1486752_225727600884759_2055051087_nEgyiptom a csodák földje. Szépsége, valamint az a misztikum, mely a földnek ezt a szegletét körüllengi, évszázadokon keresztül mágnesként vonzotta a nagy utazókat, bölcseket, filozófusokat, s turisták millióit napjainkban is. Mindenki mindenkoron próbálta megfejteni a titkot, melyet ez a szent hely őriz. De vajon tényleg kijelenthetjük–e bátran, hogy ma már mindent tudunk egy kultúráról, melynek valójában még a nyelvét sem sikerült pontosan megfejtenünk?

 

Van egy tudományág, amely tényként közöl és tanít dolgokat Egyiptom történelméről, vallásáról, nyelvéről, művészetéről. A modern egyiptológia kezdetét 1822-re teszik, amikor is egy francia fiatalember, Jean-Francois Champollion a rosette-i kő segítségével megfejtette a hieroglifák jelentését.

 

The Rosetta Stone's Baffling SecretA hieroglifikus írás megfejtésének kulcsát számtalan okból kutatták már az ókorban is. Egyes filozófusok ókori bölcsességet és rég elfeledett igazságokat reméltek felfedezni általa. A valláskutatók bibliai történetek és személyek (Ábrahám, József, Mózes) létezésének bizonyítékait remélték tőle. Sokan pedig meg voltak győződve, hogy a hieroglifák megfejtése révén mesés gazdagsághoz juthatnak, például megtudják a fáraók kincsének rejtekhelyét.

Az egyiptomi nyelv fejlődése rendelkezik az egyik leghosszabb írásos emlékkel: a hieroglifák több mint háromezer évig voltak használatban. A legkorábbi ismert írásos emlék i.e. 3200 körülről, a legkésőbbi i.sz. 396-ból származik. A jeleket először egy angol úriember, Sir Alan Gardiner foglalta rendszerbe, és ezt a 26 nagyobb kategóriából, azon belül mintegy 700 hieroglifából álló kódrendszert használja ma is az egyiptológia tudománya. Amire így rájöttek, az az, hogy  a leggyakrabban előforduló szavak és kifejezések nem mások, mint istenek és királyok nevei és címei, valamint egyszerű formulák és imádságok.

 

ancient-egypt-hieroglyphics-wall-17287952Számukra még a templomok falain olvasható feliratok is csak ezek az unalomig ismétlődő jelzők sokasága. De tényleg csak ennyiről szólnak vajon ezek a feliratok, vagy ennél többről van szó?

Korábban már írtam arról, hogy Egyiptom nagy templomai valójában beavató helyek, misztériumiskolák voltak, ahol a papok éltek és tanultak. Az általuk őrzött tudás azonban nemcsak papiruszokon maradtak fent, hanem bizony a templomok falain is, ám – mint sok minden mást – ezt is jól elrejtették az avatatlan szemek elől!

 

Az egyiptomi hieroglifeknek ugyanis háromféle olvasata van: Az egyik a „köznapi” nyelv, amelyet ma nagyjából ismerünk és olvasni tudunk. A másik módszer az ún. Thot féle módszer, amikor is pentagram alakban kell összeolvasni, ekkor a jeleknek már egy mélyebb, rejtett értelme jelenik meg a számunkra. Az egyiptomi neofiták is ennek a módszernek az alapján tanultak, és így szerezték meg a tudást. Kezdetben a papok ezeket úgy tanulmányozták, hogy olvasgatták a hieroglifeket és ízlelgették azt a bölcsességet, melyet azok szimbólum rendszere őrzött számukra, tanulmányaik teljes elvégzéséhez. Bizonyos idő elteltével azonban a tanításokat már energiák formájában kapták meg. Ehhez azonban el kellett jutniuk fejlődésük során egy olyan szintre, amikor már nem volt szükségük a hieroglifek olvasására, mert képesek voltak azokat másféle módon is értelmezni.

 

hieroglifA templomok falain látható jelek ugyanis egyben kozmikus hieroglifek is, amelyeket ha megfelelő sorrendben érint meg az ember, akkor a templomot működésbe lehet hozni. Olyan, mintha egy számítógépbe „bepötyögnénk” a megfelelő utasításokat, és máris feltárulna egy információhalmaz. És ez a harmadik olvasási módja a hieroglifeknek. Ezt elsajátítva a papok már képek formájában kapták meg a tanításokat, tulajdonképpen „moziztak”. Filmeket, eseményeket láttak, sőt ennek a módszernek a segítségével képesek voltak még tudati utazásokat is tenni az információk áradatában az asztrális síkokon.

 

110571_901277062_bigS hogy ez miért működött így? Az egyiptomi templomok energiát tárolnak magukban, az energiákat pedig a hieroglifek sugározzák ki magukból. Ha bizonyos szimbólumokat a megfelelő sorrendben megérintünk, akkor azzal változást okozunk a templom energiarendszerében, amely onnantól kezdve kapcsolatba lép az emberrel, az ember aurájával, és elkezd vele kommunikálni. Ilyen esetben információk cserélődnek, s aki már megfelelő fejlettségi szinten áll, képes ezeket lefordítani, ezekből olvasni.

 

Az egyiptomiak semmit sem bíztak a véletlenre. Bizonyos beavatottak képesek voltak előre látni az időben, és tudták, hogy mikor jön el annak a korszaknak a vége, amiben éltek, és tudták, hogy akkor Egyiptomot „be kell zárni”. A tudást tehát olyan formában rejtették el, hogy ahhoz majdan csak azok tudjanak hozzáférni, akik már elértek egy bizonyos szintet a fejlődésükben, s hozzájutottak azokhoz a képességeikhez, melyekkel ezeket az információkat dekódolni tudják.