thegodgenesdecodedMa már nem titok, hogy az ősi kultúrák tudása egy tőről fakad. A kínaiak, az indiaiak, az egyiptomiak, a maják mind-mind ugyanazt az örökérvényű tudást ismerték és használták fel életükben. Ezeknek a civilizációknak óriási és mélyreható ismeretük volt mind a makrokozmosz (Univerzum), mind pedig a mikrokozmosz (élőlények) működéséről, egyszóval magáról a létezés misztériumáról. Ismerték az összefüggéseket és mindent a Nagy Egész szempontjából vizsgáltak. Tudták, hogy mi emberek ugyanabból az anyagból vagyunk „gyúrva”, mint a minket körülvevő Világegyetem, hogy szervesen illeszkedünk ebbe az Egészbe, és minden mindennel összefügg.

Mindezek fényében, az emberi szervezet működésének ismerete nem válaszható külön a matematika, a csillagászat, és minden egyéb más tudomány ismeretétől, melyben az egyiptomiak is igen jártasak voltak.

Amit ma jobbára csak az indiai kultúra ismeretének tartunk, azt ők is pontosan ismerték: az aurát, a csakrákat, az ember energetikai rendszerét, a meridiánokat, és mindezek működését, kölcsönhatásait. Arról is pontos tudomásuk volt, hogy az emberi aura különböző testei (asztráltest, mentáltest, stb.) megfeleltethető egy-egy síknak, dimenziónak. Az aura tulajdonképpen a tudat kivetülése. Így tehát a különböző síkok különböző fejlettségi szinteket, tudat szinteket jelöltek.

il_570xN.463981606_cykbA nulladik sík a fizikai testünk, ők ezt Aufu-nak nevezték. Nem is tartották nagyon „értékesnek”; porhüvelyünk csupán eszköz a lélek számára, ennek a finom, megfoghatatlan szubsztanciának, mely csak durva anyagba sűrűsödve tud létezni ebben a háromdimenziós világban. Elképzelésük szerint, a többi testtel ellentétben a fizikai testnek nincs saját öntudata. Az Aufu csak reagál a szituációkra, az izmokba előre bekódolt válaszok alapján. A fizikai testnek azonban több részét különböztették meg. A Hati a szív szelleme, a hallásé Setem, a látásé Maa, az ízlelésé Hu, az érintésé Saa, magáé a fizikai testé pedig Khat. Érdekességképpen: megszemélyesített formában Saa (Sia) az érintés szelleme, tulajdonképpen az érzések, a tudás, a megértés istene volt.

A következő síkot a fizikai testünket körülvevő étertest adja. Mivel ez áll legközelebb a fizikai testünkhöz, ez a test felelős egészségi állapotunkért, az immunrendszerünk működéséért, illetve a napi töltöttségi szintünkért. Az egyiptomiak szerint az étertest a Khaibit, azaz az árnyék, mely a mohóság, a szenvedély, a vonzódás és az undor hordozója. Az emberi egyéniség elválaszthatatlan részének tekintették a halál után is.

horauibra-kaszobra-1280Az asztráltest megfelelője a Ka, a másik én, a „hasonmás”, mely kivetíthető a tudat alatti birodalmakba és így eszköze lehet az emberi tudat kifinomultabb síkjainak feltárásához. A Ka jelenti még az életerőt, a lélekszikrát. Hieroglif ábrázolása: két kiterjesztett kar.

Maga a szó egyébként bikát is jelent, így tehát a termékenységgel és a nemzőerővel is kapcsolatba hozható. A Ka olyan fenntartója az életnek, melyet még az istenek sem nélkülözhetnek. Ám míg egy egyszerű földi halandónak csak egy Ka-ja volt, addig az uralkodóknak és az isteneknek több is. A Napistennek, -nek például 14 Ka-ját tartották számon; ezek tulajdonképpen az istenség különböző tulajdonságait, hatalmának egyes megnyilvánulásait (erő, méltóság, varázserő, stb.) testesítik meg. Minden érzés, és gondolat, amit az ember valaha tapasztalt, a ka-ban raktározódik. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy a ka a halál után a sírban marad a bebalzsamozott holttest mellett.

tumblr_l816a54FPt1qzix81o1_500A mentáltest a Ba, melyet a lélek egyik formájának tartottak. Általában emberfejjel és madártesttel ábrázolták. Ez hordozza a halott személyiségét (a szellemét), és a lélek erejét. A halál után a Ba az istenek birodalmába repül, a csillagok közé, hisz maga is csillag természetű, de vissza is tud térni a testbe, amíg az meg nem semmisül. A Ba az, amely a halál után, Ré bárkáján utazva megtér Ozírisz birodalmába.

A magasabb tudati síkok közül a Khu az auránk spirituális, vagy más néven kauzális teste, az az energiatest, ahol az előző életeink információit, az ott megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat, valamint képességeinket tároljuk. Nem véletlen, hogy ehhez a testhez nem egyszerű „hozzáférni”, ahhoz valóban már egy magas tudatszint kell, hogy valaki ráláthasson előző életeire és birtokába juthasson képességeinek. Az okkultisták szerint akkor lehet csak elérni a Khu-ban tárolt információkat, ha az ember megtanulja megkülönböztetni a fizikai érzékeléseket és a tudatos és tudattalan gondolati folyamatokat. Az egyiptomi papok egész életüket ennek rendelték alá, ennek tudatában fejlődtek, tettek magukért, hisz végeredményben, az emberi fejlődés végső célja éppen ebben rejlik.

event_198099122A fentieken kívül az egyiptomiak még számon tartották a Sahu-t, mely a szellemi test és a kozmikus tudatosságot hordozza, valamint az Ah-t, az isteni testet, mely a közvetítő közeg az istenek és az emberek között.

Ezeket a tanításokat a papok szigorúan őrizték. A neofita csak úgy juthatott ezek birtokába, ha minden tanítást a hét síkon külön-külön és együttesen is értelmezni tudott. Sikeres vizsgát akkor tett, ha képes volt ezek között a síkok között utazni is. Ez volt az egyiptomi beavatás egyik lépcsőfoka…