spir_01A spirálok univerzális szimbólumok. Miért, és hogyan lehetséges ez? A válasz nagyon egyszerű: az Univerzum összes élőlényének és lakójának számára ugyanazzal a jelentéstartalommal bír. Az értelmezési különbséget csak az adja, hogy melyik faj milyen fejlettségi szinten áll és milyen mélységben látja át az Univerzum működését.

A legtöbb galaxisnak a felépítése spirál szerkezetű és forog egy központi nap körül, ami egy szuper masszív fekete lyuk. A galaxisok karjain lévő csillagok, amelyek tulajdonképpen Naprendszerek és azok bolygói tengely körüli forgásaik által egy DNS spirált írnak le a mozgásaikkal. Azt, hogy ez a DNS hány szálú, meghatározza a bolygók száma adott naprendszeren belül, viszont a bolygókon (bolygórendszereken) lakó fajoknál ugyanezt a fejlettségi szintjük határozza meg.

Az emberi faj azon kevés fajok közé tartozik, akiket a Teremtő a saját képmására teremtett. Ez több mindent is jelent. Egyrészt, az emberi testben megtalálható az összes csillag pora, energiája, lenyomata, sőt az Univerzum folyamatos dinamikai változásának köszönhetően, állandóan töltődünk a különböző csillagképek és bolygók energiáiból.

galaxis-wide-028Másrészt, azt hiszem, az egyik legcsodálatosabb és legszomorúbb látvány egy csillag születése, mely egyben mindig egy másik csillag halálát is jelenti. A lelkünk halhatatlan, viszont a testünk nem. A lelkünk megtapasztalásra vágyik, hogy fejlődni tudjon és ezért állandóan testet ölt. A Teremtő szintén meg akarja tapasztalni önmagát, így újabb és újabb lelkeket, bolygókat, fajokat és világokat hoz létre. Harmadrészt, a Teremtő a gondolataival teremt, s mi úgy szintén. S végül: ezt már az olvasóra bízom, hogy ő milyen párhuzamokat talál.
Maga az Univerzum állandóan változik, növekedik és fejlődik, ezáltal az életünk és a benne található lehetőségek tárháza is változik, növekedik és fejlődik. Azonban, a lehetőségek kiaknázása és önmagunk fejlesztése és átváltoztatása viszont csak és kizárólag saját magunkon múlik, hiszen mindenki csak is a saját maga életét élheti meg, másét nem.

12118_angyal_runaA fejlődés spirál formája tökéletesen megmutatja, hogy jelenlegi életünk a fejlődés melyik szintjén áll. A sors mindig úgy rendezi az életünket, hogy szembesít a hibáinkkal, és mik azok a dolgok az életünkben, amelyeket még nem javítottunk ki. Szerintem mindenki el tudja dönteni, hogy a jelenlegi helyzete alapján, hogy milyen rendszerességgel és milyen mélységű problémákkal találkozik az életében. Szerintem ezt a folyamatot a legszebben és legérthetőbben a 24 rúna jelentései írják le.

Nem véletlenül született meg az a közmondás sem, hogy a történelem mindig ismétli önmagát. A háborúkat és a nagy gazdasági válságokat addig fogja a Sors újra és újra az emberiséggel megéltetni, amíg az emberek nem veszik észre az összefüggéseket és nem vonják le a megfelelő következtetéseket, és nem születik meg a szívükben a megértés és a szeretet. A szeretetről már nagyon sokan mondtak sok mindent, és sokan prédikálták, hogy éljünk szeretetben. Azonban a valóság az, hogy ezt az emberiség soha nem tudta megvalósítani a történelem hosszú korszakai alatt, s ezért vannak a háborúk, ezért van a gonoszság, s ezért tisztességtelenek egymással az emberek.

fényNekünk ÉBEDEZŐKnek viszont az a feladatunk, hogy újra megnyissuk a szívünket és meggyújtsuk benne a megértés lángját, amely folyamatosan fogja kioltani a bennünk található ellenállásokat, keserűségeket és gyűlöleteket. Nekünk nem elég, ha csak szavak szintjén megfogalmazzuk a szép és magasröptű gondolatokat, hanem akarnunk kell és tennünk kell azért, hogy a béke és a jóság, a fény és a szeretet beköltözzön az életünkbe!

Tudom, egy fecske nem csinál nyarat, de 1 fecske fel tud ébreszteni másik 10 fecskét, és az a 10 fecske fel tud ébreszteni még nagyon sok másikat, és ez az egyenlet pontosan megfeleltethető az Univerzum fejlődésének, ahol minden pillanatban egy új csillag születik.

Kedves Olvasó, kérlek, soha ne felejtsd el, hogy az elit a legjobban a kis csoportosulásoktól fél…

Forrás: Horváth Zoltán tanításai