A Tarot-ban az egyik kép összefügg a másikkal, mágikus módszerek kapcsolják őket össze, melyek a számok logikáján alapulnak. Az első kép megmutatta nekünk az egyetlen, a teremtő istent, a negyedik kép alapján megismerhettük az ő törvényeit. Az isteni törvények tekintélyt szülnek, 1+4 =5 (5. kép), s ahol az isteni törvény és tekintély uralkodik, ott harmónia születik, 1+5=6 (6. kép). Vagyis, ha megtanuljuk az Univerzum törvényeit és annak alávetve magunkat éljük az életünket, akkor megszületik bennünk a harmónia és a szeretet. Ez által a Teremtő meg tudja valósítani terveit.

És erről szól a 7. kép, a Győzelem lapja.

tarot_07A képen a negyedik képről megismert uralkodó, a hatalmas fáraó látható diadalkocsiján. Az első képről megismerhettük tehát a mindenséget teremtő istent, a negyedik képen a teremtés után megpihenő, és a teremtett világot törvények által kormányzó Istent láthatjuk, a hetedik lap pedig a teremtést a megkívánt tökéletességig folytató Istent mutatja. Az uralkodó Isten feje fölött látható a szárnyas napkorong, a kocsit pedig két szfinx húzza, az egyikük fekete, a másik pedig fehér. A gonosz és a jó hatalmakat szimbolizálják, a sötét erőket, és a Fényt. Mindkettő a Teremtőnek szolgálva járul hozzá az Isteni Terv megvalósulásához. A „rosszra” is szükség van, hogy megismerhessük a „jót”, s ennek az ismeretnek a tudatában választhassunk szabad akaratunkból.

Minden a nagy tervet szolgálja, mert minden a Teremtőtől ered, mindent ő tart meg és ő vezérel.

A hetes szám jelképezi a felemelkedő élet törekvéseit. A 7 mágikus szám : 7 csakra, a 7 bolygó, a 7 hangjegy, a szoláris prizma 7 színe, 7 dimenzió, a 7 bűn, melyeket erénnyé kell kovácsolnunk.

Az embernek is hét teste van, ezek a következők:

– fizikai test
– étertest
– asztrális test
– mentális test
– kauzális, vagy akarati test
– a tudat teste, vagy szellemi test
– a benső teste, vagy isteni test

tarot_08„Igazság és Igazságosság” – így nevezik a 8. képet.

A képen egy nő (Maat istennő) térdel, aki kardot tart a kezében a Kozmikus Törvénykezés Mérlegével szemben. Valójában csakis ő adhatja át a Kardot a Mágusnak; a nő nélkül egyetlen beavatott sem kaphatja meg a Kardot. Ez a lap összefügg a 2-es (a Főpapnő), és az 5-ös (a Főpap) képpel ; ezeken kinyilatkoztatják előttünk, hogy mi van a „függöny” mögött. A 8-as kép az illúziók mögötti lényeget, az igazságot tárja fel előttünk. Azt, hogy hogyan működik a „vetés és aratás”, a „hang és visszhang”, a tett és kiegyenlítés nagy törvénye, a Karma törvénye.
A 8-as szám a Végtelen száma. A 8. Arkánumba vannak foglalva az ember beavatási próbái. Minden beavatásnak, minden fokozatnak megvannak a maga próbái. A beavatási próbák egyre nehezebbek, egyre komplexebbek a beavatási fokozatnak megfelelően. A nyolcas fokozat a jel, ez a szám Próbákat és Szenvedést jelent. A beavatási próbák a Felsőbb Világokban és a fizikai világban is zajlanak. Nagy türelemre van szükség, hogy ne bukjunk a mélységbe. Mindenkit sok próba elé állítanak, s nekünk meg kell tanulnunk különbséget tenni a bukás és a leszállás között. Senki sem emelkedhet fel anélkül, hogy előbb ne szállna le, ez a Törvény.  Ahányszor fel akarunk emelkedni, alá kell szállnunk; különben csak egy helyben maradunk. Viszont el is bukhatunk, de onnan már nincs tovább…

Ám, a kereső ember, aki megértette az isteni igazságokat és törvényeket és azoknak alávetve éli az életét, leszállt önmaga mélységeibe, hogy onnan megtisztulva törjön ismét a Fény felé, továbbmehet a fejlődés útján.

tarot_09A 9. kép egy magányos zarándokot ábrázol, ez a lap a „Remete” nevet viseli.

A képen látható férfi a „szenvedés” útját járja, a fejlődő ember útját, amely azonban a magasságokba vezet. Ez Hórusz útja.
A zarándok fején csuklya, egyik kezében botot, másik kezében pálcát tart. A pusztán át zarándokol. Felismerte az élet anyagi dolgainak értéktelenségét, és képességeket szeretne szerezni magának, amelyek örökkévalóak lesznek. Idegennek érzi magát itt, mert már tud a világosság birodalmáról. Az útja HAZAfelé tart, az ÉLET, a lélek birodalmába. Mi mindannyian innen jöttünk, és ide térünk majd vissza.
A csuklya meggátolja a hátrafelé és oldalnézést. Csak előre tekinthetünk. Aki elhivatottságának tudatára jutott, nem gondol vissza előző életeire, nem néz sem erre, sem arra, csakis az úton előre és Fölfelé. Az akar lenni, akivé választották. Küzd az áldásért, hogy később másoknak is adhasson belőle.
A bot a vándor kezében jelképezi a tudást, amit magáévá tett, ezekre támaszkodik. De ez a bot mást is szimbolizál. Nem csak a Szellem irányít bennünket, hanem az egónk is, hisz emberből vagyunk mégis. Emiatt könnyen ingadozóvá válhatunk, ezért van szükségünk a botra, hogy szilárdak maradjunk. A tudat, hogy utunk végén a botunk majd uralkodói jogarrá változhat, erőt ad nekünk, és utunkon tart.
A lámpás jelképezi a ránk bízott világosságot, melyeket a felsőbb szférákból kapunk. Megvilágítja az utat, melyen haladunk, hogy láthassunk és kikerülhessünk minden ránk veszélyt jelentő, minket akadályozó dolgot, történést. A lámpa nem az egész utat világítja meg, csak mindig azt a darabkáját, ami éppen előttünk van. Ha belátnánk az egészet, akkor idő előtt megriadnánk a ránk váró nehézségektől, a próbatételek láttán elveszítenénk bátorságunkat. Az út tehát csak lépésről-lépésre tárul fel előttünk. Minden napnak megvan a maga terhe, felesleges előre aggódni, mindig a jelenben kell lennünk, ha előre akarunk haladni!