kutya_01A kutya az alvilági istenek és a halottak kísérője a kelta mitológiában. A walesi Arawn-nak, a talpig szürke istennek – Annwn, vagyis a túlvilág urának – kísérői, a pokol kutyáihoz hasonlatos teremtmények terelték át a túlvilágra a lelkeket és ők őrizték a másik világ kapuit. A kutyák a boszorkányok állataként, mint familiáris is sokszor előfordultak, és a vadászok kísérőiként is szerepeltek. Jó példa erre a walesi mitológia Vadásza, Gwyn ap Nudd. A kutyát intelligenciája és az ember életében játszott fontos szerepe minden mitológia elengedhetetlen állatává tette. Szinte mindenhol a halállal, a lélek vezetésével állt kapcsolatban. Ő volt a hírnök a különböző világok között.

A kutya az ír hős, Cú Chulainn (Cullan kutyája) – eredeti nevén Setanta – mellékneve is. A fiú új nevét akkor szerezte, mikor véletlenül megölte Cullan kovács kutyáját. Azért, hogy a férfit kiengesztelje, vállalkozott arra, hogy addig szolgálja az eb helyett, amíg az fel nem nevel, és be nem tanít egy másik házőrzőt. A történetekben időnként csodálatos képességű kutyák is felbukkannak, mint Fionn mac Cumhaill állatai, Bran és Sgeolainn, akik át tudtak változni emberré.

kutya_03A fekete kutyák, ezek a természetfeletti hatalmas termetű, vörösen izzó szemű kísértetek a Brit szigeteken szinte bárhol megjelenhetnek. Állítólag sokan látták már ezt az “állatot”, általában éjszaka, amint a kihalt utcákon rohan, vagy éppen egy kerítés vagy egy híd mellet várakozik. Tájegységenként sokféleképpen nevezik. A Striker, a Black Shuck, a Boggart, a Padfoot, a Cu Sith és a skót hebridákon ismert, érdekes módon fehér szőrű, Lamper néven emlegetett kutya a találkozások alkalmával mind-mind hasonló reakciókat mutat. Általában nem támadnak addig, míg békén hagyják őket, ha mégis, akkor égési sérüléseket és megmagyarázhatatlan betegségeket okoznak. Az okkultisták a föld erővonalainak, más néven a Ley-vonalak őrzőinek tartják őket.

kutya_04Egyiptomban a kutya és a sakál az újjászületést is jelképezte. A Sakálfejű Anubis az alvilág és a holtak oltalmazója, később a holttestek bebalzsamozóinak istene is. Ozirisz kultuszának elterjedése előtt Anubis vezette a halottakat az alvilágba. Az ábrázolásokon fekvő sakál vagy vadkutya, illetve sakál- vagy kutyafejű ember alakjában jelenítették meg.

A magyar néphit föld alatt élő (alvilági) kutyája a purkulics, mely állandóan megeszi a holdat. A manysiknál és az iszlám kultúrában úgy tartják, alvilági kutyák rágják le a halottak húsát.
A kutya az első háziasított állat. Gyakori totem- és kabalafigura. A természeti népek tűzhozó szerepet tulajdonítottak neki. Az alvilág határának őrzője; lélekkísérőként is megjelenik.

A kutya egy ősi magyar legenda szerint az ember legrégibb társai: „Miután a föld így szépen elkészült volt, Úr-Isten fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a Napból. Ebből formálta az első embert és az első asszonyt. S mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a napdarabkákból, ebből a törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két hűséges szolgáját: a lovat és a kutyát.” És ez azóta is igaz, hogy a kutya hűségesen segíti az embert, akár úgy hogy ott van velünk és felvidít, ha szomorúak vagyunk vagy segíti a munkánkat pl. vakvezető kutya, kereső kutya, vadászkutya. Erről bővebben olvashatsz a Gyógyító állatok című cikkünkben.

Ha megfigyeled kutyád viselkedésének változásait, kiolvashatod belőle az aktuális üzeneteket a magad számára, feltehetsz kérdéseket, amelyekre őszinte választ kapsz kutyádon keresztül. Te ragaszkodó vagy? És mások körülötted? Érzel-e feltétel nélküli szeretetet és kimutatod-e? Kapsz ilyent? Jobban kellene védened saját territóriumodat? Többet kellene játszanod? Hű vagy önmagadhoz? Támaszra van szükséged? És másnak a környezetedben?

Éjszakai állatként kapcsolatba hozható a holddal és a termékenységgel is. A görög alvilági istennő, Hekaté állata, a tűzokádó három fejű Cerberus, az alvilág kapujának őre, hasonló hozzá a germán mitológiában szereplő Garm.

kutya_05A kutya a hűség és az éberség szimbóluma; Kínában ez az engedelmesség, odaadás jelentéseivel egészül ki. Az antikvitásban többféle értelemben szerepel. Odüsszeusz Argosz nevű kutyája a hűség jelképe. Hadész kutyája révén kapcsolódhat az alvilági hatalmakhoz. Hermész és Aszklépiosz kísérőjeként a védelmező, oltalmazó jelentés a hangsúlyos.
Artemisz és Diana a Hold és a vadászat szűz istennőjének a vadászebei a hűséget és a vadászebek erejét testesítik meg. A perzsa vallásban Ahura Mazda állata, a rossz szellemek elűzője.  A zsidó kultúrában a tisztátalanság, az erkölcstelenség kifejezője. Az Ószövetségben csak Tóbiás és Lázár történetében szerepel pozitív értelemben a hűséges kutya. A kereszténységben a sebet nyalogató kutya a prédikátor jelképe, aki nyelvével, a szó erejével tisztítja meg a bűnösök lelkét.
A világi erények közül a házastársi hűség szimbóluma; ezt fejezik ki a középkori királynősírok kutya-ábrázolásai. Negatív értelemben az Invidia, az Irigység hátas állata. A magyaroknál a szólásban is megjelenik: irigy, mint a kutya.

kutya_06A középkori lovagi kultúrában a sólyomhoz hasonlóan a nemesség, a körültekintés jelképe, gyakran jelenítették meg a főnemesség életét ábrázoló miniatúrákon, címereken és festményeken. Ókori alvilági jelentése a középkori Európában is megjelenik. A fekete bakhoz és macskához hasonlóan a fekete kutya az ördögi hatalom, a boszorkányság jelképe, pl. Goethe Faustjában ez Mefisztó első megjelenési formája.
A magyar költészetben is számos jelképes jelentésben szerepel. A farkas és a kutya c. Phaedrus-mese nyomán született Petőfi-versben, a Kutyák dalában a hitvány szolgalelkűség szimbóluma, a farkas jelképezte büszke, nélkülözések árán is vállalt szabadságszeretet ellentéte (Farkasok dala). József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versében a ragaszkodás, az érzelmi kötődés megtestesítője: „hisz mint a kutya hinnél / abban, ki bízna benned.”
Az alkímiában a kutya és a farkas a higany kettős természetét fejezi ki.

Amulettként is hordható

kutya_06Cuchulainn kutyái – Kelta amulett

Állhatatosság, céltudatosság
Cuchullain hatalmas ír hős volt, a szent sziget gyámolítója, akinek az emberek és a föld védelme volt a feladata. Cuchullain totemállatai a vadászkutyák voltak, s ez a jelkép állhatatosságot és céltudatosságot jelentett.

kutya_07Anubisz – sakálfejű egyiptomi isten

Anubisz a holtak birodalmának főistene, az egyik legnépszerűbb istenség. Ő őrzi a túlvilág kapuját, fogadja az elhunytakat, s a lelküket elkíséri a földalatti világban. A túlvilág egyik bírája az örök utak megnyitója. Segít egy új élet kezdetén, viselőjének segítő kezet nyújt egy új úton való elinduláshoz.

kutya_08Kutya amulett

Hűség, kitartás
A hűség, védelem szimbóluma. Sokszor a megmentő szerepét játssza. Segít döntéseidben. Megtanít a jelenben gondolkodni, hogy minden nap a feladatok és kötelességek után kell nézni és követni kell a megszokott életritmust. Megmutatja a helyes életminőséghez vezető utat.

Forrás: Titkos tudás tárháza