természetAtlantisztól Egyiptomig, a régi természeti népektől a legnagyobb alkimistákig, mindenki azt vallotta, hogy megvilágosodni csak a természet erőinek ismeretében lehet. Az ókori kultúrákban nagy hangsúlyt fektettek a természet erőinek a megismerésére, mindezt nem írott dokumentumok alapján, hanem megtapasztalások és tanítók útján. Egyiptomban a kisiskolások a csillagászattal kezdték a tanulmányaikat. A druidáktól az ősi magyar népekig a tanítás szájhagyomány útján terjedt hosszú évezredeken keresztül. Ám tudjuk, az igazi beavatottak és mesterek soha nem írták le a valódi tudást, csak fokozatosan adták tovább tanítványaiknak.
Például a Kom Ombói templomban azt tanították a papok, hogy a tudást nem kívülről kell várni, tehát nem tankönyvekből kell megtanulni, hanem fel kell szabadítani a bennünk lévő gátakat és energiablokkokat, amik elválasztanak bennünket a tiszta tudástól.
Az Esna-i Ré templom papjai viszont azt tanították, a különböző alapenergiákat harmonizálni kell. Először a föld, aztán a víz, majd a tűz és a levegő elemet harmonizálták önmagukban, majd az ötödik elem, az éter, azaz a kreativitás szintjén egyesülni tudtak a saját isteni tulajdonságaikkal. Mik azok a tulajdonságok, amelyek megakadályozzák, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal: kishitűség, nagyravágyás, irigység, féltékenység és egyéb egós gondolkodásmód.
A középkor alkimistái és művészei, köztük Leonardo da Vinci hosszú éveket töltöttek a természet tanulmányozásával, köztük a fény és az árnyék, az állatok és a növények mozgásával és életével, az évszakok ritmikus változásával.

A természet jelenségeit megtapasztalva, megtanulva és elfogadva sokan tudatukra ébredtek.
Minden iskola mind a mai napig nagy hangsúlyt fektet a nagy energiájú helyeken való töltődésre, vagyis fölkészíti a tanulókat annak lehetőségére, hogy minél nagyobb mennyiségű energiát tudjanak felvenni és minél több információt tudjanak ebből hasznosítani. Hiszen tudjuk, az energia az tulajdonképpen információ is. A felvehető energiák mennyisége és hasznosítása nagyban függ az idegrendszer állapotától. Az idegrendszer erősítése szintén kötelező tantárgy minden iskolában, hiszen e nélkül képtelenek lennénk megérteni a valódi világot, más dimenziók és létsíkok lényeit és üzeneteit.
Mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy a valóságot milyen mélységig akarja feltárni és megismerni.