celtic cross_595A kelta kereszt és a Napkerék, az ösztönző erő, a megérzés és a koncentráció szimbóluma

A druidák által is használt kör motívum talán az ember legelsőként használt szimbóluma. A végtelen, a tökéletesség és az Univerzum jelképe, és az önmagába visszatérő kígyó motívuma. Az égitestek látszólagos pályája, az égitestek alakja és tökéletessége miatt égjelkép. Mozgásjel is, ezáltal periódusokat, időtartamot, folyamatosságot fejez ki. (az atlantiszi gyűrűről szóló cikkemben bővebben kifejtem a kör jelentését)

kelta_04A torque, vagyis a nyakperec többek között az év körét is jelképezte. A gundestrupi üstön megörökített Cernunnos isten jobb kezében szintén ez látható, míg baljában egy kígyót tart. Őt fején szarvasaganccsal ábrázoltak. Ő a vadászat és a vadállatok ura, termékenységisten és halálisten volt egy személyben.

Egy másik híres kelta kör Arthur király kerekasztala, ami az egyenlőséget szimbolizálta. Minden lovag egyenrangúként vett részt a találkozókon. Mindnek saját helye volt, amit a bevésett néven túl semmi sem különböztette meg a többiekétől.

A körbe írt kereszt, a napkerék vagy Wotan-kerék az atlantiszi eredetű népek szimbóluma.

kelta_03A Culdee-i kereszténység szimbólumának is fontos eleme volt. A négy részre osztott kör a pogányság, a kereszt pedig a keresztény vallás jelképe, ezek ötvözésének eredményeként jött létre a körbe írt kelta kereszt. A kelta kereszteket kőből faragták és emlékműveken, szent helyeken állították fel. A legnagyobbak Iona és Aberlemno monostorainál álltak.

A napkerék vonalai a négy égtáj, az év négy évszaka a négy őselem, közepe az isteni erő, a tökéletesség és az ötödik elem szimbóluma. A nap pálya négy nagy állomását is jelöli. Az atlantiszi város jele a négy részre osztott kör, az ég és a föld harmóniájának kifejezője volt. (A vándorló népek sátrainak és az ősi városoknak egyaránt kör volt az alaprajza.)

Vercingetorix_2A rituális körüljárások, bekerítések a gonosz elleni védekezésül, annak kirekesztésére, vagy bezárására Torque-k szolgáltak. (A mágusok köre a védelmet, az elzárást és a klauzúrát jelképezi. Szertartások, meditációk előtt három síkon kell létrehozni, hogy ezáltal kizárjuk a nemkívánatos energiákat, lényeket, és benntartsuk, megtartsuk az erőt és a koncentrációt.) A gall vezér, Vercingetorix körbejárta Caesar hadseregét, hogy megbénítsa, lekösse annak erejét. (Róma alaprajzát, a mundust Romulus körülszántotta, hogy megvédje a várost. Testvére, Remus ezt átugrotta, amiért Romulus megölte őt.)

boszorkanykorNéhány növény, például az afrikai vagy indiai Caralluma és egyes gombafajták olyan telepeket alkotnak, melyek középről kifelé terjedve, a belső rész elpusztulásával köröket hoznak létre. Ezek neve a néphagyomány szerint boszorkánykör vagy boszorkánygyűrű. Ez az a hely, ahol állítólag a tündérek járják táncukat. Aki ezen az erdei tisztáson elhaladva átlépi a tündérgyűrűt, számíthat a “szépasszonyok” bosszújára. Ha valaki belép a körbe, amíg az asszonyok a belsejében táncolnak láthatatlanul, az is előfordulhat, hogy elragadják, és saját világukba viszik. Ha az embernek sikerül idejében kiugrania, az is meglehet, hogy évek, vagy több évtized telt el benntartózkodása alatt. Megfelelő magyarázat híján az emberek ezeket a köröket is csodás tulajdonságokkal látták el, és természetfeletti erők találkahelyének tartották.

aveburyA világ számos pontján megtalálható megalitikus emlékek, kőkörök, sírdombok még ma is megcsodálhatók. Európában a kelták előtti időből maradtak fenn, de a druidák is használták őket rituális célokra. A Stonehenge, az Avebury kör, Callanish, Newgrange (Bruigh na Boinne) és még számtalan hatalmas, ma már sajnos nem teljes pompájában élvezhető építmény mind-mind a kör szimbólum fontosságát jelzi. Valószínűleg a régi idők tudósainak, varázslóinak, papjainak szemében ezek az építmények az atlantiszi szertartások és tudás maradványainak megőrzését, gyakorlását segítették elő.
Amulettként is hordható a Kelta Kereszt és a Napkerék.

s4797Kelta kereszt

Megvilágosodás, megérzés.
A keresztény művészetben a Nappal és a Holddal is ábrázolják, hogy Krisztus kozmikus aspektusait is hangsúlyozzák, mint ahogy Krisztus kettős természetét jelezték a kereszt függőleges (égi) és vízszintes (földi) tengelyeivel. Az ” élet kulcsa” jelentéssel bír, a halál utáni halhatatlanságot jelképezi. A fáraók a tudás, hatalom, örök élet jelképeként viselték. Származását az atlantiszi időkre teszik. Crux ansata néven is ismerik, számlálhatatlan mennyiségben tűnik fel az egyiptomi és kopt emlékeken. Jelképezi még a nemek egységét, az „eljövendő életet” és az „eljövendő időt”, az élet és a tudás misztériumainak kulcsát. Nemcsak alakjában egyesíti a férfi (tau-kereszt) és a női (tojás) szimbólumokat, hanem jelentésében is (a tojás az anyaméh, a tau-kereszt pedig fallikus szimbólum).
Egyike a legősibb jelképeknek, számtalan kultúrkörben használták. Jelentése Indiában, az Indus menti Mohendzso Daro kultúrában (i.e. 2500-1500) jó szerencse, míg Kínában halhatatlanság volt. Napszimbólumként Surya, a hindu napisten jelképe.

kelta_07Az ember feletti energia szimbóluma. A kereszt mindig kapcsolat a felsőbb dimenziókkal. Egyesíti a krisztusi keresztet és a kört, ami a teljesség, az univerzum, Isten legősibb szimbóluma. Istenbe vetett bizalmat, a szeretetet szimbolizálja.
A dupla körök a föld és a szellem királyságát jelképezik. Felettük van a kereszt, ami az isten uralkodását szimbolizálja. A kelta keresztet végtelen hurkok építik fel, maga az ábra pedig világszerte a végtelenséget és örökkévalóságot jelenti. Csodálatos amulett Lona szigetének kelta keresztjét mintázza. Irányt mutat és védelmet nyújt viselőjének. Ha sárkány is szerepel a szimbólum mellett, akkor még erősebb lesz a védelem.

kelta_08 Napkerék (Wotan-kerék)

Ösztönző erő, koncentráció.
A napkerék egy körbe írt kereszt. Az atlantiszi eredetű népek szimbóluma. Az ég és a föld harmóniájának kifejezője volt. A végtelen vagy a tökéletesség jelképe. A napkerék vonalai a négy égtáj, az év négy évszaka, a négy őselem, közepe az isteni erő, a tökéletesség és az ötödik elem szimbóluma. Szertartások, meditációk alatt távol tartja a nemkívánatos energiákat, segít megtartani az erőt és a koncentrációt. Ösztönző és megérző ereje miatt viselték.

forrás: Titkos tudás tárháza