maat

Az óegyiptomi panteon valamennyi istenére igaz, hogy a név mögött nemcsak egy létező lény, entitás rejlik, hanem egyben egy-egy  fogalmat is jelölnek.  Közülük most Maat istennőről, illetve az általa képviselt szellemiségről szeretnék néhány gondolatot megosztani.
Maat a Napisten, Ré leánya. Magas, ülő, vagy álló nőalakként szokták ábrázolni, fején strucctollakkal. Szimbóluma a toll arra utal, hogy lénye levegőszerű, a levegő pedig  az Igazság metaforája . Egyik kezében kormánypálcát tart, a másikban ankh keresztet. Egyes ábrázolásokon szárnyai is vannak.  Az egyiptomiak  „ma’at” szava olyan fogalmakat foglal magába, mint az igazság, igazságosság, jog, szabály- illetve törvényszerűség. Kifejeződik benne a természeti, a kozmikus és az emberi világ rendje. Az istennő ezeknek az alapelveknek a megtestesítője. Azt a kozmikus egyensúlyt és isteni harmóniát személyesíti meg, melyet az idő kezdetén hozott létre a teremtőisten.  Úgy tekintettek rá, mint arra az erőre, amelynek segítségével a Napisten mozgásban tartja az Univerzumot, és mely visszatartja a káoszt attól, hogy eluralkodjon a világon.  Az egyiptomiak meggyőződése szerint, mindaz, amit az istennő képvisel, a fáraó személyén és tettein keresztül érvényesült a világban. A király legfontosabb feladata volt a világ rendjének fenntartása helyes és igazságos uralkodással, és az istenek szolgálatával. A bírák, a vezírek , például, mind Maat  papjai voltak.
Az egyiptomi emberek elképzelése szerint a társadalom ideális rendje szoros kapcsolatban állt a kozmikus renddel. Mert, hogy is mondta Hermész? „Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd”.  Alapvető fontosságú volt tehát minden egyiptomi számára a Maat által megtestesített princípiumok tiszteletben tartása, hogy a világ szabályszerű, rendes folyását és így az életet garantálni lehessen. Mindenki erre törekedett egész élete során, s amikor valaki meghalt, a Kettős Igazság Csarnokában szívét egy olyan mérlegre helyezték, melynek másik serpenyőjében Maat tolla volt. A mérleg egyensúlyi helyzete bizonyította az elhunyt igaz életét, az elhunyt átjutott a túlvilágra, Ozírisz birodalmába.  Ám ha a szívet lehúzta az elkövetett bűnök súlya, akkor Ammit, a lélekfaló, felfalta azt.  Az egyiptomiak szerint ugyanis a szív a lélek helye.
Tulajdonképpen Maat a megszemélyesített világrend, egy eszményített Igazság és Valóság, amelynek hatóköre az emberi természet gyarló mivolta miatt valójában csak a mennyben és az alvilágban érvényesülhet zavartalanul.  Véleményem szerint, a fejlődni vágyó, saját tökéletesedésén munkálkodó embernek törekednie kell rá. S hogy hogyan? Erre nincs külön recept, csak a személyes meggyőződésemet, tapasztalataimat tudom példaként állítani. Úgy gondolom, először mindenkinek azon kellene munkálkodnia, hogy belül, magában tegyen rendet. Engedjük el a félelmeinket, a kishitű, negatív, lehúzó gondolatainkat, meggyőződéseinket, ezáltal a lélek is felszabadul és harmóniába kerülünk az Univerzummal. Bátran rábízhatjuk magunkat, mindig tudni fogjuk mi a helyes irány, amerre mennünk kell. Igen, tudom, nem könnyű megtenni, de törekedni kell rá. Hidd el, kedves olvasó, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb ezek nélkül a lehúzó energiák nélkül élni az életünket! És ha ez már bennünk van, ha e szerint az elv szerint tudjuk élni az életünket (ami egyébként egy idő után magától működik, hisz ez lesz a természetes számunkra), akkor kezdjük el ezt kifelé, a világ felé áramoltatni.
Ha minden egyes ember megtenné ezt a saját kis életében, ha tisztelné, és betartaná az Igazságosság alapvető szabályait önmagával és másokkal szemben, nagy lépést tehetnénk  világunk harmóniájának  helyreállításában. Apró dolgokról van itt szó, csak odafigyelést igényel a részünkről. Minden egyes napot próbáljuk meg az Igazság, a Rend nevében élni, minden egyes nap tegyünk meg valamit ezért, engedjük, hogy a maat, hogy Maat istennő energiája szője át világunkat, s ezáltal az egész Univerzumot!