kigyo_1Előző cikkemben írtam a druida sárkányokról, most pedig a druida kígyókkal szeretném megismertetni az olvasóinkat.
A druidák a földenergiát kígyóként ábrázolták, ennek kozmikus megfelelője a szárnyas kígyó, vagyis a sárkány. Úgy tartották, hogy a Föld a sárkány teste. A sárkány testének erővonalai (a Ley-vonalak), vagyis a földi energia szimbólumai a druidák elnevezése szerint (akik magukat is így nevezték) a kígyók (nathir) voltak.
Ezek az állatok is igen ellentmondásos szereplői az egyes mitológiáknak. A kígyó testének formája kiegyenesedve megfelel a világfának és az őstengelynek, összetekeredve a spirálnak. Az összetekeredett kígyó az élet forrásaként női szimbólum, egyenesen ábrázolva phallikus jelkép. Hullámmozgása révén a folyókhoz, a vizekhez is kapcsolható. Sok nép nevezte kígyóknak nagy folyóit, de az alvilági folyót, a Styx-et, és a világot körbekerítő vizet is kígyóként ábrázolták.
A kígyó a világfa őrzője, az alsó világokban tanyázik. A fára feltekeredve a felemelkedést és a tudást szimbolizálja, a felső (isteni) szférákba való feljutás lehetőségét adja meg. Megfelel a hindu Kundalini-nek, azaz a gyökér csakrában alvó energiának, mely kiegyenesedve, és egészen a korona csakráig „felkúszva”, hozzásegíti az embert a megvilágosodáshoz.

kigyo_2A kígyót negatív aspektusaiban a sötétség állataként tartották számon. Van azonban “jó oldala” is: a gyógyítás, a termékenység, a bölcsesség és beavatás. A Hermész (Merkúr) botján feltekeredő két kígyó a dualitást, az energia semlegességét jelképezi, mert a beavatottak egyik alapvető tanítása szerint az energia semleges, és minden dolog a használójának akaratától, gondolatától, érzelmeitől lesz pozitív vagy negatív.
Az energiakígyó, mint a föld mélyének lakója, kapcsolatban áll a halállal és az alvilággal is. A földben lévő sötétség a bennünk lévő sötétséget jelképezi. Az energiák és saját magunk megismerése által felülemelkedhetünk földi kötöttségeinken.

kigyo_3Míg a földenergiát a kígyó, addig a kozmikus, magasabb síkokról lefelé áramló energiát szárnyas kígyóval, azaz sárkánnyal ábrázolták. Az egyes mitológiák említenek szent fákat, melyeknek gyümölcsei a tudást és a bölcsességet jelképezik. Ezek megszerzését egy tóban, vagy a fa gyökerei között élő sárkány akadályozza. A mesék és mondák szerint a sárkányok kincseket őriznek és szüzeket rabolnak el. Szimbolikusan a kincs és a szűz a lélek gazdagságát és tisztaságát jelképezi. A hős célja ennek a spirituális tisztaságnak a megszerzése, “kiszabadítása”. A sárkánnyal vívott harc a saját belső harcunk a kozmikus energia ismeretével és használatával. A tanulás, a szellem és a lélek képességeinek kihasználása, és “belső sárkányunk” megzabolázása által a sárkány a bölcsesség és a kozmikus tudás jelképévé válik.

A felágaskodó Kobra, mint egyiptomi szimbólum

kigyo_4Az Uraeus (többes Uraei vagy Uraeuses), egy stilizált egyenes kobra, a szuverenitás, hatalom istenség, és isteni hatóság szimbólumaként  jelenik meg ősi Egyiptomban. Uraeus szó szerint azt jelenti „Ö, ki felágaskodik, és csuklyája szétterjed.”

Az ágaskodó Kobra szimbolikája:
– a lelkierő, vagy a teremtő hatalma; intuitív bölcsesség
– az öntudatlan, aki öntudatra ébred
– Kundalini felemelkedése (a gerinctőnél található három és félszer összecsavarodott kígyó, tudati energia, amely az emberi fajban az Istenek által lett „ültetve” hogy egy napon a  negyedik ciklus felé közeledve átlényegüljön)
– új élet, megfiatalodás és gyógyítás
– újjászületés – a kígyó hullatja a bőrét és új bőrt termeszt. Az ősi időkben  a kígyókat kapcsolatba hozták az Istenségekkel és istennőkkel, esővel és a termékenységi szimbolikával.
– Ouroborous, a kozmikus tojás (világegyetem) szimbóluma
– a szexuális szimbólum, vagy a kísértés egy szimbóluma – fallikus szimbólum

kigyo_5A kobrák az új élet és feltámadás egy jelei voltak.
A csuklyáját széttáró kobra  a Nap szimbólumaként is megjelenik ebben az Ősi kultúrában gyakran Ré szemeként is nevezik. Legtöbbször Rének és Shekmetnek a két Nap Istenségnek tulajdonítják megjelenését.
Maga a kobra a legmagasabb rangú védelmet szimbolizálja, amely megvéd minden rossztól, ami az alvilágból ered.
A gerinc mentén az idegi  központokon  keresztül emelkedik fel, de a legfontosabb jellemzője, hogy a  lelki energia szállítója, amely felemelkedik, akár az ágaskodó kobra, és aktiválja a harmadik szemet.
Ez a tobozmirigy, amely az emberi öntudatot emeli fel a személyiségbeli, érzelmi  tudatból az Egységtudatba.
Az uralkodó Fáraó homlokán fémből készült felfújt nyakú kobra látható. Ő védte az isteneket és a királyt.

kigyo_6A majáknál a végtelen (farkába harapó) kígyó ősi jelkép. Sok ősi kultúrában jelen van. Előfordul egyiptomi ábrázolásokon, kelta és kínai civilizációkban is. Minden korban és számos kultúrában feltűnik ezt a többféle jelentést hordozó szimbólum. Az önmagát felfaló teremtmény az Univerzum ciklikus voltát, a teremtést és a pusztítást jelképezi. Úgy is vélhetjük, hogy azért falja fel a saját farkát, hogy életben maradjon, ez esetben a megújulás örök körforgására utal. Ez az értelmezés a végtelen fogalmát, a vég nélküli ciklusokat, a határtalan világegyetemet idézi fel.

kigyo_7Az aztékoknál volt egy tollaskígyó néven ismert isten (Quetzalcóatl), ő állt a Nappal a legközelebbi kapcsolatban, neki köszönték az aztékok a tudományokat, a jó erkölcsöt, a bölcs törvényeket.

Kelta és egyiptomi kígyó valamint életfa szimbólumok

A Kígyó és az életfa vagy szent fa sokszor összekapcsolódik így ezeket az amuletteket ismertetem részletesebben.

kigyo_8Kelta kígyó:

Önmegvalósítás, bölcsesség.
A saját farkába harapó kígyó a druidáknál a világ egységét, a természet körforgását szimbolizálja. Jelképezi a végtelent és a tökéletességet, de a halhatatlanságot és az újjászületést is. A druida papok a kígyók leszármazottainak tartották magukat. Bölcsességet és jóstehetséget tulajdonítottak neki. A kelta kígyó viselőjét segíti az önmegvalósításban, önmaga tökéletesítésében.

kigyo_9Kelta Életfa:

Összetartozás, biztonság, termékenység.
A kelták a fákat az emberek őseinek tekintették. Legfontosabb fának a tölgyet, az ég istenének növényét tartották. Minden kelta törzsnek saját szent fája volt, ahol a törzs királyait avatták. Ez a fa a törzs területének közepén állt, az egység az összetartozás és a biztonság jelképeként. A szent fa olyannyira fontos volt, hogy minden csata alkalmával elvittek egyet gyökerestől. Amíg ez náluk maradt addig az erejük biztosított volt. Ez az amulett viselőjét erővel ruházza fel, biztonságot nyújt neki, elősegíti a termékenységet a fatörzsön található spirál szimbólum segítségével.

kigyo_10Kelta Életfa:

Védelem, Energia
A fákat szentként tisztelték a kelták, mivel ők adtak élelmet, védelmet és energiát az embereknek. Az Életfa az élet bőségét jelképezi, melyben minden nap részesülhetünk. Ágaival felér a magasba, a mennybe, gyökereivel a föld mélyére hatol. Az Életfa egy híd mely összeköti a múltat és a jövőt, a jelen életünket és a következő életeinket, az eget és a földet. Hatása: Az Életfa egy hatékony védő talizmán. Energetizáló hatással is bír, ezért érdemes viselni munka közben, vizsgákra készüléskor, hogy nem merüljünk ki teljesen. Ez a medál erőt ad ahhoz is, hogy harcolni tudjunk a céljainkért, és meg tudjuk védeni azokat, akiket szeretünk.

kigyo_11Kelta Világfa, Égig érő fa:

Az “Ég ígérő fa” vagy “Égig érő fa” szent jelkép. A fa gyökerei az alsó világban, törzse a középső világban, koronája a felső világban található. fordítsuk el képzeletben 90 fokkal! Az emberi agy neuronhálózatánál találjuk magunkat! Visszatérünk önmagunkhoz az Ősök útján.

kigyo_12Egyiptomi kígyó, Ureusz:

Bölcsesség, tudás, hatalom.
Ureusz, a pápaszemes őskígyó, a napisten védelmezője. A jelkép eredete olyan régre nyúlik vissza, hogy már az ókori Egyiptomban is ősi és titokzatos jelképnek számított. Pozitív védelmező jellege miatt, királyi jelvénnyé is vált, és szerepel a fáraók fej és melldíszein. Ízisz istennő fejdíszén a bölcsesség és hatalom, valamint a tudás szimbóluma, amelyet viselőjére is átruház. Varázserővel bír, segít önmagunk megismerésében, lelkiismeretünk tisztántartásában. A hallhatatlanság és az újjászületés jelképe is

Forrás: Ezoterika Mágia szöveggyűjteménye