elképzeléseinket és új útra lépni? Milyen a viszonyunk a spirituális világgal?

Amulettként is hordható

hollo_09Kelta Holló

Hazugság, ravaszság ellen.
Az állat és az állatszellem, szent volt minden kelta szemében. A kelta mitológiában a madarak a levegő könnyedségét szimbolizálják. A holló lélekvivő madár, aki a világok között közvetít. Összekötő az isteni és az emberi szféra között. Mágikus csomóval ábrázolva a levegő elem negatív tulajdonságainak elhárítására szolgáló minta. Ez az amulett segítséget nyújt a jövendőmondásokban és a művészetekben. Viselőjét megvédi a hazugság, a ravaszság és a rossz hírek ellen. Az igazságkeresés szimbóluma.

Forrás: Titkos tudás tárháza
Karma asztrológia – szimbólumok
Állatmitológia – mitikus állatok