egypt_01Elérkezett az utolsó komoly töltődési napunk. Reggel búcsút intettünk a Nílusnak, kijelentkeztünk a hajóról, mert a következő éjszakát már Luxor egyik szállodájában töltöttük.
A mai Luxor és környéke volt az Újbirodalom idején, nemcsak Egyiptom, de talán a világ legszebb és leggazdagabb fővárosa, Théba, vagy óegyiptomi nevén: Uaszet.

Itt található az ország ma látogatható műemlékei közül a legtöbb. Az Egyiptom földjét átszelő Nílus itt vesz egy nagy kanyarulatot; a folyó nyugati partjára épült templomok, valamint a hegyek által körülzárt Királyok Völgye, főleg a fáraók halotti kultuszát szolgálták, keleti partján pedig azok a nagy templomok álltak, melyeket az istenségek tiszteletére emeltek. Mivel Ré mindig nyugaton bukik a horizont alá és kezdi meg útját bárkáján a Duat-ban (az Alvilágban), így az egyiptomiak a Nílus nyugati partjára temetkeztek és a fáraók is ide építtették fel halotti templomaikat. Itt áll többek között II. Ramszesz halotti temploma, a Ramesszeum, I. Széthi, Merneptah, Hatsepszut, Montuhotep temploma, és itt találjuk a nemesek, a fáraók vezírjeinek, sírjait is.

egypt_03A Nílus két partja közti különbség ősidők óta fennáll: a keleti part ma is egy nyüzsgő városka színhelye, míg a nyugati part a maga sivatagos tájával, csöndes, már-már kihalt terület. Itt ma csak a legszegényebbek élnek, általában földbe vájt barlangszerű kis lakásokban tengetik mindennapjaikat.
Még viszonylag kellemes melegben indultunk át a nagy folyó nyugati partjára, a „holtak városa” felé. Mivel a sivatagban vagyunk, a táj kissé kietlen, de ezzel együtt lenyűgöző. A távolban magasodnak a Thot-hegy vonulatai, melyek mögött, a Királyok Völgyében fekszenek Egyiptom hajdanvolt uralkodóinak nyughelyei.

A mai napig nem tudjuk pontosan, hány sírt rejtenek a hegyek gyomrai, jelenleg 62-ről van tudomásunk. A KV62-es jelzésű sír pedig Tutankhamon fáraóé, az egyetlen érintetlen állapotban megtalált nyughely, melyet Howard Carter fedezett és nyitott fel 1922 novemberében. Carter egykori háza is itt áll, nem messze a Királyok Völgyétől, egy dombocska tetején. Pár évvel ezelőtt nekem volt szerencsém (persze némi baksis fejében) körbejárni Carter házának szobáit, a kertet; érdekes élmény volt viszontlátni az olvasmányaimból ismert helyszínt és elképzelni, hogyan élhetett itt annak idején a brit régész.

egypt_04Első töltődési helyszínünk a Memnón kolosszusok voltak, két hatalmas, egyenként 21 méter magas ülő szobor, melyek egykoron III. Amenhotep fáraó templomának bejáratát őrizték. Amikor 2001-ben először itt jártam, a két kolosszus egymagában állt (illetve ült) egy rét közepén. Aztán évről évre változott a kép: felfedezték ugyanis Amenhotep templomának maradványait és megkezdték az ásatásokat.

Amikor i.e. 1351-ben elhunyt III. Amenhotep, Théba legpompásabb szentélye az ő királyi temploma volt. Ám a hatalmas erőd, az örökkévalóságnak épített mű, földrengések, sírrablók és a Nílus áradása miatt feledésbe merült. Egészen mostanáig, amíg a régészek 2009-ben meg nem kezdték a feltárást. 12 ország 30 tudósa és restaurátora, valamint 250 helyi segítő dolgozik azon, hogy a lehető legpontosabban rekonstruálják III. Amenhotep halotti templomának maradványait. Mindez nagyon szép, és dícséretes, de vegyük észre, ami az egész mögött meghúzódik: Egyiptom kifosztása a jelek szerint a mai napig tart. Innen ugyanis 84 darab Szehmet és még ki tudja hány egyéb szobrot szállítottak el külföldre, azzal a célzattal, hogy restaurálják őket. Kíváncsi vagyok, hogy mikor és mennyi fog vissza kerülni majd az eredeti helyére…

egypt_06Miután magunkban megköszöntük a töltődési lehetőséget a kolosszusoknak, újra buszra szálltunk, hogy eljussunk a következő helyszínre, III. Ramszesz halotti templomához, mai nevén: Habu City-be (óegyiptomi nevén: Dzsamet). Ha szabad egy személyes megjegyzést tennem: Egyiptom összes temploma közül az én szívemhez ez áll a legközelebb. Egy korábbi alkalommal, mikor itt jártam, igen erősen átéreztem, hogy előző egyiptomi életeim során itt voltam a legboldogabb. A mai napig azzal az érzéssel lépem át a templom kapuját, hogy hazaérkeztem.

Ez nem egyszerűen III. Ramszesz hatalmas templom-együttese, hanem több különböző korokban épült templomból és kápolnából álló komplexum. Ez a templom a Tiszta Erő Temploma, a Szem papoknak a temploma, itt folyt az ő képzésük. A Szem papok, akik a félistenek tanításainak elkötelezett hívei voltak, az önbeteljesítő fejlődési utat járták, és célul tűzték ki az emberek, az emberiség segítését. A papságon múlt az emberek jóléte, egészsége, illetve a templomok körüli városok fejlődése. Tulajdonképpen ők működtették egész Egyiptomot, a birodalom léte nem a fáraó intézményén alapult, hanem a papságon. Ők látták el a mindenkori uralkodókat tanácsokkal, iránymutatásokkal.
Ez a templom is rengeteg információt tárol magában, melyek egy része a falakon található, tanítások formájában. Az ilyen típusú templomokban kiemelten tároltak tudást is, ezért a templomok olyanok, mintha könyvek lennének, amelyekben minden megtalálható, ami Egyiptom életével és fejlődésével összefügg. Ezek minden szinten fejlesztik a beavatásra vágyókat. Az előtörő energiák emelik a rezgésszámot, tisztítanak, megszabadítanak azoktól a nem kívánt hatásoktól, amelyek elválasztanak bennünket a tiszta tudástól és elősegítik a beavatást minden szinten.

egypt_07Ebben a templomban színtiszta Naperőből töltődtünk, melyet – Zoli elmondása szerint – a „naperő közvetítői”, különböző elementálok, és szellemi entitások segítségével tudtunk felvenni.

A naperős energia oldja a gyötrelmek energiáit és fokozatosan megértéssé változtatja azokat. Az ember egós problémái, a félelem, a féltékenység, a szorongások, az irigység, az önzőség, a vakság (a tisztánlátás hiánya) mind-mind energiák. A templom úgy van behangolva, hogy ezeket az energiákat nem csak kioldja, hanem ezeknek az ellenpárját is adja. Tehát nem csak felold, mert akkor az nem lenne igazi fejlődés, mert nem tanulnánk belőle. Ez a templom segít abban, hogy olyan válaszok szülessenek bennünk a rossz beidegződéseinkre és a rossz gondolatainkra, melyek végül megértést adnak. Onnantól kezdve, hogy megértettük a problémát, már nem lesz többé probléma a számunkra. Így azután újabb erők és információk válnak hozzáférhetővé a beavatott ember számára.

A templomnak az első része a térrel és az idővel kapcsolatos tudásról beszél. Azok, akik ebben a templomban végezték a tanulmányaikat, azok egy teljes szellemi változáson mentek keresztül. Az egyiptomi papok tudták, hogy nem kívülről kell várni a tudást, hanem magunkban, belülről kell felszabadítani azokat a gátakat, amelyek elválasztanak bennünket a saját tudásunktól. Ha valaki ezt az utat járja, akkor annak egy teljes szellemi transzformáción kell átesnie. Nem könyvekből kell megszerezni a tudást és a bölcsességet, kizárólag magunkban fogjuk azt megtalálni, a magunkon való munkálkodás által! Ez a kozmikus tudatú emberré válás szent útja, ez Hórusz útja.

Ennek a helynek még egy érdekessége van: e falak között jött létre a III. Ramszesz elleni összeesküvés, mondhatni puccs, amelyről a Cselszövés és merénylet az ókori Egyiptomban c. cikkemben részletesen írtam.

egypt_09Bár több,mint 2 órát töltöttünk e csodálatos, békés hangulatú templomban, mégis rövidnek tűnt. Már nagyon meleg volt, amikor tartottunk egy rövid pihenőt és visszamentünk a szállodába ebédelni. Kellett is a pihenés, mert a nap hátralevő részében nehéz kihívás előtt álltunk: a legmelegebb délutáni órákban mentünk meglátogatni a Napisten, Amon-Re karnaki templomát, mely, a maga mintegy 100 hektárnyi területével, mind a mai napig a világ legnagyobb templomkomplexuma. Eredeti neve: Ipet-Szut, ami annyit jelent, hogy „a kiválasztott hely”. Az építkezés legalább 30 fáraó uralkodásához köthető, a Középbirodalomtól egészen a görög-római korig, lépésről-lépésre készült el ez a pompás szakrális csoda.

Minden alkalommal, amikor itt járunk, rögtön egy tisztítókamrában kezdjük a töltődést, vagyis egyrészt igyekszünk megszabadulni a negatív szennyeződésektől és így felkészíteni auráinkat arra, hogy a lehető legtöbb energiát fel tudjuk venni, másrészt pedig rá kell hangolódnunk a templomban található, igen erős energiákra. Ez a templom is naperőt sugároz magából, csak valahogy sokkal erősebben, mint Habu temploma.

egypt_10Miután eltöltöttünk néhány izzasztó percet az egyik oldalsó tisztítókamrában, átsétáltunk I. Széthi oszlopcsarnokába, ahol 134 darab papiruszfejes oszlop a maga 21, illetve 15 méteres magasságával kelt mágikus hatást. Egyszer kipróbáltuk: öt kitárt karú ember képes csak átölelni az oszlopokat.
Leültünk az oszlopok tövébe és behunyt szemmel próbáltuk átadni magunkat a szív-, ill. a harmadikszem csakrára ható energiák jótékony hatásainak.

Egy kicsivel arrébb találjuk Hatsepszut tűit, két hatalmas, rózsaszín gránitból készült obeliszkjét. Az egyik sajnos kettétörve fekszik a földön, ám a másik áll; mintegy 30 méter magas és 320 tonnát nyom. Mindig eltűnődöm, vajon hogyan állították fel őket annak idején, hiszen egy darabból vannak kifaragva és a templom egy része már állt, amikor ideszállították őket. Az obeliszknél Zoli lefényképezte az energiákat, és abból tudtuk meg, hogy az Élet Virágát formázó elementálok, energiagömbök segítségével töltődtünk itt!

A Szent Tó mellett elsétálva a templom hátuljában, de még korántsem a végében, találjuk Ehnaton szentélyének, vagyis a Gem-pa-aton-nak romjait, melynek jelentése: „ A Napkorong megtaláltatott”. Ez volt az eretneknek kikiáltott fáraó által emeltetett első Aton-templom, melyet még IV. Amenhotep-ként építtetett, és amelyet később Amon papjai romboltak a földig, ezzel kifejezve tiltakozásukat a fáraó politikája és vallásreformja ellen.

egypt_12Számos olyan pont található a karnaki templomban, ahol az ember elmondhat egy fohászt, az istenek segítségét, áldását kérve az útjára. Ezt mi is mindig megtesszük. Sőt, azt is megteheti itt az ember, hogy felírja egy papírkára mindazokat a negatív tulajdonságokat, melyektől szabadulni szeretne és egy kis szertartás keretében elégeti a papírt.

De van még egy lehetőség arra, hogy kérjünk, ezt pedig a Szent Tó mellett álló óriási skarabeusz bogárnál tudjuk megtenni.

Az óramutató járásával ellentétes irányban hétszer megkerüljük a szobrot és közben mantrázzuk magunkban azt a dolgot egy mondatban megfogalmazva, amit szeretnénk bevonzani az életünkbe. Ha ez a dolog valóban támogatott az életünkben, akkor a Sors oda fogja tenni elénk a lehetőséget! Hidd el, kedves olvasó, nekem ez eddig minden alkalommal „bejött”, úgyhogy ez a kis szertartás valóban működik!

egypt_13A töltődés vége felé kaptunk egy kis „szabadidőt”, így mindenki visszamehetett arra a helyre, ahol a legjobban érezte magát. Mi, az ÉBREDEZŐK csapata, felkerestük Amon és Mut fiának, Khnonszunak templomát, amelyet eddig még sosem sikerült meglátogatnunk.

Egészen eldugott helyen, a szentélykomplexum délnyugati sarkában áll ez a csodálatos kis templom. Én még ilyen fantasztikus állapotban megmaradt falakat soha, sehol nem láttam Egyiptomban! Az eredeti színek szinte élővé teszik a relief-eket, elképesztően szép! Persze az őrök csak busás baksis fejében engedik be az embert, és a falakat is csak néhány pillanatra hajlandóak megvilágítani.

Sajnos csak három órát tölthettünk itt, de – ahogy mondani szokás – a jóból sohasem elég! Már záróra volt, amikor szó szerint kihajtottak minket a templomból, így búcsút kellett vennünk, de remélhetőleg csak rövid időre! Karnak egyébként is az a hely, ahova többször el kell látogatnia az embernek, ha valóban szeretné megismerni azt.

egypt_15Spirituális utazásunk lassan a végéhez közeledett. Már csak egy napunk volt hátra, melyet a Vörös tenger partján, Hurghada-n töltöttünk. Persze azért ez sem csak a napfény és a tengervíz áldásos hatásainak élvezetéről szólt, itt is töltődtünk. Zoli szerint a tenger vize nemcsak fixálja az út során felvett energiákat, de itt is olyan rezgések találhatók, melyekből kifejezetten jó töltődni. Úgyhogy összekötöttük a kellemeset a hasznossal…

És elérkezett a búcsú ideje. Másnap hajnalban, egy kicsit fájó szívvel indultunk haza, nekem már a reptéren hiányzott Egyiptom. Szívből remélem, hogy nemsokára ismét megyünk, és azt is remélem, hogy ezzel a cikksorozattal sikerült sok-sok velünk együtt ébredező olvasónknak kedvet csinálni ahhoz, hogy velünk tartson a legközelebbi spirituális zarándokutunkra!

Amon!