„Halld most, ki megszabadultál,  szabad vagy az élet igájától.
Ismerve minden forrást, minden világ megnyílik neked.
De vigyázz, ki a mennybe mennél, mert ha értéked kétes,
jobb, ha a Tűzben pusztulsz el.
Tudd meg, hogy az égiek a Tűzön átmennek.
A menny minden fordulatánál a Fény forrásában megfürödnek.”

/Thot tanítása/

tarot_16A Tarot sorban következő lapja egy villámsújtotta tornyot mutat, a lap neve: Törékenység

A beavatott, a fejlődő ember útja nem könnyű. Rengeteg próbatételen átmenve kell bizonyítanunk, hogy az utunk során megtanult dolgok nem talmi tudást jelentenek. Minden változik, minden „törékeny”, s nekünk állhatatosan ki kell állnunk a magunk választása mellett. Az a beavatott, aki kiborítja „Hermész Edényét”, viszont elkerülhetetlenül elbukik.

Fel kell ébresztenünk a tudatunkat, hogy ne zuhanjunk a pusztulás szakadékába.
A képen egy tornyot látunk, melyet villám sújt, s koronás építője fejjel lefelé zuhan ki belőle. A koronás építő maga a beavatott, a torony pedig az eddig megszerzett tudást jelképezi. A torony azt mutatja, hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek.

Ez a kép is az őt megelőzőből keletkezett: az előtte álló harmadiknak (13. kép), és a halálnak a visszatükröződése. A 7. képpel szemben áll, amely a Teremtő tervének a megvalósulását ábrázolja. megvalósulás és rombolás egymás ellentétei. A toronynak az égi villámmal való lerombolása azt is tanítja nekünk, hogy amit az emberek saját dicsőségükre építenek, legyen az bár vallás, vagy állambölcselet neve alatt, nem lesz tartós. Hazugságból és jogtalanságból csak rombolás következhet. A fennmaradó káosz bizonytalanságot szül.

tarot_17Szükségszerű, hogy minden, de legfőképpen az emberi szellem visszatérjen spirituális forrásához, a Teremtő szelleméhez. A 17. kép az ebbe vetett reménység lapja:

A képen ugyanazt a nőt látjuk, akit a 11., ill. a 14. képen is láttunk. Ám most ahelyett, hogy az ezüst edény tartalmát az arany edénybe öntené, mindkettő tartalmát a végtelen tengerbe önti, melyek hullámai a lábát csapdossák. A szent edények tartalma az Egyetemes Élet Nedvei.
Ennek a lapnak van egy másik neve is: a Mágikus Csillag, mely a képen látható nő feje feletti csillagra utal. Ez a Vénusz, Ízisz csillaga, mely a Nap sugarait tükrözi vissza. Ez a mágikus csillag késztette az egyiptomiakat annak idején arra, hogy megismerjék az égbolt törvényeit, és hogy hozzájuk alkalmazkodjanak, mert az égen harmónia, megbízhatóság és mélységes békesség, harmónia uralkodott, annak dacára, hogy mindig minden változott. De alapjában az maradt, ami volt. Vagyis: volt egy állandó fejlődés, ami szilárd elveken alapult. Ezt az égi békességet keresték az emberek a földön is, a saját életükben is.

Ez a lap azt az állapotot mutatja, amikor az ember megtalálja ezt a fajta harmóniát. Megtestesülései befejeződtek, nem szükséges többé az iskola. A tanuló elsajátította, amit a Földön megtanulhatott, elérte az érettséget, s megtisztulva egyesülhet a Teremtővel. A kereső erőfeszítései elnyerték jutalmukat, miután a tisztító tűz felnyitotta szemeit, már nem kell tovább vakon botladoznia a szellemi sötétségben.
Engedjük, hogy felkeljen a csillagunk, de maradjunk érintkezésben a földdel, mert a próbatételek sora még ekkor sem fejeződik be.

tarot_18A következő kép is azt mutatja, van még min dolgoznunk, van még mit tanulnunk. Ez egy küszöb a tudatosság új szintje előtt.

A lap neve: Alkonyat – mely a sötétségbe, az éjszakába fordul át, a lélek titokzatos világaiba kalauzol. Oda, ahonnan a félelmeink, a bizonytalanságunk ered.
Épp virradat előtt a legsötétebb az éj…

Egy fehér és egy fekete sakál ül egy fehér és egy fekete piramis előtt. Fény és Árnyék, Fehér és Fekete Mágia, a Beavatás rejtett ellenségei – ezt jelképezik. A kép alján, a vízből egy skorpió mászik elő, készen arra, hogy megölje az alacsonyabb rendű szenvedélyeket, egyúttal a láthatatlan erőket is képviseli. Az égen a Hold alig tükrözi a Nap fényét, s ez az illúziók veszélyét mutatja. Az alkonyat a mágia ideje.

Valójában nincs Fehér, vagy Fekete Mágia. Mágia van, amit az, aki birtokában van bizonyos képességeknek, használhat jó, vagy rossz célra. Mindannyiunkban benne él a Mágus, kérdés, hogy mire használjuk a megszerzett tudást. A lap a 15. képnek, a hazugságnak a visszatükröződése, s ezt láthatjuk a saját életünkben is. Hazugságból és méltánytalanságból csak káosz születhet. Hórusz útjának ez a lapja választás elé állít: ha helyesen választunk, zarándokká tesz (9. kép), próbák alá vet (12. kép), a hazugsággal és jogtalansággal állít szembe (15. kép), szenvedélyek káoszán vezet át, mielőtt majd elérnénk a Teremtőhöz vezető feljárót (ez lesz majd a 21. kép).

A lap üzenete tehát: uralkodjunk érzékeinken, hogy ne ők uraljanak minket! Az érzékek jó szolgák, de bolond uralkodók.

folyt.köv.

<- Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében – 5. rész