hórusz_1A világ keletkezéséről, az istenekről, és a többnyire isteni származású, emberfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló ókori  mítoszok mind-mind a szimbolika nyelvén beszélnek hozzánk. Az Istenek háborúja című cikkemben bemutatott Ozírisz mítosz is ilyen; annak ellenére, hogy – véleményem szerint – igen sok valóságelemet tartalmaz, ennek a történetnek van egy másik olvasata is. Ehhez azonban elengedhetetlen ismernünk, hogy a mítosz szereplői mit jelképeznek.
Ozírisz és Széth, illetve Hórusz és Széth története a polarizált Univerzumban jelenlévő két ellentétes erő, ha úgy tetszik, a Fény és a Sötétség harcának története. A mítosznak négy fantasztikus alakja van, négy testvér, akik egyben párokat is alkotnak.

hórusz_2Ozírisz és Ízisz – akik iker erőket jelképeznek – képviselik a megnyilvánult világot, annak kettősségét. Ozírisz a láthatatlan fény, melynek Ízisz ad teret. Ők ketten képviselik a Fény erejét, amely az embert a harmónia, a spirituális fejlődés irányába hajtja. Széth és Nephtisz pedig a megnyilvánulatlan világ a maga szintén duális voltában. Ők jelképezik a Sötétség hatalmát, az embert visszahúzó, anyagi világba kötő erejét. Ám a testvérek nemcsak házaspárként állnak egymással szemben: Ozírisz és Széth a férfi minőség két oldalát hivatottak megtestesíteni, Íziszben és Nephtiszben pedig a női minőség kétarcúsága nyilvánul meg. Tudniillik, minden emberben megtalálható mindkét energiaminőség.

Ozyrys-i-IzydaEgyiptomban Ozírisz és Ízisz uralkodott. Ők alkották meg a törvényeket, ők voltak a civilizáció létrehozói, ők tanították az embert isten keresésére. Széth, a sötét, állatias erő meg akarta szerezni Egyiptomot, s vele az emberek elméje feletti uralmat, így 71 társával együtt összeesküvést szőtt fivére ellen. Meghívta őt egy lakomára, melyre magával vitt egy gyönyörű, éppen Ozírisz méretére készített fa koporsót, és kijelentette, hogy annak adja, aki abba belefér. A koporsót mindenki kipróbálta. Ozírisz is belefekszik, mire Széth rázárja a koporsó fedelét. A történetnek ebben a részében a 72 összeesküvő jelképezi az emberi reinkarnáció folyamatát.  A (koporsóban) csapdába ejtett emberi tudatnak át kell élni egy kozmikus évet, hogy lelkét felszabadíthassa az anyag hatalma alól. Cél a tudatlanság állapotának felszámolása, és a tudás állapotának elérése. Ám csak hosszú évezredek alatt lehet ennek a tudati evolúciónak az útját bejárni. 72 év telik el, mire Földünk egy fokot halad előre abban a 30 fokos szeletben, amit egy csillagkép elfoglal az égbolton. Naprendszerünk nagy fordulója, melyet kozmikus évnek nevezünk, 25.920 évig tart. Ez alatt a Föld 2.160 évenként más-más állatövi jegy csillagainak, bolygóinak hatása alatt áll, melyek mindegyike mást és mást tanít az emberiség számára. Az emberben lakozó lélekszikra pedig újra és újra testet ölt, hogy tudását gyarapítsa, és ez által fejlődjön.

reincarnation0002A reinkarnáció folyamatához nélkülözhetetlen Ízisz, aki a mitológiában életre kelti a szétdarabolt Ozíriszt. Itt Ozírisz a szétzilált, megosztott, tetszhalott állapotban lévő emberi tudatot jelképezi, akit Ízisz forraszt újra egésszé. Ekkor nemzik fiúkat, Hóruszt, aki az újjászületést, a megvilágosodást, a tökéletességet jelképezi. Az ő születése az anyagi korlátok végének pillanatát szimbolizálja. Ő a tökéletes ember archetípusa, a legmagasabb szint, melyet az ember ebben az anyagi világban elérhet.

A megvilágosodás, sok-sok élet után, akkor következik be, amikor az emberi lélek elér egy olyan bölcsességi szintre, melyben megérti létezése értelmét, és az őt körülvevő Univerzum működésének törvényeit. Ahogy az ember a megértéssel folyamatosan oldja magából a karmát, fokozatosan emelkedik a tudatszintje, a rezgése, megváltoznak a gondolatai, mivel a tudat egyre jobban eloldódik a problémáktól. A lélek felszabadítja magát a reinkarnációs körforgás alól, megszabadul az anyag korlátaitól.

hórusz_5Ez maga a tökéletesedés útja, ez Hórusz útja.

Az emberiségnek éppen mostanság adatott meg a lehetőség, hogy rálépjen erre az útra, éljünk hát vele! Kezdjünk el tudatosan tenni magunkért és egymásért, ÉBREDJÜNK végre fel!

Értsük meg, hogy minden, ami történik velünk, szükséges és tökéletes. Tanuljunk meg rugalmasnak lenni, és becsüljünk meg mindent, amink van. Fogadjuk el a körülményeinket, fogadjuk el a körülöttünk élő embereket, bátran bízzuk magunkat a Sorsra, de tartsuk szem előtt az Univerzum törvényeit, érezzük át az égi vezetettséget saját életünkben! Egyszerűen legyünk hálásak az életünkért, és akkor majd megértjük, megtudjuk azt is, hogy miért is születtünk le.