A mágia (mag) szó életet jelent. A mágiának ugyanaz a célja, mint az életnek azaz, hogy a legtökéletesebben éljünk. Az élet értelme maga az élet. Egyiptomban a papok felesküdtek a MENAT-ra és arra, hogy tökéletesítik önmagukat azért, hogy a későbbiekben alkalmassá váljanak egy magasabb szint felé vezetni az emberiséget. Annak idején szinte az összes ősi kultúrának a célja a fejlődés volt, és megpróbáltak a lehető legnagyobb összhangban élni a természettel és az Univerzum törvényeivel és természetesen egymással.
mágiaA mágiának 2 fő irányvonala van: fehér és fekete mágia. Különbözőségüket csak a céljaikban lehet felismerni. A fehér mágia célja minden élőlény tudásának és jólétének a növekedése. Ezzel szemben a fekete mágusok célja pontosan ennek az ellenkezője.
A mai társadalom sajnos már teljesen elhangolódott az Univerzum törvényeitől, a természettől, a környezetétől és saját magától is. A ma embere azt hiszi, hogy lénye egy mindentől és mindenkitől független entitás. Már nem veszi észre, hogy egyre sűrűbb hálót sző maga körül, egyre jobban kizár mindent és mindenkit az életéből és csak a saját kényelmi körén belül játszik.
Ezzel szemben az igazi mágusok kiélvezik az élet tortájának minden ízét, megragadják az élet nyújtotta lehetőségeket, és igenis szembe mernek nézni a félelmeikkel és az életüket nehezítő körülményekkel.
Az ősi időkben az emberiség egy sokkal magasabb tudatszinten élte az életét. Szinte mindenki, beleértve a piramisépítő kultúrákat és az ősi magyarokat is, a Nap-keresztény vallást gyakorolta. Egyetlenegy Teremtőben hittek, aki a Napon keresztül nyilvánult meg az emberek számára. Szerintük az élet értelme, hogy  keresztül engedjük magunkon a Teremtő akaratát, megéljük az élet és sors feladatunkat, így tökéletes részévé és eszközévé válunk a rendszernek. Az emberek rendelkeztek önálló individuummal és egyedi képességekkel, de egy közös célért képesek voltak rákapcsolódni az egységtudatra, s ezáltal meg tudták valósítani az álmaikat és céljaikat.
Azáltal, hogy az emberiség átlépett az új korszakba, megkapta újra a lehetőséget az extrém gyors fejlődésre. Mivel minden egyes élet a saját átalakulásának a folyamata, ezért mindenki szabad akaratból eldöntheti, hogy él-e a fejlődés lehetőségével és egy univerzális, valódi képességekkel bíró lénnyé válik vagy marad otthon a saját kényelmi körében és tovább fetreng az önsajnálatban. Tudom, a változás nem egy kényelmes dolog, minél nagyobb fejlettséggel bír valaki, annál jobban rálát a valóságra.  Csak rajtunk, a ma emberiségén múlik, hogy ismét összetudunk-e fogni egy közös célért, egy pozitívabb jövőképért, és tényleg tudni akarjuk mi a valóság, vagy tovább vegetálunk és álmodozunk a konzum idióták szintjén.