hathor_01Az Egyiptom misztériumiskoláiban tanuló és fejlődő papok, tanulmányaik során megismerkedtek a félistenek által az emberiségre örökül hagyott tudással. Ilyen volt többek között Hathor istennő tanítása, a Menat törvénye, mely a denderai templom hieroglifekkel sűrűn televésett falain olvasható a beavatottak számára.

A Hathor tiszteletére emelt templom volt az utolsó állomás a misztériumiskolák sorában. Ide már csak azok a papok jutottak el, akik a különböző beavatások során kiállták a bátorság próbákat, az ego leküzdésének próbáit, akik már átestek képességeik letesztelésén, és bizonyítottak. Azok a papok, akik itt végeztek, adeptusi, főpapi rangot vagy kinevezést kaptak. Később, amikor elhagyták ezt a templomot, akkor valamelyik másik egyiptomi templom, intézmény vezetőivé váltak.

hathor_02A Menat az ember által bejárható tökéletesedési út, egy önbeavatási út, melyet mindenkinek, aki fejlődni szeretne, meg kell értenie, magáévá tennie, és törekednie kell arra, hogy ezen törvények alapján élje az életét.

Négy, egymásra épülő alaptörvénye a következő:
1. A szeretet
2. A bölcsesség
3. Az isteni akarat teljesítése
4. A harmónia

A denderai templomban tanuló papok számára egy év 4 időszakból állt (épp, mint az óegyiptomi naptár felosztása az évszakok szerint: háromszor négy hónap), így a MENAT minden egyes törvényének 3-3 hónapot szenteltek a tanulóidejük során. Volt tehát egy 3 hónapos időszak, amit a SZERETET megértésének, 3 hónap, amit a BÖLCSESSÉG megértésének szenteltek, 3 hónap, ami alatt megtanulták, hogyan teljesíthetik be a Teremtő akaratát, és 3 hónap, amely időszak a HARMÓNIÁRÓL szólt.

Erre a négy alaptételre épül az önmagát tökéletesíteni akaró ember élete. Vegyük hát sorra most mi is röviden a MENAT törvényeit.

hathor_03A SZERETET fogalmának a megértése a legfontosabb, és talán a legnehezebb is mind közül. Tudjuk –e valójában, mi is a szeretet? A valódi szeretet? Én azt gondolom, talán megérteni meg tudjuk, de amíg egósan gondolkozik az ember, addig a közelében sem járhat a valódi szeretet érzésének.

A mi poláris, kétpólusú világunkban az egyetlen semleges erő, vagy energia a szeretet. Azzal ellentétben, ahogy sokan gondolják, nem az a szeretet, amikor lángoló érzelmeket élünk át, amikor a szívünk is belesajdul annyi érzés jár át bennünket, nem! A szeretet állapotába akkor juthatunk el, ha már nem az egónk irányít minket, amikor már nincsenek érzelmi „kilengéseink”, a fizikai szintű megtapasztalásaink már nem befolyásolnak minket, amikor a figyelem energiánkat képesek vagyunk 100%-osan összpontosítani, és már semmi sem tud kibillenteni minket az egyensúlyi állapotunkból. A szeretet nem más, mint a teljes elfogadás állapota. Elfogadom azt, hogy fizikai világban élek, hogy emiatt vannak fizikai korlátaim, de ezek a dolgok nem zavarnak, nem befolyásolnak engem, így képes vagyok a középpontomban lenni és ott is maradni. Ezt az állapotot az egyiptomiak hotep-nek hívták, mely békét, békés állapotot jelent.

hathor_04A következő alaptétel, amivel a papok foglalkoztak, annak megértése, miből fakad a BÖLCSESSÉG.

A bölcsességet nem könyvekből szerezzük, a bölcsesség nem egy megtanulható dolog. Belülről jön, és onnan hozható felszínre. Átéléséhez elengedhetetlen az öt alap érzékszerveinken túli érzékelés, az intuíció, az asztrál látás, az energiák érzékelése és látása. Hiszen hogyan mondhatom el magamról, hogy bölcs vagyok, ha kizárólag csak azt fogadom el valóságnak, amit az fizikai érzékszerveimmel tudok csak felfogni? Ha nem LÁTOM, nem ÉRZÉKELEM, hogy mi zajlik körülöttem? Hogy ez a világ sokkal, de sokkal többről szól, mint amit jelen pillanatban fel tudok róla fogni? Pedig a szemmel nem látható, kézzel nem tapintható dolgok, az energiák, a más síkokon élő lények, a más dimenziókban bekövetkező változások is jelentősen áthatják az életünket, csak mi ezt nem fogjuk fel, így azt gondoljuk, ezek a dolgok nem is léteznek.

A papok számára ez az időszak tehát az érzékszerveik fejlesztéséről szólt, és arról, hogyan tudják összerakni a sokfelől befutó információk mozaik darabkáit. A bölcsesség tehát az, amikor saját magam élek át, amikor a saját megtapasztalásaim által ismerek és tanulok meg dolgokat.

hathor_05A harmadik alaptétel AZ ISTENI AKARAT TELJESÍTÉSE. Azok a papok, akik Denderában tanultak, és a MENAT törvényei szerint élték az életüket, már tudatában voltak annak, hogy miért születtek le, mi az életfeladatuk, és már ennek rendelték alá az életüket. Megértették, hogy mi miért történik a világban, hogy nekik, mint embernek hol a helyük az EGÉSZ-ben, és ennek megfelelően tették a dolgukat. Ha az őt körülvevő természettel harmóniában él az ember, akkor tudja, hogy minden egy fajta szisztéma szerint működik.

A teremtésben minden élőlénynek megvan a maga szerepe, és minden mindennel harmóniában működik. Ebbe a harmóniába kell az embernek is „betagozódnia”. Azzal segítünk a legtöbbet, ha nem ártunk, ha tiszteletben tartjuk a teremtés minden létformáját és történését. Nem fékezzük, és nem gátoljuk ennek a rendszernek a működését. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, ha magunk is ösztönlénnyé válunk.

hathor_06S ha már tudatosan élünk így, teljesítve az isteni akaratot, akkor abból kívül is és belül is megszületik a HARMÓNIA. Ez az az állapot, amikor már mi magunk vagyunk a rendszer.

A papok évről-évre tanulták ezt, és amikor már tudatosan be tudták építeni az életükbe a MENAT-ot, elérték a tökéletesség állapotát. Ez pedig nem más, mint a tudatra ébredés, a megvilágosodás állapota.

És ettől kezdve válhattak ők Mesterré, főpappá.

A MENAT négy törvénye négy különböző erőt jelent. Ezek a világegyetem legfőbb erői a fejlődő lélek számára. Aki ezeket betartja és eszerint éli az életét, az már a Sors útját járja.

forrás: Horváth Zoltán előadása