A legtöbb ókori nép hitrendszerében és vallásában igen kiemelt figyelmet szenteltek a nevek jelentőségének. Így volt ez Egyiptomban is, ahol a neveknek mágikus hatást is tulajdonítottak.  Az istenek például nevükből merítik hatalmukat; minél több neve van egy istennek, annál nagyobb a hatalma.

név_04Ám, hogy elrejtsék a valódi nevet, és ezzel az isten igazi természetét, az istenség jelzőit halmozták, mint azt egy Ozírisz himnuszból is kiderül: „Ó Ozírisz, te, aki az első vagy Nyugaton! …Igaz isten a végtelen istene, az örökkévalóság fejedelme,… Abüdosz ura, a Csend Birodalmának királya, a ragyogás ura, a félelmetes,a szent kos, isteni király, nagyobb az anyjánál, hatalmasabb az apjánál, ura mindennek, ami belőle született, a legnagyobb vezér, fivéreinek vezére…”. A jelzők szaporítása tehát csak arra szolgált, hogy elrejtsék az isten igazi nevét, amelyet senki sem ismerhet. Tudniillik ismerni valamely istennek a valódi nevét, egyet jelentett hatalmának birtoklásával.  A név ismerete, valamint annak tudása, hogy hogyan használják és említsék a neveket, amelyek mágikus hatalommal bírnak, mind az élők, mind pedig a holtak számára szükséges volt.

név_01Az egyiptomi halottas könyv szerint, az elhunyt lelke alvilági útja során 7 csarnokon és Ozírisz házának 21 pilonján kell átkeljen. Itt nemcsak a csarnokok, a házak és a pilonok előtt őrt álló ajtónállók, hanem még az oszlopok, az ajtók, a szemöldökfák nevét is tudnia kellett és egyenként  megszólítva őket, ki is kellett mondania ezen neveket. Az út során a lélek szembetalálkozik saját démonjaival is. Ezeket csakis akkor tudja legyőzni, ha felismeri és néven nevezi őket. Amint hangosan kimondja nevüket, azok elvesztik hatalmukat felette, legyőzetnek. Néhány istenről és démonról azt tartották, hogy különböző formákban jelenhetnek meg, és mindegyik formának eltérő neve volt. És ahhoz, hogy abszolút hatalmat szerezzen a halott lelke egy isten, vagy egy démon felett, tudni kellett az összes formájának nevét.

Az „Apóphisz legyőzésének könyvéből” megtudjuk, hogy nemcsak a szörnyek viaszfiguráját kellett elkészíteni, hanem rá is kellett írni a nevét azért, hogy a figura elpusztuljon, amikor a tűzön elég, és így a neve is elpusztuljon.

Van egy legenda a „rejtett név” fontosságáról, mely egy XIX. dinasztiabeli papiruszon maradt fenn, ez a mítosz a „Ré titkos neve” címet viseli.

név_02A történet szerint , a Napisten, minden dolgok teremtője a leghatalmasabb isten volt. Ám az idő őt sem kímélte, meggörnyedt, nyáladzó aggastyán lett belőle. Ezt használta ki Ízisz istennő, aki nagy varázsló hírében állt, és csak egyetlen istenen nem tudott túltenni, Ré-n. „ Az isten szent neve segítségével a föld úrnőjévé tehetem önmagam és olyan istennővé válhatok, mint Ré a mennyekben és a földön.”- gondolta Ízisz. Hogy megtudja a Napisten titkos nevét, cselhez folyamodott. Egyszer, mikor észrevette, hogy Ré szája szélén egy nyálcsepp legördül a földre, felvette azt a földdarabot, agyaggá gyúrta és közben rontó varázslatot mondott felette. Kígyót teremtett belőle, mely megmarta Rét. Mivel az isten nem gyógyíthatta ki magát olyan bajból, amelynek nm ismerte az eredetét, Ízisztől kért segítséget, aki megígérte, hogy talál ellenmérget, ha Ré elárulja neki a nevét. Ré kihúzta magát, és azt mormolta gyönge hangon: „Kheper vagyok, ha felkelek, vagyok a zeniten, Atum, mikor lefekszem.” Ízisz azonban nem érte be ezzel a válasszal, tudta, hogy a felsorolt nevek közt nincs Ré valódi neve. Nem segített rajta, így a Napisten szenvedése tovább folytatódott. Amikor az már nem bírta tovább, megsúgta Ízisznek a titkos nevét, de megígértette vele, hogy soha senkinek nem árulja el, legföljebb fiának, Hórusznak. És Ízisz ekkor így szólt: „Távozz méreg, menj ki Ré-ből! Ó Hórusz szeme, menj ki az istenből, és ragyogj a száján kívül. Én vagyok az, aki dolgozik, aki a legyőzött mérget a földre dobja, mert a nagy isten neve el lett véve tőle. Hadd éljen Ré, és hadd haljon a méreg! Ezek Ízisz, a hatalmas úrnő, az istennők úrnőjének szavai, aki Ré-t a saját nevén ismerte”.

Ízisz tehát megtartotta, amit ígért, és csak Hórusz előtt tárta föl Ré elrejtett nevét, amivel hatalmasan megnövelte fia erejét a Széth ellen vívott harcában. Egyben így lett Ízisz a világ leghatalmasabb varázslónője, a nagy gyógyító, aki szavaival legyőzi a fájdalmat és erejével életre kelti még a holtakat is.