edfuSzó esett már ehelyütt Egyiptom egyik legtitokzatosabb épületéről, a Denderában található, Hathor istennő tiszteletére emelt templomról, melynek ún. testvér temploma a mai Edfu-ban (eredeti nevén Dzseba) található.  A most látható formájában ez a templom is a Ptolemaioszok korában épült, de az eredeti épület sokkal régebbi volt, és ezt is többször újraépítették, tájolták, követve az általa bekeretezett égbolt csillagainak, csillagképeinek vándorlását égi útjukon.  A templom tájolásáról fennmaradt egy leírás, mely így szól: “Megragadtam egy kis fakereket és a pálca (jogar) nyelét, együtt tartom a fonalat Szesattal, arcom követi a csillagok járását, szemem a zeniten nyugszik, homokórám mellett az időt jelző isten állt, kijelöltem a templom négy sarkát”.

Ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt egyiptomi templom, melyet Hórusz tiszteletére építettek.

isis-osiris-horusHórusz, mint tudjuk, Ízisz és Ozírisz gyermeke volt, a tökéletes ember archetípusa, aki jelképezi mindazt, amivé az ember fizikai léte során válhat. Jelképezi azt a tudatszintet, ahova az ember, az emberiség, lelki és szellemi fejlődése végén eljuthat. Az edfui templom erről is szól: itt ünnepelték Hórusz újjászületését, és ez az hely, ahol a fejlődési folyamat végső pontját tanulmányozták a papok. Azt az állapotot, amikor az ember lélekben is újjászületik, eljut az örök spiritualitás állapotába, amikor már állandó tudattal rendelkezik, amikor birtokába jut a valódi szeretetnek, amely megértésből ered, s amely eltünteti az ego-t és vele együtt a reinkarnációk sorát is.

A falakra vésett jelenetek megmagyarázzák az ember fejlődésének folyamatát, az ég erőihez fűződő kapcsolatát, a lélek és az anyag harcát, mely lehetővé teszi számunkra, hogy az ellentétek révén felismerjük és megtanuljuk az igazságot. Ennek az épületnek a kialakítása is a dualitás jegyében történt: tökéletes szimmetria jellemzi azért, mert itt egyszerre van jelen, a női és a férfi minőség energiája, illetve a pozitív és a negatív energia egyaránt. A templom minden fala, oszlopa, az épület méretezése és kialakítása mind-mind tudatosan lett megtervezve, úgy, hogy bizonyos kozmikus erőket befogjon, melyek elősegítették az itt tanuló papok tökéletesedését.

edfu_02Rengeteg ünnep kapcsolódott ehhez a helyhez. Akárcsak Denderában, itt is megtartották az újévi ünnepséget, melyhez hozzátartozott az „egyesülés a napkoronggal” szertartás is. A templom tetején sajnos mára már nem maradt meg az a kápolna, ahol ezt a ceremóniát végrehajtották, de a szertartás részleteit, a tetőre vezető lépcsők falain megörökítve még ma is megcsodálhatjuk. Évente megtartották az istenek házasságának ünnepét; Hórusz felesége, Hathor istennő szobra évente egyszer felhajózott Denderából, s két hetet töltött a férjével.  Ezt az időt Edfuban és környékén féktelen jókedvvel ünnepelték. Ugyancsak évente megülték Hórusz ellenfelei fölött aratott győzelmének ünnepét a templomkerülethez tartozó tó partján. Szintén évente rendezték meg a koronázási ünnepséget, amikor kiválasztottak egy sólymot a szent madarak közül, hogy az elkövetkező évre földi jelképe legyen az istennek. Az isteni gyermek születésének ünnepségén megkoronázták Hórusz kultuszszobrát, majd a többi szoborral együtt fölvitték a lépcsőn a tetőre, hogy a nappal való egyesülés szertartását elvégezzék, ezáltal pedig megújítsák a képmásokat.

edfu_01Itt ebben a templomban találhatók az ún. „építési szövegek”– ként ismert falfeliratok, melyek elmesélik a templom történetét, és amelyek tartalmaznak egy teljes beszámolót is az egyiptomi templomok mitológiájáról. Eszerint minden templom valójában a mitikus ősdomb helyén épült, és e domb legmagasabb pontjára szállt le az első istenség, Atum, egy madár formájában. A későbbi falak e magaslati pont köré épültek, mely így az isten szentélyévé és menedékévé vált. A templomot egyébként hut-Netjer-nek hívták, mely azt jelenti: az isten háza.

Az épületet vagy az univerzum egy mikrokozmoszának tekintették, vagy a menny tükörképének, esetleg egy roppant szarkofágnak, melyben mindennap lejátszódott a napisten újjászületésének csodája.

Az itt tanuló és beavatást nyerő papok, vizsgáik sikeres letétele után Denderába, a mágia fellegvárába mehettek tovább, ahol már csak a legrátermettebbeket tanították. Közülük kerültek ki Egyiptom leendő főpapjai, a különböző templomok, misztériumiskolák vezetői, olyan beavatottak, bölcsek, akik már megszabadultak minden földi  kötőerőtől…