9307bae7eadd1bac901089658ca8ec5a-d4dm3olA kelta nép nagy tiszteletben tartotta az állatokat. A klánok és a családok saját totemállatban hittek. Az állat és az állatszellem szent volt minden kelta szemében. A kelta nép körében nagy tisztelet övezte a természetet, a növényeket, a különféle állatokat, a dombokat, hegyeket, vizeket és ezek szellemeit. Sok történettel találkozhatunk a druidák állattá válásáról, ami nem idegen más kultúrák mágusainak, boszorkányainak gyakorlatától sem. Az alakváltást a viking törzsek sámánjai, varázslói és harcosai is alkalmazták. A dobolással, hallucinogén növények fogyasztásával és varázsdalokkal, mágikus szövegek kántálásával létrehozott transzállapotban végzett hamlöberi vagy hamrammr, azaz az “asztráltest” kivetítése és állatalakban való megjelentetése a germán seidh boszorkányok praxisába tartozott.

A druidák, a sámánok, a boszorkányok és a viking harcosok közül is sokan alkalmazták ezt a módszert. Madarak, farkasok, kutyák és egyéb állatok alakjában kémkedtek, menekültek vagy valamilyen mágikus cselekedetet hajtottak végre. Ha az állat, melynek testét elfoglalták, elpusztult, a mágusoknak nagy esélyük volt a halálra. A testkilépést végző varázsló a saját testét sem hagyhatta őrizetlenül. Védekeznie kellet a fizikai és a más síkok lényeinek támadásai ellen egyaránt. Testébe (ha nem történt támadás) bármikor visszatérhetett. Ezt a technikát a mai mágusok is ismerik és gyakorolják.

lazac_02A kelták szerint a lazac a legöregebb teremtmények egyike. A kezdetektől nagy szerepet játszott az írek honfoglalásának történetében. A zöld sziget benépesítői közül a vízözön egyedüli túlélője Fintan, aki Noé unokájának Cessairnak a férje volt, és mágikus tudását használva, lazaccá változva menekült meg a víztől. A mitológia szerint ez az állat a tenger mélységeiben él, minden élet forrásánál. A bölcsesség és a mindentudás birtokosa, amit akkor szerzett, mikor megette a Bölcsesség kilenc szem mogyoróját, amik a Nechtan forrásnál lévő Tudás Fájáról vagy mogyoróbokráról estek a vízbe. Tudását Fionn Mac Cumhaill kapta meg, mikor lenyalta a hüvelykujjáról annak a bölcs lazacnak a zsírját, amit éppen Fintan, a druida sütött. Amikor véletlenül a hús lecsúszott a nyársról és a tűzbe esett, Fionn hirtelen utánakapott. A forró sülttől megégetett ujját gyorsan a szájába kapta, így került birtokába a hatalmas bölcsesség.

lazac_03Más kultúrákban is ősi jelképnek számít a Hal, valószínűleg Alexandriából került át Európába, bár eredetileg a hal egyiptomi istennő szimbólum volt, aki a Nílus folyót felügyelte, és növekedést és gazdagságot hozott Egyiptom számára. Mivel a hal a nőiességet és a termékenységet is szimbolizálja, így Izisz és Hathor Istennőkhöz is kapcsolható. A halat ábrázoló gyűrűt, a korai kereszténységben azért viselték, hogy sikert, védelmet, jó kilátásokat, gazdagságot és boldogságot hozzon. Egyes Kultúrkörökben az örök élet jelképévé vált, mivel régen az emberek azt hitték, hogy a hal sosem alszik. Néhány helyen a hal a női előjogúságot szimbolizálta. A mediterrán népeknél pedig a termékenységnek és az élet bőségének a jelképe. Enki, a sumer teremtő, hal formájában mutatkozott. Mivel a víz a tudatalatti szimbóluma, így a hal összekapcsolható az alkotással, és az ihlettel. Ezek a Vizi teremtmények Istarnak és a Görög Aphrodité illetve Posszeidon mélység Istenének a szent állatai.

lazac_04A hal az egyike a Krisztushoz társított legelső szimbólumoknak. Jézus ” Az emberek halászainak” nevezte apostolait és jóllakatott két hallal 5000 embert.  A hal a keresztség az élet és a szellemi táplálék szimbóluma. A hal a korai kereszténység idején, az üldöztetés korában is gyakran használt ideogramma volt. Az ókeresztények titkos gyülekezőhelyén, a római katakombákban található síremlékek visszatérő motívuma. A hal a zsidók számára égi táplálék és megtestesítheti a Tora vizeiben úszó hívőt.

A hindu Varuna és Visnu isten egyaránt felöltheti hal alakját. Visnunak a hal volt az első megtestesülése, amikor kimentette az emberiséget a vízözönből, Varuna pedig a vizek aranyhal istene. Így tehát a hal a hinduk szemében a gazdagság és termékenység kedvező jelképe. A két hal jelöli az állatöv tizenkettedik jegyét, a Piscest, a vízváltozó női jegyét, amely a Neptunusz és a Jupiter hatása alatt állt. A régi görögök szerint Aphrodité és Erósz hallá változott, hogy elrejtőzzön Tüphón elől és emléküket ez a csillagkép őrzi az égen. Az ellenkező irányba tekintő halak a múltat és a jövőt, az állatövi ciklus végét és a következő kezdetét jelképezi.

buddhizmus-sotetA buddhisták számára a lélek szabadságát és a hitet jelképezte, mert Krisztushoz hasonlóan Buddha is az emberek halásza volt. Ha Buddha lábnyomában ábrázolják, a vágytól és kötöttségektől való megszabadulás jelképe. Utalhat Buddha követőire is. A buddhista vallásban a szerencse és a bőség jelképe az aranyhal. Ez a szerencsét hozó állat sok falikárpiton, festményen megtalálható Kínában, és a kerti tavakba vagy akváriumba is igen gyakori, sokan magukra is tetoválják ezt a szimbólumot.

intuicioA mitológiában a hal az őslény, a káosz és az ősalap egyik szimbóluma, s néhány mítoszban belőle keletkeztek az élőlények.

Az intuícióra, érzésekre, a bennünk lévő tudásra irányítja a figyelmet. A vízáramlatokon keresztül életünk legmagasabb és legmélyebb pontjához sodor, segít, hogy jobban megismerjük valódi motivációinkat. Érzékennyé tesz a finomanyagi energiára, ezért jobban érzékeljük a lehetőségeket, de a veszélyeket is és tudunk hozzájuk alkalmazkodni. Ezzel egyúttal támogat abban, hogy visszataláljunk az ősbizalomhoz, ami a határtalan lehetőségek perspektíváját is felmutatja. Az együttérzés, egyetemes szeretet, odaadás motivációival a teljesség felé terel. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az élet sokszínűségét is szimbolizálja.

kelta lazac_2Amikor halakkal foglalkozunk, illetve feltűnik az életünkben, akkor jogosak a következő kérdések: Hogyan állunk az érzelmekkel? Túláradnak-e vagy ellenkezőleg: elnyomjuk azokat? Hallgatunk-e intuíciónkra vagy sem? Mennyire befolyásolnak hiúsági kérdések, az Ego kívánalmai, amelyek távol tartanak minket a teljesség felé vezető úttól? Elfogadjuk-e az élet kínálta lehetőségeket? Mit követelünk és azért mit adunk cserébe? Hajlandók vagyunk-e legalább valamennyi áldozatra? A „táplálékláncban” feltételezhető helyünkhöz hogyan viszonyulunk? Mit kezdünk a kaotikus állapotokkal? Mi magunk keltjük a káoszt? Mi a szerepe a hitnek az életünkben? Mekkora bennünk a bizalom? Mit teszünk annak érdekében, hogy növekedjen?

Amulettként hordható

lazac_05Fintan lazac – Kelta amulett

Átváltozás, csodák
Fintan nagy mágus volt, aki egy lazac alakját öltötte magára. A kelta nép tisztelte a tengert és annak változékonyságát. Az átváltozás és a csodák azok a képességek, amelyekkel e függő révén kapcsolatba léphetünk.

lazac_06Arany hal

Bőség, szerencse
A hal a  feng shui egyik legkiemelkedőbb szimbóluma, a jólétet és fejlődést jelképezi, szerencsét és nyugalmat hoz viselője számára.

lazac_07Tengeri csikó – Kelta amulett

Impulzív erő, tehetség.

A kelta időkben az állat ábrázolásokat allegorikusan mitológiai alakok és események megörökítésére, valamint mágikus varázslatokhoz használták. A kelták nagy tiszteletben tartották az állatokat, minden klánnak saját totemállata volt. A tengeri csikó szimbólumát, kelta tengeristenekkel, és az alakváltoztatás hitével kapcsolták össze. A druidák tanítása szerint: kövesd az isteneket, légy erős, bátor, és ne tégy rosszat. Aki ilyen amulettet hord impulzív és vonzó egyéniséggé válik, tehetsége megnyilvánul.

Forrás: Titkos tudás tárháza