tarot_10A Tarot tizedik Arkánuma az Élet Kerekét ábrázolja, elnevezése pedig: a Jutalom.

Ez minden dolog állandó körforgását ábrázolja. Ez a Szamszára Kereke is egyben, amely az ősi visszatérés törvényét jelképezi. Aki ma él, holnap halott – aki ma meghal, holnap élni fog. Aki ma szegény, holnap gazdag lesz – aki ma gazdag, holnap szegénnyé válik. Minden él, minden, az egész életünk egy nagy körforgásban van benne.

A szfinx, aki nyugodtan és titokzatosan trónol az égbolton, a kép tetején, azt mondja nekünk, hogy most még rejtélyes lények figyelik és vezetik a sorsunkat. Sok dolog van az életünkben, amelyet most még nem értünk. A magyarázat azonban vár minket, ha szert teszünk a megfelelő erőre és érettséget mutatunk. Akkor majd teljes öntudattal és emlékezettel látogathatjuk meg azokat a világokat, amelyekben a haláltól az újraszületésig időzünk, a köztes létet. Most még nem tudunk minderre visszaemlékezni, még alvó állapotban vagyunk.

A szfinx tehát azok létezését jeleníti meg, akik az Élet Kerekét kormányozzák. A szfinx négy részből áll, ezeket mi a következő négy szóval írhatjuk le: TUDNI, AKARNI, MERNI és HALLGATNI. Feje emberi fej, azt jelenti: TUDNI. Tudnunk kell, hogy mi a célunk az életünkkel. Teste egy bika teste, mely az erőt jelképezi. Erő azonban csak ott van, ahol AKARAT is van, akaratunk az erőnk forrása. Erő ahhoz, hogy ha már kitűztük a célunkat, akkor tegyünk is érte. Mi, emberek, arra vagyunk hivatottak, hogy a legmagasabbat, a legszebbet és a legkedvesebbet akarjuk és valósítsuk meg önmagunkban. Az oroszlánkarmok azt jelentik: MERNI. Ha már ismerjük a célt, megvan bennünk hozzá a kellő akarat, az erőnk, akkor merjünk is lépni! A szfinx szárnyai pedig a felemelkedést szimbolizálják. Az „isteni” emberré válás útján mind tisztább, mind szellemibb magasságokba jutunk, ám a megtapasztalásokról, mindarról, amit ezekből a szférákból látunk, arról hallgatunk.

Az Élet Kerekét két istenség tekeri, az egyikük Hermanubisz, aki a Jót testesíti meg, a másikuk pedig Typhon, a gonosz isten. Elhelyezkedésükben van az élet legnagyobb bölcsessége: a jó mindig fölfelé vezet, a tökéletesség felé, a rossz mindig lefelé, a belső és külső züllöttségig, a megsemmisülésig.

Mindannyiunkban ott munkálkodik a fény és a sötétség, melyek keményen harcolnak egymással. Míg fel nem oldjuk magunkban az Egót, folyton vissza-vissza térünk, reinkarnálódunk. Ha ezt megértjük, és dolgozunk magunkon, megértjük a szfinx misztériumát, akkor kilépve a tudatlanság állapotából megvilágosodhatunk, és ezzel megszabadulunk a forgó keréktől, azaz befejezhetjük inkarnációink sorozatát és egy szinttel feljebb léphetünk.

tarot_11Ha idáig eljutunk a fejlődésben, akkor bizonyos erők, melyeket addig nem ismertünk, kifejlődnek bennünk. Elkezdjük ismerni és használni ezt az erőt, de képesek is leszünk uralkodni rajta. Ezt szimbolizálja a 11. kép, melynek neve: Meggyőzés.

Ennek az Arkánumnak a hieroglifája egy szép nő, aki higgadtan, hihetetlen nyugalommal csukja össze a saját kezével egy haragos oroszlán állkapcsát, uralkodik felette. Az oroszlán a legtöbb ősi kultúrában a tűz élő jelképe, a tűzé, mely nem más, mint a szoláris ember jelképe. Egyben az ERŐ szimbóluma is volt, az isten-királyok trónját is színarany oroszlánok díszítették. A képen látható nő tehát a már benne meglévő erőt „kontroll” alatt tudja tartani, és így használja képességeit.

A félelmet legyőzte a kereső ember belső biztonsága, a meggyőződés bekövetkezett, hogy a belső erő békésen is tud hatni, hogy az erőt, ami bennünk van, a könnyed, női, átérző képességgel meg lehet szelídíteni. A küzdelmeket a bensőnkbe kell helyezni; minden küzdelemnek először a saját magunkkal való csatának kell lennie, akkor minden más csata győzedelmes lesz!

Ízisz fátyla (2. kép) fellebbent: most már tudjuk, hogy a látható világ csak illúzió, múló látszat, és ami láthatatlan, az örök. E felismerés által mágikus erők birtokába jutunk. Semmi nem árthat nekünk, összeköttetésben állunk a Nagy Egésszel. Tulajdonképpen egy átalakuláson estünk keresztül: a személyiségünk ólomját a szellem aranyává változtattuk: ez az igazi alkímia!

Ám amikor az ember már hozzáfér képességeihez, az ERŐ birtokába jutott, akkor számíthat rá, hogy a Sors próbára teszi. Így a mágikus erő képe mellett mindig a próba képe áll, ez pedig az

tarot_12„Apostolság” nevet viselő 12. Arkánum:

Érezni a képek közötti belső ellentétek egymásnak feszülését: míg az előző képen egy szelíd lányt látni, aki megszelídít egy vadállatot, ezen a képen egy kiszolgáltatott férfit látunk, aki egyik lábán felkötve lóg. Tehetetlenül, mindenkitől elhagyatva lebeg ég és föld között. Győz, ha a szenvedő testet kikapcsolja, és szellemében a nagy célokat tartja szem előtt. Itt tanulhatja meg a fejlődés útján járó ember, hogy a mágikus erőket nem azért adják, hogy valaki magán segítsen, a maga céljaira használja azt fel, hanem hogy másokat szolgáljon, másokat késztessen jóra. Ez áldozattal jár, de az áldozatból áldás születik. Ez Hórusz útjának egyik igazsága. Aki az önmegvalósításra törekszik, annak a tudat forradalmára van szüksége: Meghalni, Megszületni és Áldozatot hozni.

Akik ezt az utat járják, és készek áldozatot hozni a legnemesebb cél érdekében, azok útján áldás van.

folyt. köv.

<- Egyiptom beavatási útja a Tarot tükrében – 3. rész